vrijdag 17 juni 2022

Sacramentsdag dit weekend

"Mijn vlees is waarlijk voedsel en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet... en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en ik in hem." (Johannes 6:55-56)

Het Hoogfeest van het Allerheiligste Lichaam en Bloed van Christus is een viering van de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Op deze dag herdenken we de instelling van de Eucharistie bij het Laatste Avondmaal. 

Terwijl het Laatste Avondmaal ook is herdacht op Witte Donderdag, richt het Hoogfeest van het Allerheiligste Lichaam en Bloed van Christus zich vooral op de gave van de Eucharistie. De stemming is ook vreugdevoller dan op Witte Donderdag, de dag vóór die van Christus lijden en dood. 

De oorsprong van het Feest van Sacramentsdag gaat terug tot de 13e eeuw. Een kloosterzuster uit België, Juliana, had van jongsaf aan een grote liefde voor het Heilig Sacrament en geloofde dat er een speciaal feest gehouden moest worden ter ere van de Heer. Ze zou een visioen hebben gehad van de Kerk als volle maan met een donkere vlek, symbool voor de afwezigheid van het feest. Ze legde haar verlangen voor aan kerkleiders, waaronder de bisschop van Luik en de Aartsdiaken van de kathedraal van Luik, die beiden overtuigd raakten. De bisschop begon het feest in zijn bisdom te vieren. De aartsdiaken zou later paus Urbanus IV worden, en in 1254 stelde hij het feest in voor de universele Kerk. Helaas stierf paus Urbanus slechts een maand later, en het feest zou pas op de 14e op grotere schaal gevierd worden eeuwen. 

De Kerk moedigt eucharistische aanbidding en processies aan, waarbij de Het Heilig Sacrament in een monstrans door de kerk gedragen wordt en eventueel naar buiten naar de straten .

maandag 6 juni 2022

Dameskoor Sint-Jozef vierde gouden jubileum

Op Pinksterzondag vierde het Dameskoor Sint-Jozef tijdens de gezinsviering het (uitgestelde) gouden jubileum. Een halve eeuw zingen ter ere Gods en ten dienste van de gemeenschap. Waarvoor dank!

vrijdag 3 juni 2022

"Hoopvol luisteren naar Gods Geest" - het rapport van de synode in ons bisdom

Het rapport van de diocesane synodegesprekken wordt vandaag gepresenteerd, en is te downloaden via een link op de bisdom-website. Veel overeenkomsten met wat we bij de gesprekken in onze parochie hebben gehoord en ervaren.

Klikt u op de afbeelding en u komt op de pagina van ons bisdom.

“Als bisschop ben ik oprecht blij dat een groot aantal gelovigen met elkaar heeft gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Het is een geestelijk proces met als centrale vraag wat Gods Geest tot de Kerk van ’s-Hertogenbosch zegt. Dit rapport wil niet alleen een bijdrage leveren aan het werkdocument voor de bisschoppensynode van 2023. Het rapport kan ook de gelovigen in het eigen bisdom stimuleren om het kerkelijk leven te vitaliseren. In die zin spreek ik graag van een win- winsituatie”, aldus Mgr. De Korte.

woensdag 1 juni 2022

Nieuwsbrief van 4 juni

 De nieuwsbrief van het komend Pinksterweekend, 4-5 juni vindt u HIER.


donderdag 26 mei 2022

Verslag openluchtmis Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag 26 mei vierden we als parochie met bijna 200 gelovigen op de processiewei bij de kapel van Binderen de Eucharistie in de open lucht. Een bijzonder geslaagde samenkomst. Een prachtig verslag met foto's vindt u HIER, met dank aan DitisHelmond.


vrijdag 13 mei 2022

Het Robustelly-orgel is jarig!

Het beroemde Robustelly-orgel is jarig! Het instrument is 250 jaar oud en is 200 jaar in Helmond. 

Bekijk en beluister onze enthousiaste organist Jan van de Laar in het filmpje hieronder:


Zaterdag 14 mei begint het jubileumprogramma.
De 'marktbespeling' van het orgel is in de Lambertuskerk om 11:00. Toegang gratis, van harte welkom!

Alle informatie over het jubileumprogramma en het orgel vindt u HIERdonderdag 12 mei 2022

Koorzang na corona in de Lambertusparochie

Na de coronacrisis en de lockdown-periodes hebben alle (kerk-)koren een herstart of doorstart doorgemaakt. Langere tijd niet zingen, of op anderhalve meter afstand, het verlies van leden, of veranderingen in het ritme van repeteren en zingen, heeft bij sommigen nieuwe kansen geschapen, en bij anderen juist niet. Het betekende na corona: keuzes maken. De parochie met een aangepast schema van weekendvieringen en de keuze voor missionair pastoraat; de koren en werkgroepen binnen het grote geheel van een veranderende parochie anno 2022 en verder.

In onze Lambertusparochie hebben alle koren daarin een weg moeten vinden. Inmiddels is duidelijk hoe het verder gaat. Het enige koor dat nog niet had besloten, heeft na een half jaar overleg duidelijkheid verschaft.

In de Jozefkerk is bij het Sint-Jozefkoor ongeveer alles hetzelfde gebleven: dit jaar een eeuw trouwe gregoriaanse liturgie. Wel is de meerstemmige Capella Musica Sacra bij feestdagen niet verder gegaan. Er is wel openheid om een doorstart te maken met de polyfonie.

Voor de gezinsviering in de Jozefkerk is er een geheel nieuwe zanggroep ontstaan, met jonge mensen en diverse instrumentalisten. Bijzonder dat er tijdens de coronaperiode een nieuw koor bij is gekomen! In die gezinsviering zingt ook maandelijks het Dameskoor Sint-Jozef, wat van de zaterdag naar de zondag is verhuisd en zelfs enkele nieuwe leden heeft sinds de coronatijd. Het dameskoor viert binnenkort het gouden jubileum.

In de Lambertuskerk is de Cantorije na de coronatijd overgegaan in een cantorgroep, waarbij met meer vuur en kwaliteit de liturgie in de Lambertus wordt verzorgd. Met minder leden toch groei dus.

In de Pauluskerk is het Schabbertkoor op een eenvoudiger manier doorgegaan, met uitsluitend volkszang, en is het koor van de zondag naar de zaterdag meegegaan. Dat gaat thans goed.

In de Edith-Steinkerk is het anders gelopen. Wij zijn er, na de lange tijd van coronamaatregelen, niet in geslaagd om het koor te behouden voor de kerk, of mee te kunnen nemen in de veranderingen van de Lambertusparochie als geheel. Sinds tweeënhalf jaar heeft het koor niet meer gezongen in onze parochie, ook niet na de lockdown. Een aantal koorleden geeft aan zich niet meer thuis te voelen in de parochie en de Edith-Steingemeenschap zoals die nu is geworden. Men heeft nu de keuze gemaakt om niet meer maandelijks in de Edith-Steinkerk te zingen. Het koor hoopt zich elders meer thuis te voelen. Wij respecteren die beslissing.

In de Edith Steinkerk wordt de liturgie daarom nu met eenvoudige volkszang en orgelspel ingevuld. De parochie zal voor de toekomst kijken of er een nieuwe zang- of cantorgroep kan ontstaan in de Edith-Steinkerk, passend bij de groep gelovigen die er samenkomt.

Het bestuur van het Edith-Steinkoor heeft het vertrek bekend gemaakt in Weekkrant de Loop van 13 mei. Wij wensen de koorleden veel gelovig zangplezier voor de toekomst en danken hen voor de jarenlange inzet voor de kerk.

Bijgaand een weergave van het artikeltje, door het bestuur van het koor geschreven. 

(c) de Loop 13 mei 2022


dinsdag 10 mei 2022

Heiligverklaring Titus Brandsma op 15 mei aanstaande

Het komt niet zo vaak voor dat er iemand heilig wordt verklaard, die veel in onze eigen streek heeft gewerkt. Op 15 mei gebeurt dat in Rome wél. En dan nog wel een heilige die een bijzondere betekenis heeft voor deze tijd...

De levensloop van Titus Brandsma vindt u bij het bericht over de heiligverklaring op de webpagina van de R.K. Kerk in Nederland.

Op initiatief van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden zal bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een vierdaagse reis naar Rome organiseren voor iedereen die de heiligverklaring wil bijwonen. Onze bisschop, Mgr. De Korte, zal daar ook aan deelnemen.

‘’Hij stond op tegen modern heidendom, de rassenwaan van het Duitse nazisme in zijn tijd, en wees de weg naar persoonlijk geloof en menselijke waardigheid als drager van (katholiek) christendom.”

Onze bisschop spreekt in een korte videoboodschap op de website ook zijn waardering uit voor de loyaliteit van Brandsma aan God en aan de mens:  

“Tegenover het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi’s plaatste hij de naastenliefde. Hij deed dat als een diepgelovig christen.”

Er worden in de Nederlandse kerkprovincie verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een nationale dankviering op zondag 22 mei. Meer over de activiteiten vindt u op de website van ons bisdom

In onze kerken ligt (zo lang de voorraad strekt) een magazine, met beschouwingen over pater Titus, uitgegeven door de Nederlandse bisschoppen. Wie nog meer wil lezen, kan ook de special van het bisdomblad van Groningen-Leeuwarden lezen over Titus Brandsma, HIER kosteloos te downloaden .

Betekenis

Titus Brandsma is zeker actueel vanwege de oorlog en de leugens van onze tijd. De waardigheid van de mens wordt ook in onze tijd met voeten getreden, door allerlei vormen van onvrijheid: oorlog en vervolging, maar ook de slavernij van materialisme, lichamelijk genot of drugs. Of de gevangenschap in onwaarheid, propaganda, vervolging van de vrijheid van meningsuiting. Het derde rijk van Hitler lijkt ver weg, maar de haat en de leugen van toen, nemen steeds weer nieuwe vormen aan. De strijd voor de waarheid en de mens, waar Titus zijn leven voor gaf, is niet voorbij. Met zijn heiligverklaring heeft de hemel er een nieuwe voorspreker bij voor onze arme wereld.

Tegelijk was Titus door en door christen, priester, kloosterling en mysticus. Dat betekende, dat heel zijn leven en missie gedragen werd door Jezus Christus. De strijd voor de waarheid en de menselijkheid, was ingegeven door Jezus die de waarheid, de weg en het leven is. Wie aan de mens komt, komt aan Christus. Hij herkende het beeld van God in elke mens die hij mocht ontmoeten en onderwijzen. In zijn lijden, het vervolgd worden, en uiteindelijk zijn dood in Dachau, voelde hij de lijdende Christus dichtbij hem. Heel het leven van Titus was: verbondenheid met Jezus. Ook daarin mag hij een voorbeeld zijn, want juist in onze tijd is de vraag: zoeken wij Jezus in alles, leven wij in verbondenheid met Hem?

Voor het beeld, verbonden met Jezus...

Voor het beeld van Jezus in de gevangenis, 12/13 febr. 1942

O Jezus, als ik U aanschouw,
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzondren vriend.
 
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk
 
Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet
Maar ‘t alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, o God.
 
O laat mij hier maar stil alleen,
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen menschen bij mij toe
‘t Alleen zijn word ik hier niet moe.
 
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zoo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

(https://titusbrandsmateksten.nl)

Zie ook: https://kro-ncrv.nl/dit-zie-en-hoor-je-rondom-de-heiligverklaring-van-titus-brandsma

zondag 8 mei 2022

Climb up and reach out - onze tienergroep is gestart!

Vandaag zijn we begonnen met een groep met en voor tieners.

Cool, uitdagend, verbindend. Climb up and reach out!

Hoe het was zie je HIER (video)


Wil je ook meedoen? Meld je aan bij het nummer in de flyer hieronder.


maandag 2 mei 2022

Komende zondag 8 mei: Roepingenzondag

De vierde zondag van Pasen is in de Kerk altijd 'roepingenzondag'. We lezen dan uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10, over Jezus als de Goede Herder.

Bij roepingen denken we heel vaak aan die 'herderlijke' roepingen als priesterschap, diakonaat en religieus leven. Prima. Maar voordat iemand zo'n bijzondere weg wil gaan, is hij/zij eerst christen. Geroepen om leerling van Jezus te zijn en Hem te volgen in liefde.

Roepingenzondag is dan ook allereerst het verstaan van onze algemene roeping als gedoopte en daarna kan iemand kiezen voor een bijzondere roeping ten dienste van de Kerk. Bidden we om christenen, vol van de kracht van de Geest. En de Heer zal aan zijn Kerk de dienaren geven die zij nodig heeft.

Een mooi filmpje van de religieuzen en de bisdommen vindt u hier. Vreugde verbindt en brengt hoop.vrijdag 22 april 2022

Openluchtmis kapel van Binderen Hemelvaartsdag 26 mei

Op Hemelvaartsdag, 26 mei, zal er om 11:00 bij de kapel van Binderen een OPENLUCHTMIS worden gehouden. De viering wordt gehouden bij het altaar op de processiewei, naast de kapel (zie foto hieronder).

Aan deze viering, voorgegaan door pastoor-deken Seidel, zullen gildes deelnemen, en er wordt gewerkt aan een schitterend muzikaal programma.

Het is een viering van Maria in het teken van de Meimaand, maar we vieren ook Hemelvaartsdag en aansluitend aan de Mis zal er een vendelgroet zijn van het Catharinagilde, wiens nieuwe vaandels zullen worden gezegend.

Burgemeester Blanksma zal de viering met ons meevieren en wij nodigen alle Helmonders uit om naar Binderen te komen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, en wij kunnen bij Onze Lieve Vrouw, Lelie onder de doornen, al onze noden neerleggen. En als het weer meezit, ook een heerlijk samenzijn in de rust van de natuur om ons heen.

In de Lambertusparochie is op Hemelvaartsdag alleen de gregoriaanse viering in de Jozefkerk om 9:30. Alle andere zondagsvieringen vervallen,  en ook de vaste bezoekers van de gezinsviering worden uitgenodigd om deze bijzondere openluchtmis op Binderen mee te vieren. Wij willen een wandel- en gebedstocht houden vanaf de Jozefkerk naar Binderen.

Meer over de Meimaand en de kapel in de laatste nieuwsbrief, KLIK HIER

De kapel en het genadebeeld

De processiewei met het altaar 

zij-aanzicht van de kapel

(bericht wordt regelmatig bijgewerkt, update 21 april)

Nieuwsbrief van 23 april

 De nieuwsbrief van dit weekend vindt u HIER

zaterdag 16 april 2022

Stille Zaterdag en Pasen

Stille Zaterdag 

Stille Zaterdag is een dag van wachten. Het is oorverdovend stil bij Jezus, want die bevindt zich op dit moment in zijn graf met een zware steen ervoor. Hij is bij de doden, afgedaald ter helle zoals we zeggen in de geloofsbelijdenis. Van daaruit zal hij opstaan en mensen met zich meetrekken naar de hemel.

Swieconka

De Poolse gemeenschap zegent traditioneel paasmaandjes met brood, eieren en worst. In de Jozefkerk is om 10:00 op Paaszaterdag deze Swieconka

Paaswake 

Pas zaterdagavond laat (21:30) wordt die stilte doorbroken en kan de paaswake beginnen. Die begint met het ontsteken van vuur in het donker buiten de kerk. De paaskaars wordt ontstoken en het Licht - Christus - wordt doorgegeven van kaars tot kaars. Talrijke lichtjes vullen nu de kerk. Er zijn meerdere lezingen, die samen een rode draad in de Schrift tonen van de schepping over de doortocht door de woestijn tot de ontdekking van het lege graf.


Eindelijk weerklinken weer het Alleluia en Gloria, uitdrukkingen van vreugde en grootheid, die tijdens de hele veertigdagentijd gesmoord waren.

Paaszondag 

De zondag van Pasen kan de blijdschap niet op. In de kerk worden gelovigen begroet met een vreugdevol: Christus is verrezen!

Met Paaszondag begint de 50-daagse paastijd, die duurt tot Pinksteren. Deze hele periode staat voor de tijd waarin Jezus in visioenen tastbaar aan de leerlingen verscheen en zij maar langzaamaan beseften op welke manier Hij voor hen bleef leven. De periode eindigt met Hemelvaart - het definitief uit het zicht verdwijnen van Jezus’ aardse gedaante - en Pinksteren, de gave van de Heilige Geest, die het vuur ontsteekt in de leerlingen zelf.

ZALIG PASEN AAN U ALLEN!


Zaterdag 16 april (Paaszaterdag) 

Jozefkerk: Paaswake 21:30.  

Zondag 17 april (Pasen)

Jozefkerk: Eucharistie 9:30. (Gregoriaans)

Jozefkerk: Gezinsmis 11:00.

Lambertuskerk: Eucharistie 11:00.

       Edith-Steinkerk: Eucharistie 9:30.

       Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.  

Maandag 18 april (Tweede Paasdag)

Jozefkerk: Eucharistie 9:30.

donderdag 14 april 2022

Goede Vrijdag

Jezus wordt voor Pontius Pilatus gebracht en ter dood veroordeeld. Hij draagt het kruis de Calvarieberg op en wordt eraan genageld. 

Deze dag is er geen Eucharistie, maar wel eventueel communie in de avondviering in de Jozefkerk. 

Het is de soberste dag op de kerkelijke kalender. 

Om 15:00 wordt in al onze kerken de kruisweg gehouden (Kinderkruisweg 16:00). 

’s Avonds het Kruis vereerd en de passie gezongen. 

Goede Vrijdag is nog altijd een dag van vasten en onthouding voor katholieken!

Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)

Lambertuskerk: Kruisweg 15:00.

Pauluskerk: Kruisweg en kruisverering 15:00.

Edith Steinkerk: Kruisweg (van de synodale weg) 15:00.

Jozefkerk: Kruisweg voor kinderen 16:00.

Jozefkerk:  Lijdensverhaal, Kruisverering en communie 19:00.


woensdag 13 april 2022

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag begint het Heilig Triduum. 

Jezus en de leerlingen treffen de laatste voorbereidingen om Pesach te vieren, het joodse feest dat de doortocht van Israël door de woestijn - uit Egypte naar het Land van Belofte - gedenkt. Een gelijkaardige doortocht staat Jezus nu te wachten, door de dood heen naar de overwinning van de Liefde. Hij leeft er heel bewust naartoe en bereidt ook zijn leerlingen voor op het afscheid. Hij bukt zich om hun voeten te wassen en geeft nog een laatste les mee: Heb elkaar lief, dien elkaar. (Johannes 13, 1-15).

Pastoor-deken Seidel viert de verbondenheid met de priesters, diakens en pastoraal werkenden van het dekenaat Asten-Helmond met een feestelijke Witte Donderdagmaaltijd in de Tarsushof van de Pauluskerk, om de instelling van het ambt en de verbondenheid in de geest van de apostelen te vieren.

De gezamenlijke Eucharistie voor heel de parochie is in de Jozefkerk om 19:00. De Eucharistie heeft hier in het bijzonder betekenis, omdat het Laatste Avondmaal gezien wordt als de instelling van het sacrament van de Eucharistie. 

De viering eindigt in rouwstemming. Gelovigen krijgen de gelegenheid in stilte verder te bidden bij het tabernakel op het zij-altaar waar de hosties - het Lichaam van Christus - bewaard worden. Ze doen wat de leerlingen destijds niet lukte: wakker blijven en Jezus met hun gebed bijstaan in de Hof van Olijven, waar soldaten hem komen oppakken.

Donderdag 14 april (Witte Donderdag)

Geen ochtendmis!

Jozefkerk: Avondmis 19:00.

Aansluitend gebedswake bij de Heer tot 24:00.


dinsdag 12 april 2022

Chrismamis in de kathedraal

Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd. 

Tijdens deze eucharistieviering hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop. 

Ook wordt het chrisma gewijd (voor de gedoopten en het Vormselsacrament) en de zieken- en catechumenenolie gezegend.

De Chrismamis is dit jaar op woensdag 13 april om 19.00 uur. Het is hét moment in het jaar dat het hele bisdom samenkomt rondom de bisschop. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal assistenten en alle religieuze gemeenschappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren.

De Chrismamis van dit jaar op YouTube: 

zondag 10 april 2022

Boete en verzoening in de Goede Week

We noemen de Biecht tegenwoordig meer ‘het sacrament van boete en verzoening. Toch blijft het woord ‘biechten’ in gebruik, want dat woord kennen we. 

Mensen vragen vaker: waarom moeten we onze zonden aan een priester vertellen? Kunnen we niet rechtstreeks tot God spreken en Hem vragen om vergeving? De andere vraag is: vergeeft God écht al mijn zonden? Het antwoord is: God houdt zielsveel van ons. Hij verlangt er naar ons te vergeven en een nieuw begin te maken! 

Natuurlijk kunnen we direct naar Hem gaan en bidden: Hij luistert altijd. Als we in de naam van Jezus bidden, komt Hij ons altijd ontmoeten. Maar de manier waarop Hij naar ons toekomt om ons te ontmoeten, ís in het sacrament van verzoening. Jezus zei tegen zijn apostelen: “Als ge iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven.” Dat is wat de priester doet, vergeven in de naam van Jezus en de hele Kerk.

Die vergevende liefde van de Vader mogen we ook vieren als we ons voorbereiden op Pasen.

 • Maandag 11 april vieren we in de Jozefkerk Gods barmhartigheid, met gebed en gewetensonderzoek. De priesters zijn tot 20:00 beschikbaar voor de sacramentele vergeving.
 • Ook op Witte Donderdag, tijdens de wake bij de Heer tot 24:00, is er gelegenheid.

De Vader kijkt naar u uit. Laat u met Hem verzoenen door Jezus in het sacrament… 

Gewetensonderzoek doen?

Klik HIER

zaterdag 9 april 2022

Palmzondag

De week voor Pasen is een intense periode voor christenen. Haar rijke symboliek en doorleefde liturgie brengen gelovigen binnen in lijden, dood en verrijzenis van Christus. Telkens kunnen we ons de vraag stellen: “Wie ben ik in dit verhaal? Wie is Jezus voor mij?”

Op deze website zal voor de belangrijke dagen van de week een artikel staan, voor een deel overgenomen van kerknet.be, met eigen aanvullingen.

Palmzondag. 

Hier begint de Goede Week. Jezus komt Jeruzalem niet onopgemerkt binnen. Hoewel hij op een ezeltje zit, behandelt het volk hem als een koning. En dat is Hij: koning van Israël. Ze verstaan alleen nog niet wat voor een koning Hij wil zijn. Ze leggen hun jassen neer om erover te lopen. Ze zwaaien met takken en zingen: Hosanna!

In de eucharistie wordt dit gevierd. Palmtakken (in onze contreien meestal buxus) worden gezegend en uitgedeeld. Een eerste passage uit het passieverhaal wordt voorgelezen (Lucas 19, 29-40). Terwijl de diaken het kruis draagt, dragen de gelovigen de takken (of kinderen de Palmpasenstokken) en volgt de processie naar hun zitplaats. 


Daarna wordt het lijdensverhaal gelezen door 3 mensen, die ieder een rol vertolken: die van verteller, van Jezus en overige personages (Lucas 22,14-23,56).

Betekenis: De vreugde van Jezus’ intrede moet al meteen plaats maken voor de dreiging van zijn uitlevering en terechtstelling. Het volk dat bij het begin nog om hem juicht, veracht hem nu en spuwt hem uit. De luidste roeper wint het pleit.


Update: 

Mooie Palmpasen-gezinsviering in de Jozefkerk, met de communicanten van dit jaar en de gezinnen die elke zondag samen komen rondom Jezus die voor ons zijn leven geeft. Palmzegening en processie vanaf het Tolpostplein de volle kerk in, met palmtakjes en de palmpasenstokken die zaterdag werden gemaakt.


donderdag 7 april 2022

Nieuwsbrief 9 april

De nieuwsbrief van Palmzondag, de Goede Week en Pasen vindt u HIER

zaterdag 26 maart 2022

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 2022

Zaterdag 9 april (Palmzaterdag)

 • Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.
 • Pauluskerk: Eucharistie 17:00.

Zondag 10 april  (Palmzondag)

 • Jozefkerk: Eucharistie 9:30. (Gregoriaans)
 • Jozefkerk: Gezinsmis met eerste-communicanten 11:00.
 • Lambertuskerk: Eucharistie 11:00.
 • Edith-Steinkerk: Eucharistie 9:30. 

Maandag 11 april  

 • Jozefkerk: Viering van barmhartigheid / biechtgelegenheid 19:00.
 • Weekdagen maandag – dinsdag – woensdag:  ochtendmis 9:00 

Donderdag 14 april (Witte Donderdag)

 • Geen ochtendmis!
 • Jozefkerk: Avondmis 19:00.
 • Aansluitend gebedswake bij de Heer tot 24:00 / biechtgelegenheid. 

Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)

 • Lambertuskerk: Kruisweg 15:00.
 • Pauluskerk: Kruisweg en kruisverering 15:00.
 • Edith Steinkerk: Kruisweg van de synodale weg 15:00.
 • Jozefkerk: Kruisweg voor kinderen 16:00.
 • Jozefkerk:  Lijdensverhaal, Kruisverering en communie 19:00. 

Zaterdag 16 april (Paaszaterdag)  

 • Jozefkerk: Paaswake 21:30.   

Zondag 17 april (Pasen)

 • Jozefkerk: Eucharistie 9:30. (Gregoriaans)
 • Jozefkerk: Gezinsmis 11:00.
 • Lambertuskerk: Eucharistie 11:00.
 • Edith-Steinkerk: Eucharistie 9:30.
 • Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00. 

Maandag 18 april (Tweede Paasdag)

 • Jozefkerk: Eucharistie 9:30. 

 

donderdag 24 maart 2022

Toewijding Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria

Toen Maria in 1917 in Fatima (Portugal) verscheen, vroeg zij aan de herderskinderen dat Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria zou worden toegewijd, want anders zou de wereld door de leugens en geweld vanuit Rusland overspoeld worden. Het was het jaar van de communistische revolutie en Europa zat midden in de Eerste Wereldoorlog. Er volgde een Tweede Wereldoorlog en een Koude Oorlog. En nu is er weer de dreiging vanuit Rusland met een wrede invasie en opnieuw leugens. En dreiging, vluchtelingen en doden.

De katholieken in Oekraïne en wereldwijd hebben Paus Franciscus gevraagd opnieuw Rusland, samen met Oekraïne (en de hele wereld) toe te wijden aan Maria. Dat gebeurt vrijdag 25 maart, het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) in Rome door de Paus en in Fatima door kardinaal Krajewski.

De plechtigheid begint om 17:00. Het is nu nog niet bekend of er een livestream zal zijn en waar. Als we dat weten, vindt u dat hier.

In de Jozefkerk zal het beeld van O.L.V. van Fatima vooraan in de kerk staan en zullen we na de Eucharistieviering van 19:00 ook bij ons een toewijding van Rusland, Oekraïne en de wereld aan Maria uitspreken.

Het gebed van de toewijding (in het Nederlands) vindt u OP DEZE WEBSITE

Zo willen wij verbonden zijn met de Paus en de wereldkerk in gebed. Wij vertrouwen op Jezus en Zijn Onbevlekte Moeder. Deze oorlog moet stoppen. Niet alleen met menselijke middelen, maar ook door Gods barmhartigheid.

Bid mee, wij willen allen met hulp van Maria deze oorlog stoppen!


Nieuwsbrief 26 maart

U vindt de Nieuwsbrief van komend weekend HIER

dinsdag 22 maart 2022

Interview met James Mallon ("Als God renoveert") over het congres deze week

Komende donderdag en vrijdag spreekt de schrijver James Mallon ("Als God renoveert") over de 'Missionaire parochie' op een groot congres in Breda, waar meer dan 1000 mensen gaan komen. Ook parochianen vanuit de Lambertusparochie gaan er heen. 

Vandaag in Trouw een interview met Mallon: LEES HIER. Veel van wat hij zegt, hoort u ook steeds in onze parochie. Jezus centraal stellen, Zijn leerling zijn, durven veranderen.

Interview in Trouw

Het lijkt tijd om serieus keuzes te maken, want stil blijven staan bij hoe het was, gaat het niet meer worden. God roept ons om Hem te volgen en samen op weg te gaan.

Kijk ook HIER naar het geloofsgesprek met bisschop Liesen want dat gaat over de kansen voor parochievernieuwing.  

maandag 21 maart 2022

Talent boven taak - uitgangspunt voor vrijwilligerswerk

Rond de synode-bijeenkomsten, hebben we in het pastoraal team nagedacht over enkele belangrijke uitgangspunten van vrijwilligerswerk. Wij verbinden dat met de idealen van de missionaire parochie (zoals door James Mallon geformuleerd in: Als God renoveert) en de synodale parochie samen op weg. In het licht van de realiteit van onze parochie.

Het uitgangspunt voor ons vrijwilligerswerk is: talent boven taak. We kunnen niet in de eerste plaats denken vanuit de taken die gedaan zouden moeten worden als er geen mensen zijn om ze uit te voeren. 

In het ideaal van de synodale en missionaire Kerk is het de roeping van gelovigen om Jezus te volgen en daarbij talenten die God ons geeft, ten dienste van de gemeenschap te stellen. 

Wat we doen komt niet voort uit de concrete nood of behoefte (de vraag) maar vanuit wat mensen kunnen geven (het aanbod). Dat is een weg van onderscheiden en vanuit je roeping actief worden. 

U vindt de beleidstekst 'talent boven taak' HIER.

zondag 13 maart 2022

Parochie in synode groot succes

Vandaag, 13 maart, hebben wij als Lambertusparochie onze eigen synode-bijeenkomst gehouden in de zalen van de Jozefkerk. Het is onze bijdrage aan de wereldwijde synode, maar ook aan onze eigen parochie. Want synode is niet iets eenmaligs, maar een stap om als gemeenschap voortdurend samen op weg te gaan. En dat verlangen is er!

Aan de hand van de thema's van de bisschoppen (samen op weg gaan, vieren, missionair zijn, dialoog met kerk en samenleving) gingen we in twee groepen van 25 personen, jong en oud, in gesprek. Er kwam veel naar boven, vooral verlangen en beleving. Kerngedachten die overal naar boven kwamen: een diepe behoefte aan echte gemeenschap en ontmoeting, welkom zijn, openheid voor zoekende mensen en de deur wijd open hebben, er op uit gaan, en zo Christus in woord en daad laten zien.

Bij alle vijftig aanwezigen, voelden we een diepe eenheid vanuit een doorleefd geloof, ieder op zijn/haar eigen manier. We luisterden naar elkaar, zeer open, en er werden waardevolle ideeën met elkaar gedeeld. Al met al konden we ervaren dat de Geest met en door ons op weg is gegaan. Wordt vervolgd...

donderdag 10 maart 2022

Nieuwsbrief 12 maart

De nieuwsbrief van komend weekend en de twee weken hierna, kunt u HIER DOWNLOADEN


In deze nieuwsbrief ook een laatste oproep om deel te nemen aan de synode-bijeenkomst!

Gedachten van de Skandinavische bisschoppen bij het synodale proces (n.a.v. de berichten uit Duitsland)

Pastoor Seidel vertaalde een deel van de brief die deze bisschoppen schreven, met een rijke inhoud ter bezinning, ook voor onze eigen synodale onderscheiding.

“De Heilige Vader roept de hele Kerk op om synodaal, samen te zoeken naar levengevende uitdagingen in het leven en werk van de Kerk van vandaag. Dit proces vraagt ​​om een ​​radicale bekering. Eerst moeten we de beloften van Jezus als bron van vreugde, vrijheid en welvaart herontdekken en delen. Het is onze taak om, met dankbaarheid en eerbied, het depositum fidei (de geloofsschat), bemiddeld door de Kerk, volledig te omarmen.

Veel gelovigen over de hele wereld maken zich zorgen over de manier van leven van priesters en hun opleiding, de positie van vrouwen in de kerk, de breedte van opvattingen over seksualiteit, enz. In de legitieme zoektocht naar antwoorden op dergelijke vragen van onze tijd, moeten we de grens leggen bij die onderwerpen, die onveranderlijke delen van de kerkelijke leer bevatten.

Ware hervormingen van de kerk hebben altijd bestaan ​​in het verdedigen, uitleggen en op een geloofwaardige manier in praktijk brengen van de katholieke leer, gebaseerd op goddelijke openbaring en authentieke traditie - niet in het volgen van de tijdgeest. Hoe vluchtig de tijdgeest is, wordt dagelijks bevestigd.

Het wereldwijde synodale proces heeft hoge verwachtingen gewekt. We hopen allemaal op een vernieuwing van het kerkelijk leven, en de kerkelijke zending. Het risico bestaat echter dat we van de Kerk een project maken, het object van ons handelen, door procesdenken en structurele herstructurering. Het synodale proces veronderstelt het beeld van de Kerk als het pelgrimerende van God. Zo'n volk moet zich verstandig organiseren, dat is duidelijk. Maar 'volk van God' is slechts één van de beelden die de traditie gebruikt om de aard van de Kerk te beschrijven. Om ons synodale onderscheidingsvermogen vrucht te laten dragen, moet het door deze andere dimensies worden verrijkt en georiënteerd.

Juist op dit moment lijkt het ons essentieel om het sacramentele mysterie van de Kerk naar voren te brengen. Hoe slagen we erin om met verbazing te bedenken - en te ervaren - dat de Kerk ook het corpus mysticum is, de bruid van Christus en de middelaar van de genade? De Kerk kan niet alleen worden gedefinieerd als een zichtbare samenleving. Het is een mysterie van gemeenschap: gemeenschap van de mensheid met de Drie-ene God; gemeenschap van gelovigen onderling; gemeenschap van de plaatselijke kerken wereldwijd met de opvolger van Petrus.

Het is onze ervaring dat de katholieken die het leven van onze parochies en gemeenschappen vormgeven en in stand houden zich intuïtief bewust zijn van dit sacramentele mysterie, maar niet altijd geneigd zijn vragenlijsten in te vullen of deel te nemen aan debatten. Laten we niet vergeten, in het kader van het synodale proces, ook aandachtig te luisteren naar hun getuigenissen.

Vooral in een tijd waarin Europa door diepe kloven dreigt te splijten, is één ding zeker: we hebben een hoger criterium van eenheid nodig. Christus alleen is onze hoop! In zijn naam wordt de Kerk geroepen om "de onverwoestbare kern van eenheid, hoop en redding voor de hele mensheid" te zijn (Lumen Gentium, 9). Alleen als we ons kerkelijk leven ad intra op Christus baseren en leven vanuit de volheid van zijn openbaring, kunnen we deze roeping waarmaken. Het is nauwelijks zo dat een verarming van de inhoud van het geloof zal leiden tot een nieuwe volheid van kerkelijke vitaliteit.

Dus we hopen en bidden dat het geloof dat is overgeleverd en het leven in Christus dat ons genadig transformeert, weer veilig zal worden gesteld door de Kerk, zelfs in een samenleving die enorme veranderingen ondergaat.”


donderdag 3 maart 2022

Vastenboodschap van de Paus

Nu de veertigdagentijd begonnen is, mogen we ons bezinnen op de betekenis van deze heilige boetetijd. Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam vonden we een goede overweging en de verwijzing naar de vastenboodschap van de Paus.

KLIK HIER VOOR DE LINK:

Veer­tig­da­gen­tijd

De Veer­tig­da­gen­tijd begint op woens­dag 2 maart met Aswoens­dag en ein­digt op zater­dag 16 april met Stille Zater­dag. Van 2 maart t/m 16 april is 46 dagen, maar de zon­da­gen hoeven we niet te vasten waardoor 40 dagen over­blij­ven. Bovendien hoeven we op hoog­feesten niet te vasten. Zaterdag19 maart is het Hoog­feest van H. Jozef en vrijdag 25 maart is het Hoog­feest van de Aan­kon­di­ging van de Heer. Zo blijven er eigen­lijk nog maar 38 echte vasten­da­gen over.

De Veer­tig­da­gen­tijd wordt af­ge­slo­ten met de Goede Week die begint op 10 april met Palm­zon­dag. Woens­dag­avond 13 april vieren we de Chrismamis; 14 april, Witte Donder­dag, vieren we de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie; 15 april, Goede Vrij­dag, gedenken we het sterven van Jezus Christus aan het kruis en zon­dag 17 april (of de voor­af­gaande avond) vieren we de Opstan­ding van de Heer met het hoog­feest van Pasen.


woensdag 2 maart 2022

Komende zondag actie voor Oekraïne

KLIK HIER VOOR DE LINK VOOR HET BERICHT VAN DE BISSCHOPPEN 

Maar mogen we u vragen uw bijdrage over te maken aan Vastenactie of Kerk in Nood? (banknummers en websites in het bericht van de bisschoppen)

Of geef via de speciale GIVT-code voor Oekraïne die u in de kerk en hieronder vindt? 

Geef royaal voor de burgers van Oekraïne!

Givtapp downloaden = moderne manier van geven.
U kunt er in de Jozef- en Lambertuskerk de collecte en kaarsen mee betalen 
en ook geven voor caritas en vastenactie.

Geef bij voorkeur giraal of met de app. Dan is het geld er direct en waarschijnlijk geeft u ook meer dan in het collectezakje. Elke gave is welkom natuurlijk, maar muntgeld zet eigenlijk geen zoden meer aan de dijk, ook al omdat banken er tussen de 3 en 5 procent aan hun strijkstok laten hangen vanwege 'stortingskosten'.

dinsdag 1 maart 2022

Aswoensdag 2 maart

Aswoensdag.

Begin van de veertigdagentijd.

Dag van vasten en onthouding.

Eucharistieviering met askruisje:

 • Jozefkerk 9:00 en 19:00
 • Edith Stein 19:00
"Gedenk o mens dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren."

Aswoensdag 2 maart is er om 17:30 uur een gebedsmoment in de Dom van Utrecht om te bidden om vrede en recht in Oekraïne. Dit wordt uitgezonden op NPO2. Voorafgaand luiden door heel het land kerkklokken. Ook in Helmond doen we hieraan mee. Dit sluit aan bij de oproep van paus Franciscus om op Aswoensdag te bidden en te vasten omwille van de vrede.

Doe mee met de enquete !

Beste parochianen,

Wij hebben u uitgenodigd voor de synode-bijeenkomst op 13 maart a.s.

 • Wellicht wilt u komen en geeft u zich nog op.
 • Wellicht kunt u niet op die dag, maar bent u wel geïnteresseerd.

In beide gevallen willen wij uw aandacht vragen voor de vragenlijst/enquête die vanaf vandaag is te downloaden.

Op onze website staat een hele pagina over de synode: www.heiligelambertus.nl/p/synode.html.

U kunt daar verder klikken naar een pagina over de enquête: www.heiligelambertus.nl/p/enquete.html. U vindt daar nog extra toelichting, een filmpje over synodaliteit en bijbehorende bijbelteksten.

 • Als u op 13 maart wilt komen, kunt u het gebruiken bij de voorbereiding.
 • Als u niet komt, kunt u de enquête wellicht tóch thuis invullen, opslaan en aan ons mailen op: lambertusparochie@outlook.com.
 • Of de enquête digitaal invullen!

Wij hopen op uw medewerking: dat we samen op weg gaan als parochie, één met ons bisdom en de wereldwijde kerkgemeenschap!

donderdag 24 februari 2022

CORONA MAATREGELEN AFGELOPEN

Niet meer verplicht: 

 • - Anderhalve meter afstand
 • - Mondkapjes
 • - Ontsmetting van de handen

Wat niet verplicht is, is ook niet verboden, denk aan uw eigen veiligheid.

Verder kan ook weer:

 • - Communie op de tong 
 • - Communie ontvangen zonder scherm
 • - Wijwaterbakjes zijn weer gevuld
 • - Koffie drinken na de vieringen

Wat blijft:

 • - Communie wordt gewoonlijk alleen uitgereikt door priester of diaken
 • - We geven geen handen bij vredewens, maar houden vast aan de buiging naar elkaar
 • - We letten op elkaar en respecteren als mensen nog voorzichtig zijn
 • - We blijven thuis bij klachten etc. : de basisregels van de overheid.


Een brief van pastoor Seidel aan de parochianen na de coronatijd, leest u HIER

Gebed sterker dan wapens

 


Bij de verschijningen in Fatima riep Maria de wereld op om te bidden voor de bekering van Rusland. Toen ging dat om de communistische dictatuur. Deze dagen is dit gebed opnieuw actueel, omwille van de agressie tegen Oekraïne. De rozenkrans en de toewijding aan Maria is blijvend actueel, want de wereldvrede komt niet van wapens en veel praten, maar als gave van God!