zaterdag 31 december 2022

Emeritus Paus Benedictus gestorven


Foto: Ramon Mangold
Paus emeritus Benedictus XVI, geboren als Joseph Aloisius Ratzinger, is op 95-jarige leeftijd overleden in het Mater Ecclesiae-klooster in Vaticaanstad.

In paradisum deducant eum angeli, requiescat in pace.

Moge de engelen hem geleiden naar het paradijs, dat hij ruste in vrede.

In memoriam door de KRO: https://www.npostart.nl/in-memoriam-benedictus-xvi/31-12-2022/KN_1731153.

De uitvaart van emeritus-paus Benedictus XVI zal donderdag plaatsvinden in de Sint-Pietersbasiliek. Paus Franciscus zal in de plechtigheid voorgaan. De uitvaart begint donderdagochtend om 9.30 uur.

Jaarwisseling

zondag 18 december 2022

Laatste nieuwsbrief van 2022

De laatste nieuwsbrief van 2022 vindt u nu reeds HIER, flink op tijd zodat ieder er met de planning rekening mee kan houden:

Met daarin de agenda rond de kerstdagen en de jaarwisseling.

Wij wensen u een zalig kerstfeest en alle zegen voor 2023.

N.B. Oud en Nieuw vieren we niet als een gewoon weekend, maar met slechts één oudjaarsviering (zaterdag) en één zondagsviering (zondag). 

kerststal Jozefkerk buiten te zien

donderdag 15 december 2022

Bereikbaarheid parochiekantoor rond de feestdagen

Ons centraal parochiekantoor is deze maand alleen nog bereikbaar op woensdag 21 en donderdag 22 december, op de gewone tijden. 

In de week tussen kerstmis en nieuwjaar is het kantoor gesloten.

Misintenties voor kerstvieringen en de jaarwisseling kunt u opgeven tot en met donderdag 22 december 11:00. Intenties die later worden opgegeven per mail of via de kosters of de brievenbus, kunnen we helaas niet meer op de lijst zetten. Op 23 en 24 december wordt de mail niet gelezen en de brievenbus niet geleegd.

Wij rekenen op uw medewerking en begrip, en wensen u een zalig kerstfeest en hopen op uw aanwezigheid bij een van de vieringen.


woensdag 14 december 2022

Eerherstel voor Molukse KNIL-militairen in Helmond

 

klik op de foto voor de link naar het artikel op ditishelmond

Vandaag was op onze Begraafplaats aan de Molenstraat een indrukwekkende plechtigheid waarbij Burgemeester Blanksma oprecht eerherstel bood aan de Molukse gemeenschap, die geleden heeft onder de manier waarop de KNIL-militairen en hun gezinnen in 1951 en daarna werden opgevangen.

Met toespraken, gezangen door het koor van de Molukse gemeenschap, en het plaatsen van een eerste KNIL-gedenksteen, zoals die op elk nog bestaand graf van de eerste en latere generaties kan worden geplaatst, wil Helmond alsnog tegemoetkomen aan het verdriet en het onrecht berouwen.

De gemeente Helmond gaat voor de komende 50 jaar ook de grafrechten overnemen, als gebaar namens de gemeenschap, zodat allen die hier zijn gestorven en begraven, een waardige rust mogen genieten.

woensdag 7 december 2022

maandag 5 december 2022

Advent en Kerst Robustelly Society in de Lambertuskerk

Onder auspiciën van de Robustelly Society Helmond zijn er op zaterdag 10 en 17 december twee uitvoeringen rondom het beroemde historische orgel van Guillaume Robustelly van de St. Lambertuskerk met programma’s met muziek voor advent en kerst.

De aanvang van de uitvoeringen is steeds om 16.00 uur in de stemmige sfeer van de St. Lambertuskerk. De toegang is gratis en de opbrengst van de vrije collecte is bestemd voor de Caritas-organisatie van de parochie H. Lambertus.

Het programma van de eerste bespeling van zaterdag 10 december geeft werken van Johann Sebastiaan Bach. Stadsorganist Jan van de Laar heeft een mooi en passend keuze gemaakt voor de tijd van bezinning en vreugde.

Hij gaf het programma de titel: “Advent, Kerst en Epifanie door de bril van Bach”

Aan de tweede uitvoering van zaterdag 17 december zal het vaste vocale ensemble van de St. Lambertuskerk, medewerking verlenen.

Het programma biedt een keur van gezangen voor advent en kerst, afgewisseld met korte lezingen en orgelmuziek. Het geheel in een stemmige sfeer van bezinning tot uitbundige muziek.

Orgel en leiding: Jan van de Laar

Met deze beide uitvoeringen zal het jubileumjaar rondom  250-jaar Robustelly-orgel worden besloten.

http://www.robustelly-society-helmond.com

maandag 28 november 2022

Adventsactie: "ieder kind een goede start."

 

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.


Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven !

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom.

Wij doen geen aparte collectes in de kerken, maar wij nodigen u uit het digitaal te doen. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Meer weten? https://www.vastenactie.nl/adventsactie 

woensdag 23 november 2022

Nieuwsbrief 26 november

De nieuwsbrief van dit weekend vindt u hier.

 

Doe mee met Sycamore! Vier bijeenkomsten in de Advent vanaf 24 november

 Klik op de afbeelding voor alle informatie:

Elke Sycamore-bijeenkomst bestaat uit:

 • Ontmoeting, op een donderdagavond, beginnend in de Advent 2022. in de kleine zaal van de Jozefkerk om 19:30 - 21:00 u. 
 • Data: 24 november, 1, 8 en 15 december .
 • Samen een inleiding bekijken (Engels gesproken en Nederlands ondertiteld).
 • Verschillende momenten om met elkaar in gesprek te gaan.
 • Begeleiding: kapelaan Le.  
 • Meer info & aanmelden : Kapelaan Lê  06-30685343, email : felixhongle@yahoo.com


zaterdag 19 november 2022

Zeer geslaagde klusdag rond de Jozefkerk

Er zijn zo van die klusjes die altijd maar blijven liggen, zoals grondig schoonmaken. Of wat we in deze tijd zo nodig hebben: isolatie op plaatsen waar we er 30 jaar geleden nog niet aan dachten. Of de bladeren buiten opruimen, of lampen vervangen door zuiniger en moderner. En ook gewoon een dag waar we samen bidden en werken, eten en ontmoeten. Dat was de zeer geslaagde klusdag rond de Jozefkerk op 19 november. Allemaal kleine taken die samen iets heel moois hebben gemaakt. Met dank aan Suzanne die alle taken zeer adequaat had verdeeld en de middelen klaar maakte, met Gerard en Thijs die alle technische voorbereiding deden. Wij hebben veel talent in onze parochie. Jong en oud, met 50 actieve parochianen aan de slag, gedragen door een gemeenschap die met Gods kracht er samen aan gaat staan. Wordt vervolgd...

de kerk vol ladders

isoleren binnen en blad ruimen buiten

daar waren die ladders voor nodig

donderdag 10 november 2022

Nieuwsbrief van 12 november

 De nieuwsbrief van dit weekend vindt u hier.

Voortgang familiepastoraat

In de nieuwsbrief van deze week staat kort vermeld dat onze coördinator voor het missionair gezins- en familiepastoraat, Renata Vucic, na twee jaar ziekte helaas niet meer in dienst van de parochie is. Bisschop de Korte heeft haar per 26 oktober eervol ontslag verleend.

Wij danken Renata hartelijk voor de inzet die ze heeft gegeven en wensen haar en haar gezin veel kracht en zegen bij het herstel.

En nu?

Het parochiebestuur ziet heel graag dat de functie opnieuw wordt ingevuld. Want juist nu de missionaire gezinsviering op zondag in de Jozefkerk steeds meer jonge mensen en kinderen aantrekt, moeten we verdere stappen zetten. Het is een unieke kans om mensen die naar Jezus verlangen en daarmee in onze tijd soms echt moeten zoeken waar ze een geestelijk thuis vinden, verder te helpen op de weg van het evangelie.

Wij hopen op korte termijn u te kunnen informeren over de voortgang. Met een nieuwe professionele kracht die kan verbinden en organiseren. Met een actieplan voor wat we willen voor de komende jaren. 

We zijn begonnen met ons familiepastoraat toen corona uitbrak. Ondanks de pandemie en de beperkingen, konden we beginnen met de wekelijkse gezinsviering. Nu het er op lijkt dat we niet opnieuw met een serie coronabeperkingen te maken hebben, willen we een duurzaam programma opzetten, waarmee we met en voor jonge mensen (en hun kinderen) op weg kunnen gaan voor de parochie voor de toekomst!

vrijdag 28 oktober 2022

Kruis Wereldjongerendagen in onze parochie

Tegen de 100 jongeren van de parochie-tienergroep, KISI en parochianen vierden met Mgr. Mutsaerts en pastoor Seidel de eucharistie rond Jezus en zijn kruis. Op het feest van twee apostelen, Simon en Judas. God kent en roept ieder van ons bij onze naam, door Jezus. Hij laat ons zijn Liefde zien en ervaren in het kruis van Zijn Zoon. Hij roept ons om op te staan en op weg te gaan, een stap te zetten. Op weg naar de WJD in Portugal, maar ook in het leven als Jezus' leerling. Het was een viering van verbondenheid, zoals de balken van het kruis: Met God die zijn hand naar de aarde uitstrekt en ons gelovig antwoord, en met al onze broeders en zusters voor wie Jezus zich heeft gegeven.

donderdag 27 oktober 2022

maandag 24 oktober 2022

Clash of Times: Sint Jozefkoor geeft concert met bijzondere gasten

Wereldpremière en meer bij Clash of Times
Sint Jozefkoor geeft concert met bijzondere gasten


Gratis concert in de St. Jozefkerk Helmond op 6 november om 15:00 uur.

Een unieke en verrassende combinatie. Het Sint Jozefkoor zal bij het concert de ingetogen psalm 90 zingen waarbij Jo Hennen uit de sopraansax al improviserend zijn bezwerende klanken laat vloeien boven de ijle koorzang uit. 

Verder wordt bij dit concert een aantal van de gregoriaanse gezangen uit het klooster in De Hage uit 1536, het Vesperale van Margriet van Cortenbach. nu weer ten gehore worden gebracht in de variant zoals ze alleen in het Helmondse handschrift staan opgetekend. Helemaal bijzonder is het gezang Pangimus van de toenmalige rector Petrus Mans. 

Naast het eenstemmige gregoriaans wat tot op de dag van vandaag is blijven bestaan, kwam daarmee de meerstemmige muziek tot ontwikkeling. Als illustratie daarvan brengt de Capella Musica Sacra o.l.v. Jo Hennen meerstemmige zang van Engelse componisten uit de tijd van Margriet van Cortenbach en vertolkt het Koperensemble van koninklijke stadsharmonie Phileutonia o.l.v. Esther Warmerdam op hedendaagse instrumenten bewerkingen van zang en dans uit dezelfde periode. 

Naast het al genoemde improviseren op saxofoon zal Jo Hennen op cello improviserend een gedicht van Jos Leenen begeleiden. 

Leontain van Lieshout gaat de uitdaging aan om bij het slotgedicht te improviseren op orgel, daarmee het gesproken woord  ondersteunend en zeggingskracht toevoegend. 

Samenzang met de bezoekers van dit gratis concert vormt de afsluiting van deze unieke zondagmiddag. Het concert zal gegeven worden zonder pauze en één uur duren. 

Alle info vindt u op: https://www.sintjozefkoorhelmond.nl/clash-of-times.

Restauratie Lambertuskerk door Sint-Lucas dit najaar

Ook dit jaar restaureren studenten van Sint-Lucas in Boxtel een aantal wandschilderingen in de Lambertuskerk, in het kader van hun afstudeerproject. Henk van Dijk maakte de reportage en de foto's, met hartelijke dank. Klik op onderstaande afbeelding om op de website van DitIsHelmond te komen.


Zie ook een mooi verslag op Omroep Brabant !donderdag 20 oktober 2022

Klusdag St Jozefkerk, niet alleen God renoveert!

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de parochie druk bezig om de energierekening behapbaar te maken. Daarvoor zijn er aanpassingen nodig in het kerkgebouw en de pastorie. Daarnaast zijn er in zo’n groot en oud gebouw ook altijd genoeg andere klussen die gedaan moeten worden, zeker in de voorbereiding op de kersttijd.

Daarom organiseren we op zaterdag 19 november van 9.00 tot 17.00 een klusdag in en om de St Jozefkerk met een gezamenlijke middag- en avondmaaltijd. Het is een dag van ora et labora: niet alleen werken, maar ook ruimte voor eucharistie en gebed en natuurlijk het samen kerk zijn. We willen graag iedereen uitnodigen die zich geroepen voelt om mee te helpen. Ook kinderen en ouderen zijn van harte welkom, voor hen worden (indien nodig) aangepaste klussen aangeboden. Bij inschrijving kunt u aangeven wat voor u wel of niet mogelijk is. Ook als u maar een deel van de dag kunt, bent u van harte welkom.


Voor het indelen van de klussen en het regelen van de maaltijden is het nodig om in te schrijven voor deze dag. Dit kan door middel van de formulieren achter in de kerk of door een mail te sturen naar samen.lambertus.helmond@gmail.com (als u een email stuurt krijgt u een korte vragenlijst terug om de ideale klus bij uw talenten te vinden).

Wij kijken uit naar een groot en enthousiast klusteam!

Suzanne, Thijs, Gerard en pastoor Seidel

Vooraankondiging Muzikale Adventsbezinning

 


zondag 16 oktober 2022

Met dankbaarheid kijken we terug op het eeuwfeest van het Sint-Jozefkoor

Na twee dagen feest, kijken we met dankbaarheid om.

Donderdag 13 oktober, een eeuw na de eigenlijke oprichtingsdag in 1922, vierden we met de Mis van Sint-Jozef in kleinere kring, en zaterdag 15 oktober de Mis van de zondag met vele andere koren, in een volle kerk, met daarna de receptie en presentatie van het jubileumboek in de Fonkel.

Henk van Dijk maakte voor DitIsHelmond een prachtige fotoreportage en een enthousiast verslag. Klink op het plaatje hieronder voor de link.


Op donderdag 13 oktober werd na de feestelijke Mis met de koorleden en aanhang in de grote zaal feest gevierd. Tijdens die bijeenkomst overhandigde voorzitter Hans van Saaze aan pastoor Seidel een cheque van 1000 euro voor Caritas0492. Het koor wil zo bijdragen aan de materiële noden en zorgen van onze mede-Helmonders. Zingen voor de Heer en Hem herkennen in de armen, het hoort bij elkaar. Wij danken het Sint-Jozefkoor, namens de vrienden die wij eten geven, voor deze royale gave!

de overhandiging van de cheque

En ook vandaag (16 oktober) zong het Sint-Jozefkoor gewoon verder. Elke zondag trouw in de liturgie, en samen ervaren dat we door het zingen, steeds een nieuw lied zingen voor Hem. Zo oud en tegelijk zo jong: Cantate Domino Canticum Novum.


vrijdag 14 oktober 2022

Nieuwsbrief 15 oktober

 De nieuwsbrief van 15 oktober vindt u HIER


In deze nieuwsbrief een bericht over de energiemaatregelen die wij als parochie moeten nemen de komende winter. 

donderdag 13 oktober 2022

Op 13 oktober bestaat het Sint-Jozefkoor een eeuw

Vandaag bestaat het Sint-Jozefkoor exact 100 jaar. Het jubileum wordt zaterdag om 12:00 gevierd met de Missa cum Multitudine in de Jozefkerk, samen met andere koren, genodigden, en de plechtige overhandiging van het jubileumboek. In de Nieuwsbrief van 1 oktober kunt u daarover lezen

Vanavond, 13 oktober, vieren we met het Sint-Jozefkoor de H. Mis van - hoe kan het ook anders - onze patroon Sint-Jozef. Een extra eucharistieviering om 19:00 waarbij iedereen welkom is.

Op de webpagina van het Sint-Jozefkoor vindt u een link naar het artikel in het Katholiek Nieuwsblad van afgelopen vrijdag. Klik op de afbeelding hieronder om het te lezen.

Wij danken het Sint-Jozefkoor ook via deze weg voor de 'eeuwlange' trouwe toewijding aan de Heer en onze geloofsgemeenschap. Het lijkt een eeuwigheid nu, zo mogen we het noemen, maar het gezang gaat ook werkelijk door tot in eeuwigheid. Want elke zondag Gods lof, vindt zijn bestemming in paradiso. Heden de verrijzenis op aarde vieren elke zondag, eens de eeuwige verrijzenis.

dinsdag 11 oktober 2022

Jongeren bijeenkomst op 28 oktober, rond het Kruis van de Wereldjongerendagen

Uitnodiging!

Jongeren bijeenkomst op 28 oktober, rond het Kruis van de Wereldjongerendagen

Wereldjongerendagen (WJD) Kruis Tournee

In de periode van 14 oktober tot 6 november 2022 maakt het Wereldjongerenkruis een tour door Nederland. Dit kruis is verbonden met het WJD kruis wat Paus Johannes Paulus II aan de jongeren van de wereld gaf. 

Het WJD kruis brengt de wereldjongerendagen naar je toe en vormt een uitnodiging om deel te nemen aan de WJD die begin augustus 2023 in Lissabon plaats vinden met honderdduizenden jongeren van over de hele wereld. Het WJD kruis komt nu naar je toe! Met het kruis trekt een (wisselende) groep jongeren mee die de programma’s op de locaties die het WJD kruis aan doet mee vorm geeft.

Het kruis van de Wereldjongerendagen is een eenvoudig, houten kruis. Het is ongeveer vier meter hoog en twee meter breed. Toch is het niet zomaar een kruis. Op speciaal verzoek van paus Johannes Paulus II werd het in 1983 gemaakt voor de viering van het ‘Heilig jaar van de Verlossing’. De paus vertrouwde het kruis daarna toe aan de jongeren van de wereld. Zo begon het aan zijn lange tocht door alle continenten van de wereld. Jaar na jaar gingen jongeren met het kruis op weg en gaven het een centrale plaats tijdens de Wereldjongerendagen, die sinds 1986 worden gehouden. De pelgrimstocht van het kruis nodigt jong en oud uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven.

Startend vanuit Rome zal er een Nederlands Wereldjongerendagen Kruis op weg gaan vanuit het originele WJD kruis. Dit Nederlandse WJD kruis zal enkele weken door Nederland trekken tot aan het feest van Willibrord op 7 november. Daarna zal dit kruis ons begeleiden op weg naar de WJD in Lissabon in augustus 2023.

Ook bij ons in Helmond

Op vrijdag 28 oktober komt het Kruis van de Wereldjongerendagen in Helmond. Het is bij ons tijdens de pontificale avondmis met Mgr. Mutsaerts en pastoor Seidel, en daarna is er met de tienergroep, jongeren en KISI een avond van aanbidding, gebed en bezinning.

Het kruis verblijft in de nacht in het KISI-huis (Straakvense Bosdijk) en gaat zaterdagmorgen verder naar een andere parochie.

De leden van de tienergroep krijgen een uitnodiging, maar als jij als jongere dit bericht leest: Je bent van harte welkom, kom gewoon om 19 u naar de Jozefkerk en ervaar een mooie avond bij de Heer!             

Zie ook: https://www.wjd.nl/wereldjongerendagenkruis-tour

zaterdag 1 oktober 2022

Preventiebeleid seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag

Als parochie Heilige Lambertus volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de onderstaande link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Wij hebben een eigen vertrouwenspersoon in geval van meldingen inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag, de heer H. Dings, telefonisch bereikbaar via 0492522109.

Wij wijzen ook op het Meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag: https://meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl. en wij volgen het reglement voor dit meldpunt: https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/12/Reglement-R.-K.-Meldpunt-Grensoverschrijdend-Gedrag-2022-def.pdf.

Wij volgen de gedragscode pastoraat, welke u kunt vinden op https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gedragscode-Pastoraat-2018.pdf Nieuwe vrijwilligers wordt bij aanmelding verwezen naar deze gedragscode via dit deel van de website. Wij verlangen van alle vrijwilligers dat zij zich houden aan genoemde gedragscode.

Wij controleren actief of vrijwilligers zich houden aan genoemde gedragscode, en het zogenaamde 'vier ogen beleid' bij werken met minderjarigen.

vrijdag 30 september 2022

Oktober Rozenkransmaand

Waarom de rozenkrans bidden en waarom in oktober?

De rozenkrans… 3×50 keer hetzelfde gebed bidden. Waarom zou je dat “in deze tijd” nog doen?

De rozenkrans bidden… sommigen denken stil of zeggen openlijk dat dit hopeloos passé is. Eindeloos dezelfde woorden “aframmelen”. Is dit wel echt bidden? Wij zoeken iets persoonlijkers, iets diepers in ons bidden, zegt men. 

Vanzelfsprekend is het zoeken naar diepte in ons gebed terecht.

Maar hoe vaak staan we niet met de mond vol tanden en “weten wij niet eens hoe wij behoren te bidden” (Rom. 8,26)? Dikwijls voelen wij pijnlijk onze armoede voor God.

Op die momenten stil voor Hem zitten, enkel met de woorden “Ik weet niet wat ik moet zeggen, Heer…” kan het meest authentieke gebed zijn. Maar het kan ons ook de moed ontnemen om vol te houden in het gebed want  “ik weet toch niks te zeggen”…

Formules uit onze rijke gebedstraditie kunnen dan helpen.

In kloosters en abdijen worden al sinds mensenheugenis dagelijks de 150 psalmen gebeden. Telkens opnieuw, dag na dag, op gestelde tijden.

Het rozenkransgebed is ooit ontstaan als alternatief hiervoor “voor de gewone mensen”. De 150 psalmen werden 150 Onze Vaders, later 150 Weesgegroeten. Een gebedssnoer (een paternoster) hielp om de tel niet te verliezen. In de praktijk wordt echter per gebedsmoment maar 1/3 van een volledige rozenkrans gebeden.

Steeds dezelfde woorden bidden… dat past in de traditie van het repetitief gebed dat al bij de kluizenaars uit de oosterse Kerk bestond. Je vindt het ook in het “Jezusgebed”, het eerbiedig herhalen van de Naam van Jezus, bijna zoals een mantra die helpt bij de meditatie.

Door een gebed steeds te herhalen, creëer je rust en aandacht om je te verdiepen. De praktijk van het “aframmelen” is daar een karikatuur van.

In het begin van de 16e eeuw werd het rozenkransgebed verrijkt en kreeg het zijn huidige vorm. Per tientje wordt een passage uit het evangelie overwogen (de “mysteries”) en toegepast op het eigen leven. Intenties worden uitgesproken: verlangens, noden, zorgen waarvoor gebeden wordt.

Het is een misvatting dat de rozenkrans enkel bidden tot Maria is en een nodeloze omweg naar God. Het is in essentie juist een gebed tot de Drieëne God, in het bijzonder tot de Vader, waarbij we Maria uitnodigen om voor ons/met ons mee te bidden. Het is een beleven van de gemeenschap van de heiligen in de praktijk.

De maand oktober is bij uitstek de maand waarin de rozenkrans gebeden wordt. Ze wordt dan ook de Rozenkransmaand genoemd. Dat heeft te maken met het feest van O.L.V. van de Rozenkrans  dat sinds de 16e eeuw in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober gevierd wordt.

Maria zelf vroeg bij de verschijningen in Fatima (1917) om de rozenkrans te bidden, voor de bekering van de wereld en bijzonder voor de bekering van Rusland waar net de revolutie was uitgebroken. Hoe actueel ook in onze dagen!

 

De Rozenkrans

De volledige rozenkrans is een gebedssnoer, samengesteld uit vijftien keer tien kralen, telkens afgewisseld met één aparte, meestal grotere kraal. De series van tien kralen noemt men 'tientjes'. Terwijl men de kralen door de vingers laat glijden, bidt men telkens een Weesgegroet; bij de grotere kraal tussen de tientjes in bidt men een Onze Vader en een Eer aan de Vader. Aan het begin van elk tientje wordt een geloofsgeheim uitgesproken om tijdens het ritmische bidden van de Weesgegroeten te overwegen.

Van oudsher zijn er drie series geheimen: de blijde, droevige en glorievolle geheimen.

De Blijde Geheimen

1 De engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria
2 Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3 Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
4 Jezus wordt in de tempel opgedragen
5 Jezus wordt in de tempel wedergevonden

De Droevige Geheimen
1 Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
2 Jezus wordt gegeseld
3 Jezus wordt met doornen gekroond
4 Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
5 Jezus sterft aan het kruis

De Glorievolle Geheimen
1 Jezus verrijst uit de doden
2 Jezus stijgt op ten hemel
3 De Heilige Geest daalt neer over zijn apostelen
4 Maria wordt in de heel opgenomen
5 Maria wordt in de hemel gekroond

Het was de H. Josemaría Escriva, grondlegger van Opus Dei († 1975), die vijf geheimen samenstelde, ontleend aan het openbaar leven van Jezus. Hij noemde ze de Geheimen van het Licht. Paus Johannes Paulus II nam ze over en beval ze aan in de devotie van de rozenkransbidders.

Geheimen van het Licht

1 Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
2 Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana
3 Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
4 Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor
5 Jezus stelt de eucharistie in

Het Rozenhoedje

In het dagelijks gebruik van de gelovigen werd meestal niet een complete rozenkrans van 150 Weesgegroeten gebeden, maar een derde ervan: 50 Weesgegroeten: het 'rozenhoedje'.

Bron: mijnparochie.be en heiligen.net


 • In onze parochie wordt elke vrijdagavond voor de Mis van 19:00 in de Jozefkerk het rozenhoedje gebeden, vanaf18:30


donderdag 29 september 2022

vrijdag 23 september 2022

De toekomst van de wereld en van de Kerk loopt via het gezin

Wat is het Gezin? Het christelijk gezin is een miniatuurkerk. Daarom is het belangrijk om het gezin tot uitgangspunt te maken voor alle pastorale keuzes. 

Een theologische basis voor het missionaire familie- en gezinspastoraat in onze parochie, LEES HIER: Een artikel van Corbin Chamois.

  

donderdag 15 september 2022

woensdag 7 september 2022

Genesis tot Jezus (Bijbelcursus) vanaf 11 oktober


Genesis tot Jezus (Bijbelcursus)


 • In  de kleine zaal van de Jozefkerk, 
 • Zeven dinsdagavonden om 19:30 u.
 • U krijgt een werkboek. Eigen Bijbel meenemen. 
 • Start 11 oktober a.s.
 • Begeleiding door pastoor Seidel.

De Bijbel komt tot leven als je ontdekt hoe God de komst van Jezus op zoveel manieren heeft voorbereid. Je leert de Bijbel opnieuw lezen vanuit het hart van de Katholieke Kerk. Deze cursus geeft een verdiepende inleiding die de verhalen tot leven brengt en het eigen geloof verdiept.

Meer informatie en opgeven via deze pagina:

donderdag 1 september 2022

Nieuwsbrief 3 september

De vakanties van de scholen zijn dit weekend voorbij. We gaan weer beginnen met al onze activiteiten. Ook de nieuwsbrief verschijnt weer tweewekelijks en die van dit weekend vindt u HIER.

maandag 8 augustus 2022

Artikel over het Sint-Jozefkoor in het Eindhovens Dagblad.

Vandaag staat er in het Eindhovens Dagblad een mooi en pagina-groot artikel over ons Sint-Jozefkoor, dat in oktober het eeuwfeest viert. (volledig te lezen via: https://www.sintjozefkoorhelmond.nl/publicaties)


Meer informatie over het koor en het jubileum op de website van het Sint-Jozefkoor.

Vanaf september zullen we op deze website en de nieuwsbrieven van de parochie uitgebreid aandacht besteden aan de jubileumvieringen, die in zekere zin samenvallen met het eeuwfeest van de kerk zelf.

zaterdag 6 augustus 2022

Maria Ten Hemelopneming in de Jozefkerk


 

Pauluskerk in stand houden

Het gras bij de Pauluskerk is weer gemaaid en de tuin ziet er verzorgd uit. Wij danken de firma Noten, die ook het onderhoud op de begraafplaats verzorgt.

De parochie laat heel veel onderhoud doen door professionals. Enerzijds omdat ook de kerken worstelen met 'personeelstekort' (vrijwilligers) maar anderzijds omdat de eisen aan dit soort werk veranderd zijn. Je mag niet zomaar een vrijwillig(st)er met zware apparaten laten werken, en het verwerken van groenafval is niet zomaar een container vullen. Het moet ecologisch verantwoord zijn.

Wij zijn wat betreft onze kerken wel bezorgd.

De sterk vergrijsde groep vrijwilligers is steeds minder in staat om ook alle andere taken dan de tuin te doen. Zeker rond de Pauluskerk draait alles nog maar op enkele mensen. Wie o wie wil meedoen om deze locatie open te houden? We kunnen niet oneindig doorgaan met alles uit te besteden aan betaalde krachten, en de liturgie bijna volledig aan de priesters over te laten. Kerk op locatie zijn we samen en doen we samen. Als gelovigen die hun verantwoordelijkheid nemen. Missionair en niet afwachtend. Actief hun kerk dragend.

zaterdag 30 juli 2022

Parochiebedevaart naar Kevelaer 7 oktober.

Aangezien we geen nieuwsbrief uitbrengen in de vakantie, delen we belangrijke punten van aandacht via de website en Facebook.

De parochiebedevaart naar Kevelaer die we op 7 oktober, feest van Maria van de Rozenkrans, willen houden, bevelen we u van harte aan!

Welkom, inschrijven kan via bijgaand formulier.

Klik op de afbeelding om het inschrijfformulier
te downloaden

U kunt het formulier inleveren en betalen bij kapelaan Le of diaken Dings, of op woensdag en donderdag tussen 9:00 en 12:00 op het parochiekantoor.

Digitaal invullen, opsturen naar parochie@heiligelambertus.nl , en geld overmaken kan ook. (NL72RABO 0171 0800 84 (R.K. Parochie H. Lambertus)

donderdag 28 juli 2022

Afscheid Edith Steinkoor

Zondag 31 juli a.s. neemt het Edith Steinkoor afscheid van onze gelijknamige kerk. Het koor zingt tijdens de viering van half tien.

Wij danken het Edith Steinkoor voor de jarenlange inzet voor de liturgie in onze parochiegemeenschap en wensen hen alle goeds bij het samen zingen elders.

woensdag 29 juni 2022

De laatste nieuwsbrief voor de vakantie

Dit weekend van 2-3 juli verschijnt de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. In de week voor 4 september komt er een nieuwe nieuwsbrief. Als er tijdens de vakantietijd belangrijk nieuws is, vindt u dat op deze website.