dinsdag 26 december 2023

Op naar 2024: vieringen met oud en nieuw

We kijken met dankbaarheid terug op de prachtige kerstvieringen. Dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar alles mede mogelijk hebben gemaakt door hun inzet. En we danken de Heer die het ons gegeven heeft. In de hoop en het vertrouwen dat Hij ons wil zegenen in het komend jaar.

De vieringen met de jaarwisseling:

Oudjaar: geen viering om 17:00 in de Jozefkerk! Er
zijn die zondag wel de gewone vieringen in de ochtend, in alle kerken.
Nieuwjaar: 11:00 viering in de Lambertuskerk, geen
vieringen in de andere kerken.

Zalig Nieuwjaar!

zaterdag 23 december 2023

Caritas0492 kerstmaaltijd

Vanavond (23 december) ontvingen we in de grote zaal van de Jozefkerk de gasten van onze maaltijdpunten van de Caritas voor een speciale kerstmaaltijd. De zaal was goed gevuld en iedereen heeft goed gegeten van de driegangenmaaltijd door onze vrijwilligers bereid en geserveerd. We voelden de hartelijke onderlinge band en alles, met liefde bereid, stemde tot dankbaarheid. Tevens dankte pastoor Seidel ook alle vrijwilligers die het hele jaar door de maaltijden bereidden.

De kerstmaaltijd en de kerstpakketten die elk huishouden meekreeg werden mede mogelijk gemaakt door een royale gift van een van de liefdadigheidsfondsen in Helmond, en ook extra gesponsord door Jumbo in de Rijpelberg, waarvoor hartelijk dank!(vanwege privacy brengen we mensen niet zichtbaar in beeld)


maandag 18 december 2023

Nieuwsbrief voor de kersttijd

 De nieuwsbrief van de komend kersttijd vindt u HIER.

In deze nieuwsbrief uiteraard alle vieringen van Kerstmis en de jaarwisseling, tot en met Driekoningen.

Tevens vindt u het overzicht op deze pagina.


 

woensdag 29 november 2023

Nieuwsbrief 2 december

De nieuwsbrief voor de komende Adventstijd vindt u HIER.  

klik op de afbeelding voor de link

Wij wensen u een goede voorbereiding op het komende Kerstfeest!

woensdag 15 november 2023

zondag 12 november 2023

Klusdag groot succes

Afgelopen zaterdag 11 november hadden we een 'klusdag' rond de Jozefkerk, waarbij wij met oudere en vele jongere vrijwilligers alles deden wat we gewoonlijk niet zo snel klaar krijgen. Een fijne dag, met gebed, maaltijd, saamhorigheid én ieders talenten die we samen dienstbaar maakten aan onze parochie. Dank aan alle klussers en het organiserend comité wat alles perfect had voorbereid en vele uren heeft gestoken om alles goed te laten verlopen.

Meer foto's van deze dag vindt u op onze Facebookpagina.maandag 6 november 2023

Jozef- en Lambertuskerk op YouTube

De Weblog van Helmond heeft met drones prachtige opnamen gemaakt van onze Jozef- en Lambertuskerk, en die op YouTube gedeeld, waarvoor dank! Kijk naar de kerken met de blik alsof u een vogel bent. 😀 

Lambertuskerk:


Jozefkerk:


zondag 29 oktober 2023

Allerheiligen en Allerzielen: Vier nu!

  • Allerheiligen 1 november: Jozefkerk Hoogmis 9:30 u.
  • Allerzielen 2 november: Jozefkerk eucharistie 9:00 u. 


Klik op de afbeelding voor de link naar VIER NU

Paus Franciscus tijdens de slotmis van de synode: Om de Kerk te hervormen, moeten we God aanbidden en anderen liefhebben

artikel CNA

Paus Franciscus tijdens de slotmis van de synode: Om de Kerk te hervormen, moeten we God aanbidden en anderen liefhebben

Door Courtney Mares op CNA, eigen vertaling. Vaticaanstad, 29 oktober 2023 / 07:30 uur

Tijdens de slotmis van de synode over de synodaliteit zei paus Franciscus dat Gods liefde niet beperkt kan blijven tot “onze eigen agenda” en dat degenen die de katholieke Kerk werkelijk willen hervormen, het grootste gebod van Jezus moeten volgen: God aanbidden en anderen liefhebben met zijn liefde.

“We hebben misschien genoeg goede ideeën over hoe we de Kerk kunnen hervormen, maar laten we niet vergeten: God aanbidden en onze broeders en zusters liefhebben met zijn liefde, dat is de grote en eeuwige hervorming”, zei paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek. Basiliek op 29 oktober, ‘We lopen altijd het risico te denken dat we ‘God kunnen beheersen’, dat we zijn liefde tot onze eigen agenda kunnen beperken. In plaats daarvan is de manier waarop hij handelt altijd onvoorspelbaar, het gaat verder dan dat, en bijgevolg vereist deze actie van God verbazing en aanbidding”, voegde hij eraan toe.

De paus onderstreepte dat de aanbidding van Jezus in het tabernakel “in elk bisdom, in elke parochie, in elke gemeenschap” noodzakelijk is in de “strijd tegen alle vormen van afgoderij” in de wereld van vandaag. ‘Laten we waakzaam zijn, zodat we niet merken dat we onszelf in het middelpunt plaatsen en niet hem. En laten we terugkeren naar de aanbidding. Moge aanbidding centraal staan voor degenen onder ons die pastor zijn: Laten we elke dag tijd besteden aan intimiteit met Jezus, de Goede Herder in de tabernakel. Aanbidding”, zei hij. “Alleen op deze manier zullen wij ons tot Jezus wenden en niet tot onszelf. Want alleen door stille aanbidding zal het woord van God in onze woorden leven; alleen in zijn aanwezigheid zullen we gezuiverd, getransformeerd en vernieuwd worden door het vuur van zijn Geest. Broeders en zusters, laten we de Heer Jezus aanbidden!”

De preek van de paus markeerde de afsluiting van de maandelijkse Synode over Synodaliteit van 2023, waar 365 afgevaardigden meer dan 80 voorstellen bespraken en stemden over hoe een meer “synodale Kerk” kan worden.

“Broeders en zusters, de algemene vergadering van de synode is nu afgelopen”, zei hij. “In dit ‘gesprek van de Geest’ hebben we de liefdevolle aanwezigheid van de Heer ervaren en de schoonheid van broederschap ontdekt. Vandaag zien we niet de volle vruchten van dit proces, maar met een vooruitziende blik kijken we naar de horizon die zich voor ons opent. De Heer zal ons leiden en ons helpen om een meer synodale en meer missionaire Kerk te zijn, een Kerk die God aanbidt en de vrouwen en mannen van onze tijd dient, en eropuit gaat om iedereen de troostende vreugde van het Evangelie te brengen”, voegde Franciscus eraan toe.

In zijn homilie zei paus Franciscus dat hij geloofde dat het aan het einde van deze fase van de synode “belangrijk is om te kijken naar het ‘principe en de grondslag’ van waaruit alles steeds opnieuw begint: God liefhebben met ons hele leven en onze naasten liefhebben als onszelf." “Niet onze strategieën, onze menselijke berekeningen, de wegen van de wereld, maar de liefde voor God en de naaste: dat is de kern van alles”, zei hij. Paus Franciscus benadrukte dat aanbidding en aanbidding “essentieel zijn in het leven van de Kerk.” “God aanbidden betekent in geloof erkennen dat Hij alleen de Heer is en dat ons individuele leven, de pelgrimsweg van de Kerk en de uiteindelijke uitkomst van de geschiedenis allemaal afhangen van de tederheid van zijn liefde. Hij geeft betekenis aan ons leven”, zei hij. “Degenen die God aanbidden, wijzen afgoden af, omdat terwijl God bevrijdt, afgoden tot slaven maken”, voegde hij eraan toe. “We moeten voortdurend strijden tegen alle vormen van afgoderij; niet alleen de wereldse soorten, die vaak voortkomen uit ijdele glorie, zoals verlangen naar succes, egocentrisme, hebzucht naar geld – de duivel komt binnen via onze zakken, laten we de verlokkingen van carrièrisme niet vergeten; maar ook die vormen van afgoderij vermomd als spiritualiteit: mijn eigen spiritualiteit, mijn religieuze ideeën, mijn pastorale vaardigheden.”

Paus Franciscus zei dat ‘een aanbiddende Kerk en een Kerk van dienstbaarheid’ betekent dat je ‘de voeten moet wassen van de gewonde mensheid, degenen moet begeleiden die zwak, zwak en terzijde geschoven zijn, en er liefdevol op uit moet gaan om de armen te ontmoeten’. Hij citeerde de heilige Johannes Chrysostomos en zei: “De barmhartige mens is als een haven voor degenen die in nood zijn; en de haven ontvangt allen die aan een schipbreuk ontsnappen, en bevrijdt hen van gevaar, of ze nu slecht of goed zijn; Wat voor soort mannen het ook zijn die in gevaar verkeren, het ontvangt ze in zijn schuilplaats. Ook jij, als je ziet dat iemand op het land door armoede schipbreuk lijdt, oordeelt niet over hem en verlangt ook geen uitleg, maar verlicht zijn nood.”

Volgens het Vaticaan woonden ongeveer 5.000 mensen de slotmis van de synode over de synodaliteit in 2023 bij. De mis werd afgesloten met het zingen van de mariale hymne ‘Salve Regina’ door de aanwezigen. Paus Franciscus bedankte alle kardinalen, bisschoppen, priesters, religieuzen en leken van over de hele wereld die naar Rome waren gereisd om deel te nemen aan de synode. Volgend jaar zullen de afgevaardigden in oktober 2024 terugkeren naar het Vaticaan om deel te nemen aan de tweede vergadering om de paus te adviseren over het thema: “Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie, missie.” “Terwijl ik mijn dankbaarheid uitdruk, wil ik ook een gebed uitspreken voor ons allemaal: Mogen we groeien in onze aanbidding van God en in onze dienst aan onze naaste. Aanbidding en dienst. Moge de Heer ons vergezellen. Laten we met vreugde voorwaarts gaan”, zei paus Franciscus.

Ameideflat 50 jaar

De beeldbepalende Ameideflat torent nu een halve eeuw boven de binnenstad uit. Aanvankelijk een plaats waar alle 'ouderen' uit de binnenstad terecht konden toen de wijken gesaneerd werden, nu steeds meer een compleet zorgcentrum inclusief afdelingen voor dementerenden.

Morgenavond wordt het gevierd met een H. Mis, met pastor Koopmans en het dubbel zo oude Sint-Jozefkoor, in de grote zaal om 19:00. 

Wij wensen alle bewoners een mooi jubileumfeest, en een duim voor allen van Savant en de vrijwilligers die met hart en ziel de verzorging behartigen!

Artikel in het het ED (premium)


dinsdag 24 oktober 2023

Kerkstraat autovrij met camera's en boetes

Vanaf 1 november 2023 worden de paaltjes in het centrumgebied vervangen door een systeem met kentekenherkenning. In plaats van de paaltjes komen er camera's die elke auto die binnenrijdt, registreren. 
De gemeente wil de binnenstad van Helmond strikt autovrij hebben, en verkeersoverlast van auto’s aanpakken. (Fietsers en andere zogenaamde 'overlastgevers' zonder kenteken worden overigens niet structureel aangepakt.)

Wat verandert er? Auto's kunnen alleen met een ontheffing het centrumgebied in rijden. Rijd je toch zonder ontheffing door? Bij de eerste keer krijg je dan een waarschuwing. Bij een volgende overtreding volgt een boete. Zie: helmond.nl/kentekentoegang .

Deze verkeersmaatregelen in de Kerkstraat gelden ook voor de bereikbaarheid van de Lambertuskerk. In de volgende nieuwsbrief meer daarover.

donderdag 19 oktober 2023

Nieuwsbrief 21 oktober

De nieuwsbrief van het weekend van 21 - 22 oktober vindt u HIER

 

vrijdag 13 oktober 2023

BID OM VREDE

De Nederlandse bisschoppen doen een oproep tot gebed om vrede en veiligheid op voorspraak van Maria. Zij sluiten zich daarmee van harte aan bij de recente oproepen van Paus Franciscus om te bidden om vrede in de wereld en een einde aan oorlog en geweld, en voor allen die slachtoffer zijn van terreur en geweld.

Oktober is de maand waarin op veel plaatsen in de Katholieke Kerk de rozenkrans wordt gebeden. ‘Laten wij nu dus, op voorspraak van Maria, Koningin van de rozenkrans en van de Vrede, van harte en intens dit gebed bidden tot God om de gave van duurzame vrede voor de inwoners van de vele landen die getekend worden door oorlog en conflicten, in en rond Israël, in Nagorno Karabach, Oekraïne, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen en andere conflictgebieden’, aldus de bisschoppen.

‘Laten we daarnaast ook vol vertrouwen bidden voor alle mensen die slachtoffer zijn van natuurgeweld, zoals van de aardbevingen in Turkije, Marokko en Afghanistan en van de overstromingen in Libië en India. Moge onze moeder Maria (Johannes 19, 26-27) hen allen bijstaan met haar voorspraak.’

Aanmelding eerste communie gesloten

Na de ouderavonden voor de eerste communie deze week, is de inschrijving nu gesloten. 
Wij nemen geen aanmeldingen meer in behandeling en wij verzoeken u om geen berichten te sturen aan de leden van de werkgroep of de pastores om alsnog mee te doen of een uitzondering te vragen.

woensdag 11 oktober 2023

Studenten Sint-Lucas weer aan de slag in de Lambertuskerk

Op ditisonzewijk staat een verslag met veel foto's over het afstudeerproject van de studenten van Sint-Lucas.

klik op de afbeelding voor de link

maandag 9 oktober 2023

Pro Ecclesia voor Hans van Saaze op zondag 8 oktober, bij de afsluiting van het eeuwfeest van het Sint-Jozefkoor

Op zondag 8 oktober vierde het Sint-Jozefkoor zijn eeuwfeest. Tijdens deze feestelijke viering ontving de voorzitter, Hans van Saaze, uit handen van Mgr. Van den Hout en pastoor Seidel de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice vanwege zijn halve eeuw koorzang en inzet voor het koor, in bestuurswerk en organiseren, de laatste jaren als voorzitter. Van harte proficiat en dank, ook namens de Paus en de hele parochie.

Een mooi verslag van de viering met veel foto's, door Henk van Dijk: 

https://ditisonzewijk.nl/het-jubileumjaar-van-het-st-jozefkoor-is-afgesloten/

Ingrid van Neer maakte een heel aantal foto's van de lunch na de viering, voor familie en genodigden, zie HIER de link naar het album

donderdag 5 oktober 2023

Synode in Rome: teken van eenheid en liefde rond Christus

Gisteren werd het officiële startsein gegeven voor de Wereldsynode, waarvoor 450 deelnemers in Rome bijeenkwamen. Zoals diverse media melden, hebben twee kardinalen vanaf het begin de kaders opgezet waartussen de synodalen zich moesten bewegen.

kardinalen Hollerich en Grech bij de paus

Kardinaal Mario Grech, organisator van de synode, herinnerde aan de centrale taak van de Kerk om “een teken van liefde te zijn.” Gods liefde is het medicijn dat de gewonde mensheid van vandaag kan genezen, zei hij.

De algemene relator van de synode, kardinaal Jean-Claude Hollerich, plaatste de spanningen tussen zogenaamde conservatieven en progressieven in een positief daglicht. Het gaat er niet om tot welke groep je behoort, maar om het feit dat je ‘samen met Jezus op pad bent’.

Hollerich riep de deelnemers op om de “grammatica van de synodaliteit” te leren, die vaste basisregels volgt: de waardigheid die voortkomt uit de doop, de rol van de paus voor de Kerk, de bisschoppelijke collegialiteit, het wijdingsambt, het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en hun onderlinge relaties. Dit zijn fundamentele regels die nooit veranderen, zei de kardinaal. “Met deze fundamentele elementen van onze katholieke grammatica moeten we een manier vinden om de nieuwe inzichten die de Heilige Geest ons geeft tot uitdrukking te brengen.”

Voor kardinaal Grech ligt de bijzondere uitdaging in de vraag “hoe de Kerk op dit historische moment een teken en instrument kan worden van Gods liefde voor ieder mens”. U staat op een kruispunt, zei hij, terwijl hij de voortgang van de synode tot nu toe prees. Het geloof van de Kerk kwam hier sterker uit voort, vooral door de medewerking van bisschoppen en leken. De algemene vergadering kan zo een voorbeeld worden voor de hele Kerk – een teken van eenheid dat gelovigen oproept om opnieuw een gemeenschap te zijn zoals beschreven in het Nieuwe Testament, legde Grech uit. Deze fase van de synode in het Vaticaan toont de Kerk als “de enige echte”. 

De vice-president van de synode, de Koptisch-katholieke patriarch Ibrahim Sedrak, prees ook deze nieuwe vorm van de Wereldsynode. ‘Laat de centrale plaats van Christus de rode draad zijn van deze synode’, zei hij.

Ondanks alle uitwisselingen mag de synode niet ontaarden in parlementarisme, benadrukte paus Franciscus aan het begin van de synode. Dit is “geen gepolariseerd parlement”. De Paus had hier herhaaldelijk voor gewaarschuwd – in verband met het Duitse Synodale weg, meest recentelijk tijdens de terugvlucht uit Mongolië en nu bij de opening van deze fase van de Wereldsynode. (…)

De komende weken zullen de betrokkenen vijf onderwerpen behandelen: synodaliteit, gemeenschap, missie en participatie, en een laatste module. De deelnemers zullen volgend jaar pas in de tweede fase concrete voorstellen aan de paus voorleggen.

(bron tekst en foto: Tagespost.de)

woensdag 4 oktober 2023

zaterdag 30 september 2023

Rookworstactie Pauluskerk 2023

Ook dit jaar kunt u bijdragen aan de Rookworstactie voor de Caritas in de Pauluskerk. In deze bijlage leest u de oproep van de heer Klaassen en de mogelijkheden om mee te doen.

donderdag 28 september 2023

Bidden voor de synode

klik op de afbeelding voor de website van ons bisdom

Laten we bidden voor de synode die komende week begint in Rome:
- Dat de H. Geest de harten van alle gelovigen beweegt om meer te leven vanuit Christus.
- Dat alle gelovigen hun eigen roeping verstaan om te leven vanuit hun doopsel: echt meedoen met de wereldkerk en haar noden.
- Dat vanuit de synode een nieuwe beweging mag groeien voor een missionaire Kerk die uitgaat naar alle volkeren.
- Dat de Kerk een dienende gemeenschap mag zijn, luisterend op weg in de geest van het evangelie.

donderdag 21 september 2023

Nieuwsbrief 23 september

De nieuwsbrief van het weekend van 23 - 24 september vindt u HIER

 

woensdag 6 september 2023

Nieuwsbrief 9 september

De nieuwsbrief van het weekend van 9 - 10 september vindt u HIER

 

vrijdag 1 september 2023

Kapelaan Lê verlaat onze parochie per 1 september

Bisschop de Korte heeft per 1 september 2023 eervol ontslag verleend aan kapelaan Lê als pastor/kapelaan van de parochie H. Lambertus. 

Op zondag 17 september is kapelaan Lê hoofdcelebrant in de vieringen van 9:30 en 11:00 uur in de Jozefkerk. Dit zijn zijn laatste vieringen in onze parochie. Na afloop van deze vieringen bent u in de gelegenheid om afscheid van hem te nemen. 

maandag 21 augustus 2023

Wereldjongerendagen: onze jongeren komen terug met vreugde en geloof

Gisteren getuigde Danielle (op een hele knappe manier) aan het eind van de gezinsviering over haar ervaringen op de Wereldjongerendagen. Het raakte ons die ademloos luisterden. Zij was een van de zeker 10 jongeren die we de afgelopen dagen hebben gehoord over wat ze hebben meegemaakt op de WJD in Lissabon. Niet iedereen wil er in het openbaar over spreken of schrijven, maar na de vieringen gisteren en vandaag werd er ook door andere deelnemers volop met elkaar gedeeld over de vreugde die de WJD dit jaar heeft gebracht.

We horen over saamhorigheid, samen optrekken en het delen van het geloof, vriendschap met elkaar en de band met Jezus. Over de catechese en de woorden van Paus. Over de vieringen, de aanbidding, het pelgrimeren. Over het deel zijn van de wereldkerk en het Lichaam van Christus, over je eigen plaats in het leven, je roeping, de taak om missionair te zijn, om lief te hebben. Zoveel waardoor de WJD een blijvende en levende bouwsteen is in het leven van deze jongeren. Onvergetelijk, maar ook een ervaring waarop de keuze om als katholiek te leven is bevestigd. 

Lees HIER op onze Facebookpagina de ervaringen van Danielle, Jeffrey en Jason.

Hier het getuigenis van Danielle in de Jozefkerk zondag 20 augustus:

Ik kijk erg positief en enthousiast terug op de Wereldjongerendagen, door alle momenten van aanbidding, teachings en evenementen met zoveel jongeren heb ik erg veel geleerd en voel je dat het je echt opbouwd.Veel van de dingen die ik geleerd heb, heb ik opgeschreven en wil ik ook graag gaan toepassen op mijn dagelijks leven. Bijvoorbeeld het bidden tot de Heilige Geest, überhaupt meer bidden, omdat dat de manier is om je hart en hoofd in de goede richting naar God te houden, en het echt zien van andere personen, liefhebben omdat je de andere persoon ziet en niet in je achterhoofd hebt wat een vriendschap met een bepaald persoon voor jou kan opleveren. Door de WJD krijg je heel erg het gevoel dat het geloof leeft en in vuur en vlam staat met de Heilige Geest, je wil dan ook zelf bijdragen aan het verspreiden van die boodschap, dat Jezus leeft! Iedereen heeft de roeping om missionair te zijn, op je eigen manier. Dat is voor mij niet altijd gemakkelijk, bijvoorbeeld op school, ik studeer nu aan de universiteit en voor zover ik weet heb ik geen gelovige medestudenten op mijn studie. Dan is het soms lastig om met ze in discussie te gaan over bepaalde onderwerpen. Gelukkig zijn er wel Christelijke studentenverenigingen, waar je wel weer heel enthousiaste studenten tegenkomt. Dat doet mij erg goed.Ik ga wel vaker naar christelijke evenementen voor jongeren, maar dan kleiner dan de wjd natuurlijk en ik merk dat het samen zijn met Christus in ons midden mij heel erg sterkt in geloof en me kracht en moed geeft. De WJD is daar niet anders in geweest, het brengt je simpelweg zoveel vreugde, nieuwe hoop en kracht, en het brengt je dichter bij de Heer.God leidt al onze wegen, de mijne en de uwe, ik weet zeker dat hij voor ieder van ons een weg heeft voorbereid waarop we gelukkig zullen zijn. Hij is met ons in goede en slechte tijden, zoals ook een liedje zegt wat ik vaak heb gehoord op de WJD en mij erg heeft geraakt: "I'm so blessed, because on my best days, I'm a child of god, on my worst days, I'm a child of god, every day is a good day and you're the reason why".Zo heb ik ook gemerkt tijdens de WJD hoe belangrijk muziek is, het is voor mij een manier om echt in contact te komen met jezus, eigenlijk is muziek voor mij de enige manier waarop ik al mijn zorgen en alles wat tussen mij en God in staat echt van me af kan werpen en me kan richten op hem. Christoffer West (van de lezing over de theologie van het lichaam) vertelde ook dat muziek de manier is om in contact te komen met de diepste verlangens die in je hart leven, en dat is ook wat iedereen mag doen, al deze verlangens gaan namelijk uit naar de heer.Ook wat de paus vertelde aan het eind van zijn preek op zondag heeft me erg geraakt; "Wees niet bang!".Vooral omdat ik er in Portimao tijdens de gebedsavond achter was gekomen dat ik eigenlijk best veel angsten en onzekerheden heb die mijn relatie met God erg in de weg staan. Daarom wil ik leren niet meer bang te zijn. en om dat nog eens extra van de paus te horen was alsof God tegen mij sprak op het moment dat de paus zei: "Ik zou willen dat ik jullie allemaal stuk voor stuk in de ogen kon kijken en kon zeggen 'Wees niet bang!'".Dus zou ik het U allemaal op het hart willen drukken, Wees niet bang! We hoeven immers niet te vrezen, want Jezus is verrezen! 

zondag 13 augustus 2023

De Sint-Jozefkerk is deze week 100 jaar aan de Heer gewijd

Op 19 augustus 1923 werd de parochiekerk Sint-Jozef ingezegend en in gebruik genomen. Net als de bijbehorende pastorie, staat de kerk er dus een eeuw. Dat wil zeggen: de kerkruimte zoals die nu ongeveer is, want pas tussen 1927 en 1931 werd de toren aangebouwd en de kerkruimte verbreed met de twee extra zadeldaken, op de plaats waar nu de zalen en kantoren zijn. (De eigenlijke kerkwijding vond pas in 1931 plaats.) In 1992 werd de kerk verkleind, maar waar nu nieuwe muren staan, stonden ze in 1923 dus ook (ongeveer). 

In de kerk vinden we op diverse plaatsen natuurstenen kruisjes in de muur gemetseld. Bij de verbouwing in 1992 kregen die alle een nieuwe plaats in de verkleinde kerkruimte. Die twaalf stenen (symbool voor de 12 apostelen) waren de plekken waarop de kerk bij de wijding gezalfd werd, net als het blad van het (nog originele) hoogaltaar waarin ook kruisen gegrift staan, en een reliek van een (ons niet bekende) heilige ingemetseld. 

Wij gaan komende week geen groot eeuwfeest voor het gebouw vieren.  Het is ook vakantietijd dus veel parochianen zijn er niet. 
We vieren wél op zondag 8 oktober a.s. een groot eeuwfeest, dat van het Sint-Jozefkoor. Bij de afsluiting van het jubileumjaar van het koor, zal Mgr. van den Hout, oud-kapelaan van onze parochie en thans bisschop van Groningen-Leeuwarden, met de levende (oud-)pastoors, de gemeenschap en vele genodigden de H. Mis uit dankbaarheid vieren. 

Op zondag 20 augustus willen we echter wel op bescheiden wijze denken aan de ingebruikname een eeuw geleden. Met de gebeden van kerkwijding en de gewone lezingen en gezangen van de 20e zondag, in de Mis van 9:30. In de eerste lezing van Jesaja horen we dan zeggen: 

"Zo spreekt God de Heer: Allen die trouw blijven aan mijn verbond, hen breng Ik naar mijn heilige berg en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd: een huis van gebed voor alle volken."

Dat is mooi en toepasselijk voor de viering van onze kerkwijding. De Heer brengt ons samen 'op de berg', dat wil zeggen: 'op den bult' zoals de molen aan het Tolpostplein destijds genoemd werd, en die verdween toen de kerk en de wijk eromheen werd gebouwd. Wij dragen nog steeds het offer van Christus op in het huis van gebed, een kerk die nu daadwerkelijk open staat voor alle volken en culturen anno 2023. 

Danken wij de Heer voor 100 jaar kerk en gebed in de Sint-Jozefkerk ! 

Parochiebedevaart Kevelaer 6 oktober : u kunt nog mee!

We nodigden de parochianen reeds uit om op vrijdag 6 oktober mee te gaan met de parochie naar Kevelaer. U vindt inschrijfformulieren nog steeds achter in de kerken en downloaden HIER op onze website.

-- Vertrek/opstapplaats: Omstreeks 8:30 u. Bakelsedijk 1, Helmond. Terugkomst: ca. 20:00 u.

-- Eigen bijdrage: 30 Euro. In dit bedrag zijn inbegrepen; bus, koffie bij aankomst, diner.

-- Betaling bij aanmelding op het parochiekantoor Liefst pinnen. 

-- We sluiten de dag af met een gezellig samenzijn en diner. Lunch op eigen kosten.

Voor nadere informatie kunt u mailen met diaken Hein Dings: E-mailadres: diakendings@gmail.com.

Wij maken u er op attent dat we een bedevaart houden. Uiteraard is er plaats voor gezelligheid, koffie en boodschappen, maar we verwachten dat deelnemers meedoen met het aangeboden programma, en de sfeer van de bedevaart respecteren.

 

zaterdag 12 augustus 2023

15 augustus Maria Ten Hemelopneming

Dinsdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming. 

Het wordt gevierd op de dag zelf, met een plechtige gezongen Mis in de Jozefkerk om 9:30 u. U bent van harte welkom!

zaterdag 22 juli 2023

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie zijn veel parochianen niet thuis. We zien dat in de winkels en ook tijdens sommige vieringen. Het is rustiger en het is iedereen gegund!

Ons parochiekantoor is op de gewone tijden (woensdag en donderdag van 9:30-12:00) bereikbaar en ook het nummer voor spoedgevallen (uitvaarten en het ziekensacrament) staat aan. Wel kan het voorkomen, dat niet alle pastores thuis zijn, of vaste medewerkers op de administratie afwezig. Wij vragen uw begrip dat sommige vragen niet direct kunnen worden beantwoord.

Wij nemen doopaanvragen wel in behandeling, maar aangezien bijna niemand een doopviering in de vakantie wil, vragen we geduld bij het inplannen van afspraken. Het kan soms iets langer duren voor een van de pastores contact opneemt. Dat geduld geldt zeker ook voor vragen rond de Eerste Communie in 2024. Wij hebben er begrip voor dat families graag het feest willen organiseren, maar wij hopen ook op ieders begrip dat de leden van de werkgroepen er ook eens uit zijn. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

dinsdag 11 juli 2023

Update over de Synode

Zie op onze website de bijgewerkte pagina "Synodale parochie"

Op de website van ons bisdom staat het wereldwijde vervolgtraject aangekondigd:   

"Het secretariaat de bisschoppensynode heeft op 20 juni het ‘Instrumentum laboris’, het werkdocument, gepubliceerd voor de Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, die wordt gehouden in oktober 2023. Het document dient ter voorbereiding en geeft richting aan de tweedelige vergadering van deze synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’, die in oktober 2023 en oktober 2024 wordt gehouden."

klik op de link voor de bisdomwebsite


Een synodale Kerk luistert allereerst. Luisteren naar Gods Woord, onderscheiden wat Gods Woord bij ons oproept, en van daaruit met elkaar in gesprek gaan. Niet voor discussies of grote revoluties, maar open staan voor God en elkaar, zonder de uitkomst tevoren te kennen. 

Wat betreft het luisteren, is er een website gemaakt "LUISTEREND OP WEG"  met artikelen, gedachten en handreikingen.

donderdag 29 juni 2023

Nieuwsbrief 1 juli

 De nieuwsbrief van het weekend van 1-2 juli vindt u HIER

Deze nieuwsbrief is de laatste voor de zomervakantie.

Wij wensen iedereen alvast een goede vakantietijd!

dinsdag 13 juni 2023

Uitnodiging toerustingscursus catechese/kinderwerk/geloofsoverdracht

klik op de afbeelding voor de link

Samen met de Damiaanparochie en Samuel Advies willen wij allen die actief zijn met catechese, kinderwerk, of geloofsoverdracht in het gezin, uitnodigen voor een najaarscursus. Van harte welkom, zie de data en meer over de infoavond in bijgaande informatiebrief.

zaterdag 10 juni 2023

Nieuwsbrief 10-11 juni

De nieuwsbrief van het weekend van 10-11 juni vindt u HIER

Deze nieuwsbrief is voor drie weken. Hierna volgt nog één nieuwsbrief voor de zomervakantie.

vrijdag 26 mei 2023

Gooi Helmond niet op slot! (En onze Lambertuskerk…)

Er is in Helmond veel te doen over de ‘Mobiliteitsvisie 2040’ die met name door wethouder Bonte (GroenLinks) namens het college van B&W wordt gepromoot.


Deze week kunt u daar alles over lezen in Weekkrant de Loop (klik HIER) 

Wij steunen het verzet tegen deze visie

Het is terecht dat er, zowel vanuit burgers, de politiek als de ondernemers in de stad, breed verzet ontstaat tegen de plannen. Je kunt één vorm van mobiliteit (de auto) niet zo rigoureus verbannen uit het leven van mensen, en de rekening van zo'n ingreep bij de burgers, ondernemers (of in ons geval de kerk) neerleggen. Het leven in de binnenstad van Helmond is gebouwd op normale bereikbaarheid. Dat is een kerntaak van de overheid, en die overheid moet betrouwbaar en rechtvaardig handelen. Er mag of moet soms iets veranderen, maar altijd volgens de weg der geleidelijkheid, rekening houdend met belangen van allen. Dat is meer dan een college-akkoord en een meerderheid in de raad: dat gaat over mensen en hun rechten. Dat gaat over fatsoen en billijkheid.

Wij zijn als gelovige mensen voor duurzaamheid, een goed (leef-)milieu en goed omgaan met de Schepping, ons door God gegeven. Wij zien net als ieder weldenkend mens graag meer bomen en groen in de binnenstad. Wij zijn voor reductie van CO2 en fijnstof. Niemand is blij met de Kasteeltraverse en overal glimmend blik. De weg naar een groener Helmond is echter niet de revolutionaire en eenzijdige visie die het gemeentebestuur bij monde van wethouder Bonte nu neerlegt. Er zijn ook andere belangen dan alleen de natuur of regelgeving. Vrijheid is ook een groot goed, ons door God gegeven. Daar hoort recht op bezit en vrijheid van beweging bij. Eigenaren van huizen, kerken en bedrijven zijn serieuze belanghebbenden. Bij beleidsmakers moeten hun belangen worden afgewogen tegen de ideeën rond vergroening. Die balans lijkt zoek in de mobiliteitsvisie en dan wordt mensen onrecht. aangedaan. 

We moeten ook opkomen voor zieke en kwetsbare mensen. De mobiliteitsvisie van de Gemeente lijkt geschreven door en voor sterke, rijke, gezonde mensen, en vergeet de realiteit van mensen die vaak buiten hun schuld niet meekomen. Omdat ze niet kúnnen. Omdat ze nog meer parkeergeld echt niet meer kunnen opbrengen. Het is te simpel om tegen iedereen te zeggen: 'ga maar fietsen'. Wij geloven in een echt inclusieve samenleving die rekening houdt met iedereen, waarin zwakkeren en minderheden niet worden overruled door politieke belangen, ideologieën of regelzucht van meerderheden. 

Ons belang als parochie: de bereikbaarheid van onze kerken, en bijzonder de Lambertuskerk. Willen wij de Lambertuskerk in de toekomst als kerk (of hoe dan ook) kunnen behouden, is goede bereikbaarheid net zo noodzakelijk als voor de centrumondernemers. Oók bereikbaarheid per auto. Daarom sluit de Lambertusparochie zich aan bij de noodkreet van de centrumondernemers; wij hebben hetzelfde belang. Het was al ingrijpend genoeg dat de kerk destijds in de voetgangerszone kwam. Dat heeft de gemeente destijds ook al opgelegd en beloften van bereikbaarheid steeds geschonden. Het is genoeg. Wij willen niet zo radicaal beperkt worden in onze rechten als geloofsgemeenschap, of met een monumentaal gebouw blijven zitten dat door gemeentelijke maatregelen in zijn mogelijkheden wordt beperkt. Een kerk of winkel waar je nauwelijks meer kunt komen, tenzij je gaat fietsen, kun je waarschijnlijk sluiten. Dat is unfair. 

Ondergetekende, pastoor van de parochie H. Lambertus en deken van Helmond, sluit zich derhalve aan bij de belanghebbenden die zich verzetten tegen de Mobiliteitsvisie. Het achterliggende idee kan nobel lijken, maar de uitvoering is te rigide, sluit mensen uit, en is buiten verhouding. Het doet mensen tekort en brengt het voortbestaan van de Lambertuskerk in de huidige vorm in gevaar.

Oproep

Wij steunen de initiatiefnemers van de actie rond de Mobiliteitsvisie. Laat uw mening horen via www.helmond.nl/spreekrecht. Laat u niet monddood maken, en kom op voor uw rechten en belangen. U hebt tot 30 mei de tijd voor de eerste inspraakronde.

Laat van u horen, als een bereikbare Lambertuskerk en de binnenstad u iets waard is. Wij willen niet op slot! 

Pastoor-deken drs. E. Seidel

woensdag 24 mei 2023

Nieuwsbrief van 27 mei

 De nieuwsbrief van het Pinksterweekend van 27-28 mei vindt u HIER

Pinksterboodschap van de Nederlandse bisschoppen

De Nederlandse R.-K. bisschoppen hebben een pinksterbrief geschreven aan alle betrokkenen bij activiteiten voor caritas en diaconie in de parochies. Zij willen hen daarmee een hart onder de riem steken bij dit belangrijke werk ‘in het hart van de Kerk’. ‘Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’, schrijven de bisschoppen.

Download de hele brief HIER

Herbenoemingen parochiebestuur

Bisschop de Korte heeft herbenoemd tot lid van het parochiebestuur:

  • per 1 april 2023: Frans Clevers, bestuurslid 
  • per 1 juli 2023: Hans van Dam, penningmeester

donderdag 18 mei 2023

Openluchtmis Binderen zeer geslaagd

 

fotoverslag DitIsHelmond

Meer eigen foto's en de preek van pastoor Seidel op onze Facebookpagina.

Het lied “O.L.V. van Binderen”

Melodie: “Aanbidt en dankt uw Vader God.”

Maria, wij zijn uw kinderen, wij zeggen wees gegroet !
Bijzonder hier op Binderen, u moeder, bent zo goed !
U die voor ons een helper bent, een troost in alle nood.
U bidt tot Jezus die ons redt, de vrucht van uwe schoot.
 
Heel Helmond weet van uw kapel, de stilte, de natuur.
Wij vinden hier de rust weer t’rug, de sfeer is hier nog puur.
Wij steken ook veel kaarsjes aan, wij doen dat met geloof.
Wij leggen ons gebed hier neer, u bent voor ons niet doof.
 
U wilt hier als een lelie zijn, een bron van zuiverheid.
Ook als de doornen pijnlijk zijn, het lijden van de tijd.
Wij hoeven niet alleen te staan; u, moeder staat ons bij !
Juist als wij bang zijn voor wat komt, maakt u ons hart weer vrij.
 
Wij zingen nu dit pelgrimslied, op deze bedevaart.
Waar iedereen die tot u bidt, genadevol ervaart:
hoe mooi het is op Binderen, hoe sfeervol de kapel;
hoe goed de hemel voor ons is, wij zingen dank u wel !

woensdag 10 mei 2023

Een bloemetje voor moeders

Komende zondag 14 mei is het Moederdag. Ja, wij zijn dankbaar voor het leven en denken aan degenen die ons het leven gegeven hebben, en dan bijzonder de moeders, die ons 9 maanden lang gedragen hebben en daarna gekoesterd en gevoed. Dank u wel voor alle liefde!

Een bloemetje voor de moeders!

In de meimaand denken we aan onze aardse moeders, en aan de Moeder van Jezus, Maria. We mogen ook haar een bloemetje of kaarsje brengen, maar vooral onze lieve woorden, ons gebed. Dank u wel voor alle liefde!

Op Moederdag eren we ons eigen moeders als we ze nog hebben en anders herdenken we ze. Op Hemelvaartsdag eren we onze hemelse Moeder en bijzonder op Binderen.

Nieuwsbrief van 13 mei

De nieuwsbrief van het weekend van 13-14 mei vindt u HIER

zaterdag 6 mei 2023

Openluchtmis bij de Kapel van Binderen - Hemelvaartsdag 18 mei

Op Hemelvaartsdag, 18 mei 2023, is er wederom op de processieweide bij de Kapel van Binderen een openluchtmis. 

De Heilige Mis begint om 11.00 u.

U bent allen van harte uitgenodigd.


We voelen ons in de Meimaand bijzonder verbonden met Maria. Dat gebeurt door extra gebed en vele kaarsjes, het houden van  Mariaprocessies en bedevaarten.

We houden dit jaar geen processie vanuit de Jozefkerk. Wel komen we met iedereen, ook jonge gezinnen en kinderen, rond 10:45 samen bij de poort van Binderen (zie foto, bij de scouting) en na de viering is er een picknick op de processieweide. Iedereen neemt wat mee, of voor zichzelf of het eigen gezin, of mooier nog: iets om samen met anderen te delen. Voor koffie/thee en limonade wordt gezorgd.Van harte welkom! 

Poort van Binderen, op de hoek van de wegen
‘Binderen’, ‘Helmondselaan’ en ‘Eva Monixweg'.