woensdag 6 september 2023

Nieuwsbrief 9 september

De nieuwsbrief van het weekend van 9 - 10 september vindt u HIER

 

vrijdag 1 september 2023

Kapelaan Lê verlaat onze parochie per 1 september

Bisschop de Korte heeft per 1 september 2023 eervol ontslag verleend aan kapelaan Lê als pastor/kapelaan van de parochie H. Lambertus. 

Op zondag 17 september is kapelaan Lê hoofdcelebrant in de vieringen van 9:30 en 11:00 uur in de Jozefkerk. Dit zijn zijn laatste vieringen in onze parochie. Na afloop van deze vieringen bent u in de gelegenheid om afscheid van hem te nemen. 

maandag 21 augustus 2023

Wereldjongerendagen: onze jongeren komen terug met vreugde en geloof

Gisteren getuigde Danielle (op een hele knappe manier) aan het eind van de gezinsviering over haar ervaringen op de Wereldjongerendagen. Het raakte ons die ademloos luisterden. Zij was een van de zeker 10 jongeren die we de afgelopen dagen hebben gehoord over wat ze hebben meegemaakt op de WJD in Lissabon. Niet iedereen wil er in het openbaar over spreken of schrijven, maar na de vieringen gisteren en vandaag werd er ook door andere deelnemers volop met elkaar gedeeld over de vreugde die de WJD dit jaar heeft gebracht.

We horen over saamhorigheid, samen optrekken en het delen van het geloof, vriendschap met elkaar en de band met Jezus. Over de catechese en de woorden van Paus. Over de vieringen, de aanbidding, het pelgrimeren. Over het deel zijn van de wereldkerk en het Lichaam van Christus, over je eigen plaats in het leven, je roeping, de taak om missionair te zijn, om lief te hebben. Zoveel waardoor de WJD een blijvende en levende bouwsteen is in het leven van deze jongeren. Onvergetelijk, maar ook een ervaring waarop de keuze om als katholiek te leven is bevestigd. 

Lees HIER op onze Facebookpagina de ervaringen van Danielle, Jeffrey en Jason.

Hier het getuigenis van Danielle in de Jozefkerk zondag 20 augustus:

Ik kijk erg positief en enthousiast terug op de Wereldjongerendagen, door alle momenten van aanbidding, teachings en evenementen met zoveel jongeren heb ik erg veel geleerd en voel je dat het je echt opbouwd.Veel van de dingen die ik geleerd heb, heb ik opgeschreven en wil ik ook graag gaan toepassen op mijn dagelijks leven. Bijvoorbeeld het bidden tot de Heilige Geest, überhaupt meer bidden, omdat dat de manier is om je hart en hoofd in de goede richting naar God te houden, en het echt zien van andere personen, liefhebben omdat je de andere persoon ziet en niet in je achterhoofd hebt wat een vriendschap met een bepaald persoon voor jou kan opleveren. Door de WJD krijg je heel erg het gevoel dat het geloof leeft en in vuur en vlam staat met de Heilige Geest, je wil dan ook zelf bijdragen aan het verspreiden van die boodschap, dat Jezus leeft! Iedereen heeft de roeping om missionair te zijn, op je eigen manier. Dat is voor mij niet altijd gemakkelijk, bijvoorbeeld op school, ik studeer nu aan de universiteit en voor zover ik weet heb ik geen gelovige medestudenten op mijn studie. Dan is het soms lastig om met ze in discussie te gaan over bepaalde onderwerpen. Gelukkig zijn er wel Christelijke studentenverenigingen, waar je wel weer heel enthousiaste studenten tegenkomt. Dat doet mij erg goed.Ik ga wel vaker naar christelijke evenementen voor jongeren, maar dan kleiner dan de wjd natuurlijk en ik merk dat het samen zijn met Christus in ons midden mij heel erg sterkt in geloof en me kracht en moed geeft. De WJD is daar niet anders in geweest, het brengt je simpelweg zoveel vreugde, nieuwe hoop en kracht, en het brengt je dichter bij de Heer.God leidt al onze wegen, de mijne en de uwe, ik weet zeker dat hij voor ieder van ons een weg heeft voorbereid waarop we gelukkig zullen zijn. Hij is met ons in goede en slechte tijden, zoals ook een liedje zegt wat ik vaak heb gehoord op de WJD en mij erg heeft geraakt: "I'm so blessed, because on my best days, I'm a child of god, on my worst days, I'm a child of god, every day is a good day and you're the reason why".Zo heb ik ook gemerkt tijdens de WJD hoe belangrijk muziek is, het is voor mij een manier om echt in contact te komen met jezus, eigenlijk is muziek voor mij de enige manier waarop ik al mijn zorgen en alles wat tussen mij en God in staat echt van me af kan werpen en me kan richten op hem. Christoffer West (van de lezing over de theologie van het lichaam) vertelde ook dat muziek de manier is om in contact te komen met de diepste verlangens die in je hart leven, en dat is ook wat iedereen mag doen, al deze verlangens gaan namelijk uit naar de heer.Ook wat de paus vertelde aan het eind van zijn preek op zondag heeft me erg geraakt; "Wees niet bang!".Vooral omdat ik er in Portimao tijdens de gebedsavond achter was gekomen dat ik eigenlijk best veel angsten en onzekerheden heb die mijn relatie met God erg in de weg staan. Daarom wil ik leren niet meer bang te zijn. en om dat nog eens extra van de paus te horen was alsof God tegen mij sprak op het moment dat de paus zei: "Ik zou willen dat ik jullie allemaal stuk voor stuk in de ogen kon kijken en kon zeggen 'Wees niet bang!'".Dus zou ik het U allemaal op het hart willen drukken, Wees niet bang! We hoeven immers niet te vrezen, want Jezus is verrezen! 

zondag 13 augustus 2023

De Sint-Jozefkerk is deze week 100 jaar aan de Heer gewijd

Op 19 augustus 1923 werd de parochiekerk Sint-Jozef ingezegend en in gebruik genomen. Net als de bijbehorende pastorie, staat de kerk er dus een eeuw. Dat wil zeggen: de kerkruimte zoals die nu ongeveer is, want pas tussen 1927 en 1931 werd de toren aangebouwd en de kerkruimte verbreed met de twee extra zadeldaken, op de plaats waar nu de zalen en kantoren zijn. (De eigenlijke kerkwijding vond pas in 1931 plaats.) In 1992 werd de kerk verkleind, maar waar nu nieuwe muren staan, stonden ze in 1923 dus ook (ongeveer). 

In de kerk vinden we op diverse plaatsen natuurstenen kruisjes in de muur gemetseld. Bij de verbouwing in 1992 kregen die alle een nieuwe plaats in de verkleinde kerkruimte. Die twaalf stenen (symbool voor de 12 apostelen) waren de plekken waarop de kerk bij de wijding gezalfd werd, net als het blad van het (nog originele) hoogaltaar waarin ook kruisen gegrift staan, en een reliek van een (ons niet bekende) heilige ingemetseld. 

Wij gaan komende week geen groot eeuwfeest voor het gebouw vieren.  Het is ook vakantietijd dus veel parochianen zijn er niet. 
We vieren wél op zondag 8 oktober a.s. een groot eeuwfeest, dat van het Sint-Jozefkoor. Bij de afsluiting van het jubileumjaar van het koor, zal Mgr. van den Hout, oud-kapelaan van onze parochie en thans bisschop van Groningen-Leeuwarden, met de levende (oud-)pastoors, de gemeenschap en vele genodigden de H. Mis uit dankbaarheid vieren. 

Op zondag 20 augustus willen we echter wel op bescheiden wijze denken aan de ingebruikname een eeuw geleden. Met de gebeden van kerkwijding en de gewone lezingen en gezangen van de 20e zondag, in de Mis van 9:30. In de eerste lezing van Jesaja horen we dan zeggen: 

"Zo spreekt God de Heer: Allen die trouw blijven aan mijn verbond, hen breng Ik naar mijn heilige berg en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd: een huis van gebed voor alle volken."

Dat is mooi en toepasselijk voor de viering van onze kerkwijding. De Heer brengt ons samen 'op de berg', dat wil zeggen: 'op den bult' zoals de molen aan het Tolpostplein destijds genoemd werd, en die verdween toen de kerk en de wijk eromheen werd gebouwd. Wij dragen nog steeds het offer van Christus op in het huis van gebed, een kerk die nu daadwerkelijk open staat voor alle volken en culturen anno 2023. 

Danken wij de Heer voor 100 jaar kerk en gebed in de Sint-Jozefkerk ! 

Parochiebedevaart Kevelaer 6 oktober : u kunt nog mee!

We nodigden de parochianen reeds uit om op vrijdag 6 oktober mee te gaan met de parochie naar Kevelaer. U vindt inschrijfformulieren nog steeds achter in de kerken en downloaden HIER op onze website.

-- Vertrek/opstapplaats: Omstreeks 8:30 u. Bakelsedijk 1, Helmond. Terugkomst: ca. 20:00 u.

-- Eigen bijdrage: 30 Euro. In dit bedrag zijn inbegrepen; bus, koffie bij aankomst, diner.

-- Betaling bij aanmelding op het parochiekantoor Liefst pinnen. 

-- We sluiten de dag af met een gezellig samenzijn en diner. Lunch op eigen kosten.

Voor nadere informatie kunt u mailen met diaken Hein Dings: E-mailadres: diakendings@gmail.com.

Wij maken u er op attent dat we een bedevaart houden. Uiteraard is er plaats voor gezelligheid, koffie en boodschappen, maar we verwachten dat deelnemers meedoen met het aangeboden programma, en de sfeer van de bedevaart respecteren.

 

zaterdag 12 augustus 2023

15 augustus Maria Ten Hemelopneming

Dinsdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming. 

Het wordt gevierd op de dag zelf, met een plechtige gezongen Mis in de Jozefkerk om 9:30 u. U bent van harte welkom!

zaterdag 22 juli 2023

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie zijn veel parochianen niet thuis. We zien dat in de winkels en ook tijdens sommige vieringen. Het is rustiger en het is iedereen gegund!

Ons parochiekantoor is op de gewone tijden (woensdag en donderdag van 9:30-12:00) bereikbaar en ook het nummer voor spoedgevallen (uitvaarten en het ziekensacrament) staat aan. Wel kan het voorkomen, dat niet alle pastores thuis zijn, of vaste medewerkers op de administratie afwezig. Wij vragen uw begrip dat sommige vragen niet direct kunnen worden beantwoord.

Wij nemen doopaanvragen wel in behandeling, maar aangezien bijna niemand een doopviering in de vakantie wil, vragen we geduld bij het inplannen van afspraken. Het kan soms iets langer duren voor een van de pastores contact opneemt. Dat geduld geldt zeker ook voor vragen rond de Eerste Communie in 2024. Wij hebben er begrip voor dat families graag het feest willen organiseren, maar wij hopen ook op ieders begrip dat de leden van de werkgroepen er ook eens uit zijn. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

dinsdag 11 juli 2023

Update over de Synode

Zie op onze website de bijgewerkte pagina "Synodale parochie"

Op de website van ons bisdom staat het wereldwijde vervolgtraject aangekondigd:   

"Het secretariaat de bisschoppensynode heeft op 20 juni het ‘Instrumentum laboris’, het werkdocument, gepubliceerd voor de Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, die wordt gehouden in oktober 2023. Het document dient ter voorbereiding en geeft richting aan de tweedelige vergadering van deze synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’, die in oktober 2023 en oktober 2024 wordt gehouden."

klik op de link voor de bisdomwebsite


Een synodale Kerk luistert allereerst. Luisteren naar Gods Woord, onderscheiden wat Gods Woord bij ons oproept, en van daaruit met elkaar in gesprek gaan. Niet voor discussies of grote revoluties, maar open staan voor God en elkaar, zonder de uitkomst tevoren te kennen. 

Wat betreft het luisteren, is er een website gemaakt "LUISTEREND OP WEG"  met artikelen, gedachten en handreikingen.

donderdag 29 juni 2023

Nieuwsbrief 1 juli

 De nieuwsbrief van het weekend van 1-2 juli vindt u HIER

Deze nieuwsbrief is de laatste voor de zomervakantie.

Wij wensen iedereen alvast een goede vakantietijd!

dinsdag 13 juni 2023

Uitnodiging toerustingscursus catechese/kinderwerk/geloofsoverdracht

klik op de afbeelding voor de link

Samen met de Damiaanparochie en Samuel Advies willen wij allen die actief zijn met catechese, kinderwerk, of geloofsoverdracht in het gezin, uitnodigen voor een najaarscursus. Van harte welkom, zie de data en meer over de infoavond in bijgaande informatiebrief.

zaterdag 10 juni 2023

Nieuwsbrief 10-11 juni

De nieuwsbrief van het weekend van 10-11 juni vindt u HIER

Deze nieuwsbrief is voor drie weken. Hierna volgt nog één nieuwsbrief voor de zomervakantie.

vrijdag 26 mei 2023

Gooi Helmond niet op slot! (En onze Lambertuskerk…)

Er is in Helmond veel te doen over de ‘Mobiliteitsvisie 2040’ die met name door wethouder Bonte (GroenLinks) namens het college van B&W wordt gepromoot.


Deze week kunt u daar alles over lezen in Weekkrant de Loop (klik HIER) 

Wij steunen het verzet tegen deze visie

Het is terecht dat er, zowel vanuit burgers, de politiek als de ondernemers in de stad, breed verzet ontstaat tegen de plannen. Je kunt één vorm van mobiliteit (de auto) niet zo rigoureus verbannen uit het leven van mensen, en de rekening van zo'n ingreep bij de burgers, ondernemers (of in ons geval de kerk) neerleggen. Het leven in de binnenstad van Helmond is gebouwd op normale bereikbaarheid. Dat is een kerntaak van de overheid, en die overheid moet betrouwbaar en rechtvaardig handelen. Er mag of moet soms iets veranderen, maar altijd volgens de weg der geleidelijkheid, rekening houdend met belangen van allen. Dat is meer dan een college-akkoord en een meerderheid in de raad: dat gaat over mensen en hun rechten. Dat gaat over fatsoen en billijkheid.

Wij zijn als gelovige mensen voor duurzaamheid, een goed (leef-)milieu en goed omgaan met de Schepping, ons door God gegeven. Wij zien net als ieder weldenkend mens graag meer bomen en groen in de binnenstad. Wij zijn voor reductie van CO2 en fijnstof. Niemand is blij met de Kasteeltraverse en overal glimmend blik. De weg naar een groener Helmond is echter niet de revolutionaire en eenzijdige visie die het gemeentebestuur bij monde van wethouder Bonte nu neerlegt. Er zijn ook andere belangen dan alleen de natuur of regelgeving. Vrijheid is ook een groot goed, ons door God gegeven. Daar hoort recht op bezit en vrijheid van beweging bij. Eigenaren van huizen, kerken en bedrijven zijn serieuze belanghebbenden. Bij beleidsmakers moeten hun belangen worden afgewogen tegen de ideeën rond vergroening. Die balans lijkt zoek in de mobiliteitsvisie en dan wordt mensen onrecht. aangedaan. 

We moeten ook opkomen voor zieke en kwetsbare mensen. De mobiliteitsvisie van de Gemeente lijkt geschreven door en voor sterke, rijke, gezonde mensen, en vergeet de realiteit van mensen die vaak buiten hun schuld niet meekomen. Omdat ze niet kúnnen. Omdat ze nog meer parkeergeld echt niet meer kunnen opbrengen. Het is te simpel om tegen iedereen te zeggen: 'ga maar fietsen'. Wij geloven in een echt inclusieve samenleving die rekening houdt met iedereen, waarin zwakkeren en minderheden niet worden overruled door politieke belangen, ideologieën of regelzucht van meerderheden. 

Ons belang als parochie: de bereikbaarheid van onze kerken, en bijzonder de Lambertuskerk. Willen wij de Lambertuskerk in de toekomst als kerk (of hoe dan ook) kunnen behouden, is goede bereikbaarheid net zo noodzakelijk als voor de centrumondernemers. Oók bereikbaarheid per auto. Daarom sluit de Lambertusparochie zich aan bij de noodkreet van de centrumondernemers; wij hebben hetzelfde belang. Het was al ingrijpend genoeg dat de kerk destijds in de voetgangerszone kwam. Dat heeft de gemeente destijds ook al opgelegd en beloften van bereikbaarheid steeds geschonden. Het is genoeg. Wij willen niet zo radicaal beperkt worden in onze rechten als geloofsgemeenschap, of met een monumentaal gebouw blijven zitten dat door gemeentelijke maatregelen in zijn mogelijkheden wordt beperkt. Een kerk of winkel waar je nauwelijks meer kunt komen, tenzij je gaat fietsen, kun je waarschijnlijk sluiten. Dat is unfair. 

Ondergetekende, pastoor van de parochie H. Lambertus en deken van Helmond, sluit zich derhalve aan bij de belanghebbenden die zich verzetten tegen de Mobiliteitsvisie. Het achterliggende idee kan nobel lijken, maar de uitvoering is te rigide, sluit mensen uit, en is buiten verhouding. Het doet mensen tekort en brengt het voortbestaan van de Lambertuskerk in de huidige vorm in gevaar.

Oproep

Wij steunen de initiatiefnemers van de actie rond de Mobiliteitsvisie. Laat uw mening horen via www.helmond.nl/spreekrecht. Laat u niet monddood maken, en kom op voor uw rechten en belangen. U hebt tot 30 mei de tijd voor de eerste inspraakronde.

Laat van u horen, als een bereikbare Lambertuskerk en de binnenstad u iets waard is. Wij willen niet op slot! 

Pastoor-deken drs. E. Seidel

woensdag 24 mei 2023

Nieuwsbrief van 27 mei

 De nieuwsbrief van het Pinksterweekend van 27-28 mei vindt u HIER

Pinksterboodschap van de Nederlandse bisschoppen

De Nederlandse R.-K. bisschoppen hebben een pinksterbrief geschreven aan alle betrokkenen bij activiteiten voor caritas en diaconie in de parochies. Zij willen hen daarmee een hart onder de riem steken bij dit belangrijke werk ‘in het hart van de Kerk’. ‘Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’, schrijven de bisschoppen.

Download de hele brief HIER

Herbenoemingen parochiebestuur

Bisschop de Korte heeft herbenoemd tot lid van het parochiebestuur:

  • per 1 april 2023: Frans Clevers, bestuurslid 
  • per 1 juli 2023: Hans van Dam, penningmeester

donderdag 18 mei 2023

Openluchtmis Binderen zeer geslaagd

 

fotoverslag DitIsHelmond

Meer eigen foto's en de preek van pastoor Seidel op onze Facebookpagina.

Het lied “O.L.V. van Binderen”

Melodie: “Aanbidt en dankt uw Vader God.”

Maria, wij zijn uw kinderen, wij zeggen wees gegroet !
Bijzonder hier op Binderen, u moeder, bent zo goed !
U die voor ons een helper bent, een troost in alle nood.
U bidt tot Jezus die ons redt, de vrucht van uwe schoot.
 
Heel Helmond weet van uw kapel, de stilte, de natuur.
Wij vinden hier de rust weer t’rug, de sfeer is hier nog puur.
Wij steken ook veel kaarsjes aan, wij doen dat met geloof.
Wij leggen ons gebed hier neer, u bent voor ons niet doof.
 
U wilt hier als een lelie zijn, een bron van zuiverheid.
Ook als de doornen pijnlijk zijn, het lijden van de tijd.
Wij hoeven niet alleen te staan; u, moeder staat ons bij !
Juist als wij bang zijn voor wat komt, maakt u ons hart weer vrij.
 
Wij zingen nu dit pelgrimslied, op deze bedevaart.
Waar iedereen die tot u bidt, genadevol ervaart:
hoe mooi het is op Binderen, hoe sfeervol de kapel;
hoe goed de hemel voor ons is, wij zingen dank u wel !

woensdag 10 mei 2023

Een bloemetje voor moeders

Komende zondag 14 mei is het Moederdag. Ja, wij zijn dankbaar voor het leven en denken aan degenen die ons het leven gegeven hebben, en dan bijzonder de moeders, die ons 9 maanden lang gedragen hebben en daarna gekoesterd en gevoed. Dank u wel voor alle liefde!

Een bloemetje voor de moeders!

In de meimaand denken we aan onze aardse moeders, en aan de Moeder van Jezus, Maria. We mogen ook haar een bloemetje of kaarsje brengen, maar vooral onze lieve woorden, ons gebed. Dank u wel voor alle liefde!

Op Moederdag eren we ons eigen moeders als we ze nog hebben en anders herdenken we ze. Op Hemelvaartsdag eren we onze hemelse Moeder en bijzonder op Binderen.

Nieuwsbrief van 13 mei

De nieuwsbrief van het weekend van 13-14 mei vindt u HIER

zaterdag 6 mei 2023

Openluchtmis bij de Kapel van Binderen - Hemelvaartsdag 18 mei

Op Hemelvaartsdag, 18 mei 2023, is er wederom op de processieweide bij de Kapel van Binderen een openluchtmis. 

De Heilige Mis begint om 11.00 u.

U bent allen van harte uitgenodigd.


We voelen ons in de Meimaand bijzonder verbonden met Maria. Dat gebeurt door extra gebed en vele kaarsjes, het houden van  Mariaprocessies en bedevaarten.

We houden dit jaar geen processie vanuit de Jozefkerk. Wel komen we met iedereen, ook jonge gezinnen en kinderen, rond 10:45 samen bij de poort van Binderen (zie foto, bij de scouting) en na de viering is er een picknick op de processieweide. Iedereen neemt wat mee, of voor zichzelf of het eigen gezin, of mooier nog: iets om samen met anderen te delen. Voor koffie/thee en limonade wordt gezorgd.Van harte welkom! 

Poort van Binderen, op de hoek van de wegen
‘Binderen’, ‘Helmondselaan’ en ‘Eva Monixweg'.

woensdag 26 april 2023

woensdag 12 april 2023

Nieuwsbrief van 15 april

De nieuwsbrief van het weekend van 15-16 april vindt u HIER

Gregoriaanse Kring Helmond gaat van start

"Op zondag 23 april om 15.00 uur ontvangt Jos Leenen, dirigent van het Sint Jozefkoor graag belangstellenden in de St. Jozefkerk in Helmond om kennis te maken met de Gregoriaanse Kring Helmond en samen zingend aan de slag te gaan. Deze eerste bijeenkomst is vrij toegankelijk. Naar ervaring en achtergrond wordt niet gevraagd. De geroutineerde zanger is net zo welkom als wie zich een onbeschreven blad waant. Het enige wat tot aanbeveling strekt, is open staan voor het gebodene... "

Lees meer en meld u aan via de link hieronder (klik op de afbeelding).donderdag 9 maart 2023

Nieuwsbrief van 11 maart

De nieuwsbrief van het weekend van 11-12 maart vindt u HIER

Dialoog: Jubilerend Sint-Jozefkoor in de Lambertuskerk

Vandaag in de Loop een lang artikel over 'Daloog', het Sint-Jozefkoor samen met Jan van de Laar op het Robustelly-orgel. Ook in onze nieuwsbrief en op de website van het Sint-Jozefkoor. Welkom!

zaterdag 4 maart 2023

Doe mee met Vastenactie

Lees het verhaal van twee vluchtelingen in Zuid-Soedan. Open uw hart en doe mee!

klik op de afbeelding voor de link

woensdag 1 maart 2023

1 maart Nationale Complimentendag


Het mag een keer gezegd worden: dank je wel! 

Zeer binnenkort voor alle vrijwilligers een uitnodiging...

donderdag 16 februari 2023

Bezinningstekst bij het begin van de veertigdagentijd

Een bezinning over aswoensdag, de veertigdaagse training in liefde, en het evangelie van komende zondag!

klik op de afbeelding voor de tekst (pdf)

donderdag 9 februari 2023

woensdag 8 februari 2023

Huispaaskaarsen 2023

v.l.n.r. type 1, 2 en 3
Vanaf deze week zijn de nieuwe huispaaskaarsen weer te bestellen.

Huispaaskaarsen worden vaak tijdens de Paaswake ontstoken in plaats van het kleine kaarsje, en verbinden zo het licht van Christus met het gezin of het eigen huishouden.

Zoals elk jaar liggen er intekenlijsten in de Jozefkerk en de Edith Stein. U kunt tot en met zondag 19 maart kaarsen bestellen. 

Prijzen en afmetingen 

  • Type 1 (klein / 60x200 mm) 12.00 euro
  • Type 2 (middel / 60x250 mm) 13,50 
  • Type 3 (groot / 70x300 mm) 18,50.
Afbeelding op de kaars zoals op de foto.

Na intekenen kunt u de kaarsen ruim voor Pasen komen afhalen, u krijgt daarover bericht. U kunt contant betalen, maar op het parochiekantoor ook pinnen.

U kunt dit jaar ook kaarsen via email bestellen: uitsluitend via het mailadres: reserveren.kerk@gmail.com, onder vermelding van type kaars, aantal, en uw naam en adresgegevens. Wij sturen geen kaarsen op.

Steun de slachtoffers van de aardbeving via Kerk in Nood

klik op de afbeelding voor de link

 

woensdag 1 februari 2023

Sycamore cursus gaat beginnen


Doel : Geloofsverdieping of eventueel nadere kennismaking .

Hoe? Op een toegankelijke en uitnodigende manier. Met behulp van mooie filmpjes die ons kunnen openen voor het geloof, bidden en de Bijbel. Scyamore is laagdrempelig, u hoeft nog geen theoloog te zijn om deel te nemen. Het is genoeg dat u God zoekt en verlangt om Hem beter te kennen.

Uitwisseling. Sycamore is een cursus die ons veel kan aanreiken, maar het is geen eenrichtingsverkeer. Elk filmpje heeft meerdere momenten met vragen en de kans om met elkaar uit te wisselen. Samen de rijkdom ontdekken. In gesprek gaan en leren van elkaars ervaringen.  

Tijd : Donderdagavond van 19:15 tot 21:15 uur.

Waar : Parochiecentrum Tolpost 1, Helmond.

Contact : Kapelaan Lê, tel : 06-30685343, email : felixhongle@yahoo.com

Data: We beginnen na Aswoensdag, op 23 februari. Er is bijna elke week een bijeenkomst. Een overzicht vindt u hierbij. Maar laat u dat niet afschrikken! Elke avond heeft een los thema, dat u vindt op onze website onder ‘Sycamore’. Als u soms niet kunt, is het geen probleem om een andere keer te komen.

    Februari:  23/02,

    Maart:  02/03,  09/03,  16/03,  23/03,  30/03,  

    April:  13/04,  20/04,

    Mei:  04/05,  18/05,  25/05,  

    Juni:  01/06,  08/06,  15/06,  22/06,  29/06,

    Juli:  06/07,  13/07 en de laatste bijeenkomsten na de vakantie.

  
Meer informatie en de thema's per avond, zie: 


donderdag 26 januari 2023

donderdag 19 januari 2023

Actie Kerkbalans 2023


In de nieuwsbrief van dit weekend besteden we ook aandacht voor de Actie Kerkbalans. Meer informatie daarover vindt u ook op een aparte pagina binnen onze website: https://www.heiligelambertus.nl/p/kerkbalans-2023.html

Daar vindt u ook de formulieren om een machtiging of periodieke gift te doen, zo te downloaden!

Polyfonie door de eeuwen heen - concert Sint Jozefkoor en anderen op 5 februari

St. Jozefkerk in Helmond op zondagmiddag 5 februari om 15.00 uur.

Klik op de afbeelding hierboven voor meer informatie

donderdag 12 januari 2023

Laatste religieuzen verlaten Helmond

Deze week in Weekkrant de Loop een lang artikel over het vertrek van de laatste twee zusters uit Helmond: zuster Dominique en zuster Charitas. Beiden hebben veel werk verricht in onze parochie. Op school, in het pastoraat van de Jozefparochie en in zorgcentra en het ziekenhuis, wonend in het klooster Jozefgaarde aan de Prins Karelstraat. Veel parochianen hebben nog levende herinneringen aan hen. Nadat het klooster werd verkocht woonden de zusters met twee op het Noordende en waren nog actief in de Lambertuskerk. Later verhuisden ze naar een appartement in Helmond-Noord, en zoals in het interview staat, werkten ze mee met de vieringen in het Elkerliek ziekenhuis. Op 24 januari verhuizen ze terug naar het moederhuis in Tegelen.

De parochie dankt de zusters voor hun jarenlange inzet in de parochie, en wenst ze een gezegende tijd in hun nieuwe en toch vertrouwde omgeving.

Klik op de afbeelding hieronder om het artikel te lezen, op blz. 17 van de editie van deze week.

klik op de afbeelding voor het artikel

dinsdag 10 januari 2023

Nieuwsbrief 14 januari

 De nieuwsbrief van het weekend van 14-15 januari vindt u HIER

 

zondag 8 januari 2023

Nieuwe coördinator Familiepastoraat: Ingrid van Neer - Bruggink

Vanmorgen, op het Hoogfeest van Openbaring des Heren, is tijdens de gezinsviering de nieuwe coördinator voor het gezins- en familiepastoraat aan de parochie voorgesteld: Ingrid van Neer - Bruggink.

Zij heeft zichzelf onder applaus voorgesteld en pastoor Seidel sprak een zegen uit over haar leven, roeping, zending en opdracht, zodat zij vanuit Gods Geest dit dienstwerk kan vervullen.

Zij heeft van bisschop de Korte een benoeming/opdracht gekregen en is vooralsnog voor drie jaar door het parochiebestuur aangesteld.

Meer in de Nieuwsbrief die deze week verschijnt.

Introductie in de kerk (c) foto: Joost van Neer


vrijdag 6 januari 2023

Pater Pio gebedsgroep stopt

Elke eerste vrijdag van de maand kwamen we bij elkaar, ruim twintig jaar lang. Met vaste onderdelen als de aanbidding, de avondmis, en daarna een lezing over leven en betekenis van de H. Pater Pio, en het gebed voor de opgegeven intenties. 

Maar inmiddels zijn de meeste leden zo oud geworden, dat we vaak nog maar met een paar leden aanwezig waren. Pastoor en bestuur hebben daarom besloten om de gebedsgroep op te heffen.

Bisschop de Korte heeft met ingang van 6 januari 2023 aan pastoor Seidel eervol ontslag verleend als leider van de gebedsgroep, zoals de internationale statuten van de gebedsgroepen vereisen, en de gebedsgroep zal worden uitgeschreven in het register van het ziekenhuis in San Giovanni Rotondo, de hoofdzetel van de wereldwijde gebedsgroepen.

De devotie tot de H. Pater Pio blijft, zijn altaar en beeld in de Jozefkerk houden we in ere, en we danken God voor de genade die we met de gebedsgroep hebben mogen ontvangen, waarbij het hoogtepunt zeker is geweest dat we in 2007 samen naar San Giovanni Rotondo op bedevaart gingen.