dinsdag 13 februari 2024

Vastenkratje

Vroeger hadden kinderen een vastentrommeltje. Snoep er in en met Pasen alles alsnog opeten.

Of de Heer daar veel plezier van heeft? Wat Hem wel behaagt, is wat we doen voor de armen.

Dat kan met geld voor de vastenactie. Maar ook met het ‘vastenkratje’ Wat is dat?

  • Pak een vouwkratje of een grote doos.
  • Doe er als gezin elke dag (vanaf aswoensdag) minstens één houdbaar product in wat je koopt of over hebt. (Je kunt er ook per gezinslid iets in stoppen.)
  • Breng dat op Goede Vrijdag mee naar de kerk.
  • Zet het bij de mandjes voor Caritas0492.

De Caritasgroep maakt daar pakketten van voor de mensen die het echt kunnen gebruiken!

Op deze manier is vasten en geven héél concreet, elke dag!

Op weg naar Pasen

De Veertigdagentijd is een periode van reflectie en voorbereiding op het Paasfeest. Markeer je kalender voor deze heilige periode:

  • Aswoensdag: Het begin van de Veertigdagentijd, een dag van vasten en bezinning.
  • Palmzondag: Herdenking van Jezus' intocht in Jeruzalem.
  • Witte Donderdag: Herinnering aan het Laatste Avondmaal.
  • Goede Vrijdag: We gedenken het lijden en sterven van Jezus.
  • Stille Zaterdag: Bezinning in afwachting van de opstanding.
  • Pasen: Viering van Jezus' opstanding, het hart van ons geloof.

Laten we samen deze tijd van inkeer en vernieuwing beleven! 

De Goede Week van 24-31 maart is de belangrijkste week van het jaar.

Met de gezinnen gaan we juist in die week ook op weg naar Pasen, zie meer informatie over de bijzondere bijeenkomsten op: www.heiligelambertus.nl/p/gezinspastoraat.html


Aswoensdag 14 februari

Beide vieringen met askruisje
         

dinsdag 6 februari 2024

Nieuwsbrief van 10 februari

 De nieuwsbrief van komend weekend vindt u HIER.

 

In deze nieuwsbrief een derde pagina over de mogelijkheden van digitaal geven aan de parochie, met iDEAL via een QR code, zowel voor de collecte en kaarsengeld, als giften.

Update pagina synode 2024

Wie wil meedoen met de volgende fase van synodaliteit, kan zich aanmelden voor de bijeenkomst op 2 maart in Den Bosch. 

onze eigen pagina: www.heiligelambertus.nl/p/synode.html 

In het dekenaat Asten-Helmond en onze parochie zullen deze keer geen eigen synode-bijeenkomsten worden gehouden.

De Nederlandse bisschoppen hebben een eigen werkgroep voor het vervolg van de synode ingesteld. Zie hier de link

dinsdag 30 januari 2024

Vrijdag 2 februari: Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer) en Blasiuszegen

Op 2 februari, 40 dagen na Kerstmis, viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel. Bij dit feest her­denken we dat Jezus als pas­ge­bo­ren baby volgens de Joodse wet is opgedragen aan God.

Tijdens het bezoek aan de tempel wordt Jezus, in de armen van zijn moe­der Maria, door de oude man Simeon herkend als het ‘Licht voor de volkeren’.

Dit feest wordt daarom ook wel ‘Maria Licht­mis’ genoemd. Voorafgaand aan de Mis zegenen we kaarsen achteraan in de Jozefkerk en trekken dan met brandende kaarsen in processie naar de zaal voor de Eucharistie. Jezus is het Licht!

Blasius­ze­gen

Op 3 februari viert de Kerk de ge­dach­te­nis van de heilige Blasius: de patroon­hei­lige tegen keel­aan­doe­ningen. Het is een traditie om de Blasius­zegen te ont­van­gen. Deze wordt door de pries­ter gegeven door twee kaarsen gekruist voor een persoon te hou­den onder het uit­spre­ken van de Blasius­ze­gen.

Omdat 3 februari op zaterdag valt en dan de liturgie van de zondag wordt gevierd, is er na de mis van Maria Lichtmis op vrijdag 2 februari gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. De kaarsen die wor­den gebruikt zijn kaarsen die tij­dens het Feest van Maria Licht­mis zijn gezegend.

De viering is in de Jozefkerk om 19:00. 

Tevens wordt de Blasiuszegen op zaterdag na de Mis van 17 u in de Pauluskerk gegeven.

woensdag 24 januari 2024

zondag 21 januari 2024

Doet u al mee?


In de Rijpelberg roepen wij allen bij de Edith Steinkerk op om mee te doen. 

Doet u al mee met Kerkbalans? 

woensdag 10 januari 2024

zondag 7 januari 2024

Actie Kerkbalans 2024

De maand januari is altijd de periode waarin we als parochie vragen om een bijdrage. De Kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Als alleen ouderen bijdragen, kunnen we hun erfenis niet in stand houden. We willen bouwen aan een missionaire parochie. Dat vraagt gebed en inzet, maar ook middelen om het te doen. We maken als parochie een solide financieel beleid, maar we kunnen het alleen samen doen.

Daarom durven we in alle bescheidenheid te vragen: wilt u nu meedoen? Dan kunnen we ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die Christus en een kerkgemeenschap zoeken. Dan kunnen we uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we samen de Kerk van morgen mogelijk.

Wij doen geen kerkbalans-collectes in de kerk of aan de deur. De tijd van contant geld in zakjes voor kerkbijdrage is voorbij, al mág het natuurlijk wel per envelop.  Wij werken echter liefst per bank.

Ons rekeningnummer is: NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v. “Kerkbalans  R.K. Parochie H. Lambertus”.

Alvast hartelijk dank!

Zie deze pagina voor meer informatie, klik HIER

donderdag 4 januari 2024

Opbrengst Caritas0492 collectes en rookworstactie

Collectes

Bij de nachtmissen van kerstmis hebben we aan het eind van de vieringen gecollecteerd voor onze Caritas0492, de maaltijden die we aanbieden aan de Helmonders die het niet breed hebben. Eerder schreven we over de kerstmaaltijd en kerstpakketten die op 23 december hebben verzorgd.

De collectes hebben dit jaar €1300 opgeleverd, waarvoor hartelijk dank!

Rookworstactie

Voor de Caritas in de Pauluskerk heeft de heer Klaassen ook dit jaar een succesvolle rookworstactie gehouden. Voor het zevende jaar heeft de oproep gehoor gevonden bij de diverse mensen, zowel via een donatie op de opengestelde bankrekening, als via gaven in natura (vooral rookworsten) afgegeven in de Pauluskerk.

Aan geldelijke donaties is er € 562,40 binnengekomen en de gaven in natura zijn € 175,00 (afgerond). In totaal heeft de rookworstactie 2023 dus € 737,40 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank!

Klik op de onderstaande afbeelding om de hele verantwoording van de rookworstactie te zien:

klik op de afbeelding voor de link

maandag 1 januari 2024

Openbaring des Heren ofwel Driekoningen aanstaande zondag 7 januari

Op deze zondag vieren we dat Jezus, geboren in Bethlehem, het licht laat schijnen voor alle volkeren, waarvan de drie wijzen het symbool zijn. Heden zal heel de wereld Gods Redding zien in Jezus Christus!

Tevens is dit feest omkleed met volksdevotie, zeker in onze (Germaanse) landen. De wijzen zijn de drie 'koningen' die in de Dom van Keulen worden vereerd. Kinderen verkleden zich als de koningen en gaan als 'Sternsinger' langs de deuren. We tekenen de deuren van onze huizen met de initialen van de koningen en vragen om de zegening van onze huizen. Allemaal heel goed, want het zijn tekens dat Jezus echt bij ons mag wonen, Gods nabijheid, de Emmanuel.

Ook deze zondag dan de jaarlijkse huiszegens om mee te nemen na de missen van dit weekend. Een artikeltje er over mét downloadbare zegen, op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam. (link HIER)