vrijdag 22 april 2022

Openluchtmis kapel van Binderen Hemelvaartsdag 26 mei

Op Hemelvaartsdag, 26 mei, zal er om 11:00 bij de kapel van Binderen een OPENLUCHTMIS worden gehouden. De viering wordt gehouden bij het altaar op de processiewei, naast de kapel (zie foto hieronder).

Aan deze viering, voorgegaan door pastoor-deken Seidel, zullen gildes deelnemen, en er wordt gewerkt aan een schitterend muzikaal programma.

Het is een viering van Maria in het teken van de Meimaand, maar we vieren ook Hemelvaartsdag en aansluitend aan de Mis zal er een vendelgroet zijn van het Catharinagilde, wiens nieuwe vaandels zullen worden gezegend.

Burgemeester Blanksma zal de viering met ons meevieren en wij nodigen alle Helmonders uit om naar Binderen te komen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, en wij kunnen bij Onze Lieve Vrouw, Lelie onder de doornen, al onze noden neerleggen. En als het weer meezit, ook een heerlijk samenzijn in de rust van de natuur om ons heen.

In de Lambertusparochie is op Hemelvaartsdag alleen de gregoriaanse viering in de Jozefkerk om 9:30. Alle andere zondagsvieringen vervallen,  en ook de vaste bezoekers van de gezinsviering worden uitgenodigd om deze bijzondere openluchtmis op Binderen mee te vieren. Wij willen een wandel- en gebedstocht houden vanaf de Jozefkerk naar Binderen.

Meer over de Meimaand en de kapel in de laatste nieuwsbrief, KLIK HIER

De kapel en het genadebeeld

De processiewei met het altaar 

zij-aanzicht van de kapel

(bericht wordt regelmatig bijgewerkt, update 21 april)

Nieuwsbrief van 23 april

 De nieuwsbrief van dit weekend vindt u HIER

zaterdag 16 april 2022

Stille Zaterdag en Pasen

Stille Zaterdag 

Stille Zaterdag is een dag van wachten. Het is oorverdovend stil bij Jezus, want die bevindt zich op dit moment in zijn graf met een zware steen ervoor. Hij is bij de doden, afgedaald ter helle zoals we zeggen in de geloofsbelijdenis. Van daaruit zal hij opstaan en mensen met zich meetrekken naar de hemel.

Swieconka

De Poolse gemeenschap zegent traditioneel paasmaandjes met brood, eieren en worst. In de Jozefkerk is om 10:00 op Paaszaterdag deze Swieconka

Paaswake 

Pas zaterdagavond laat (21:30) wordt die stilte doorbroken en kan de paaswake beginnen. Die begint met het ontsteken van vuur in het donker buiten de kerk. De paaskaars wordt ontstoken en het Licht - Christus - wordt doorgegeven van kaars tot kaars. Talrijke lichtjes vullen nu de kerk. Er zijn meerdere lezingen, die samen een rode draad in de Schrift tonen van de schepping over de doortocht door de woestijn tot de ontdekking van het lege graf.


Eindelijk weerklinken weer het Alleluia en Gloria, uitdrukkingen van vreugde en grootheid, die tijdens de hele veertigdagentijd gesmoord waren.

Paaszondag 

De zondag van Pasen kan de blijdschap niet op. In de kerk worden gelovigen begroet met een vreugdevol: Christus is verrezen!

Met Paaszondag begint de 50-daagse paastijd, die duurt tot Pinksteren. Deze hele periode staat voor de tijd waarin Jezus in visioenen tastbaar aan de leerlingen verscheen en zij maar langzaamaan beseften op welke manier Hij voor hen bleef leven. De periode eindigt met Hemelvaart - het definitief uit het zicht verdwijnen van Jezus’ aardse gedaante - en Pinksteren, de gave van de Heilige Geest, die het vuur ontsteekt in de leerlingen zelf.

ZALIG PASEN AAN U ALLEN!


Zaterdag 16 april (Paaszaterdag) 

Jozefkerk: Paaswake 21:30.  

Zondag 17 april (Pasen)

Jozefkerk: Eucharistie 9:30. (Gregoriaans)

Jozefkerk: Gezinsmis 11:00.

Lambertuskerk: Eucharistie 11:00.

       Edith-Steinkerk: Eucharistie 9:30.

       Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.  

Maandag 18 april (Tweede Paasdag)

Jozefkerk: Eucharistie 9:30.

donderdag 14 april 2022

Goede Vrijdag

Jezus wordt voor Pontius Pilatus gebracht en ter dood veroordeeld. Hij draagt het kruis de Calvarieberg op en wordt eraan genageld. 

Deze dag is er geen Eucharistie, maar wel eventueel communie in de avondviering in de Jozefkerk. 

Het is de soberste dag op de kerkelijke kalender. 

Om 15:00 wordt in al onze kerken de kruisweg gehouden (Kinderkruisweg 16:00). 

’s Avonds het Kruis vereerd en de passie gezongen. 

Goede Vrijdag is nog altijd een dag van vasten en onthouding voor katholieken!

Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)

Lambertuskerk: Kruisweg 15:00.

Pauluskerk: Kruisweg en kruisverering 15:00.

Edith Steinkerk: Kruisweg (van de synodale weg) 15:00.

Jozefkerk: Kruisweg voor kinderen 16:00.

Jozefkerk:  Lijdensverhaal, Kruisverering en communie 19:00.


woensdag 13 april 2022

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag begint het Heilig Triduum. 

Jezus en de leerlingen treffen de laatste voorbereidingen om Pesach te vieren, het joodse feest dat de doortocht van Israël door de woestijn - uit Egypte naar het Land van Belofte - gedenkt. Een gelijkaardige doortocht staat Jezus nu te wachten, door de dood heen naar de overwinning van de Liefde. Hij leeft er heel bewust naartoe en bereidt ook zijn leerlingen voor op het afscheid. Hij bukt zich om hun voeten te wassen en geeft nog een laatste les mee: Heb elkaar lief, dien elkaar. (Johannes 13, 1-15).

Pastoor-deken Seidel viert de verbondenheid met de priesters, diakens en pastoraal werkenden van het dekenaat Asten-Helmond met een feestelijke Witte Donderdagmaaltijd in de Tarsushof van de Pauluskerk, om de instelling van het ambt en de verbondenheid in de geest van de apostelen te vieren.

De gezamenlijke Eucharistie voor heel de parochie is in de Jozefkerk om 19:00. De Eucharistie heeft hier in het bijzonder betekenis, omdat het Laatste Avondmaal gezien wordt als de instelling van het sacrament van de Eucharistie. 

De viering eindigt in rouwstemming. Gelovigen krijgen de gelegenheid in stilte verder te bidden bij het tabernakel op het zij-altaar waar de hosties - het Lichaam van Christus - bewaard worden. Ze doen wat de leerlingen destijds niet lukte: wakker blijven en Jezus met hun gebed bijstaan in de Hof van Olijven, waar soldaten hem komen oppakken.

Donderdag 14 april (Witte Donderdag)

Geen ochtendmis!

Jozefkerk: Avondmis 19:00.

Aansluitend gebedswake bij de Heer tot 24:00.


dinsdag 12 april 2022

Chrismamis in de kathedraal

Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd. 

Tijdens deze eucharistieviering hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop. 

Ook wordt het chrisma gewijd (voor de gedoopten en het Vormselsacrament) en de zieken- en catechumenenolie gezegend.

De Chrismamis is dit jaar op woensdag 13 april om 19.00 uur. Het is hét moment in het jaar dat het hele bisdom samenkomt rondom de bisschop. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal assistenten en alle religieuze gemeenschappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren.

De Chrismamis van dit jaar op YouTube: 

zondag 10 april 2022

Boete en verzoening in de Goede Week

We noemen de Biecht tegenwoordig meer ‘het sacrament van boete en verzoening. Toch blijft het woord ‘biechten’ in gebruik, want dat woord kennen we. 

Mensen vragen vaker: waarom moeten we onze zonden aan een priester vertellen? Kunnen we niet rechtstreeks tot God spreken en Hem vragen om vergeving? De andere vraag is: vergeeft God écht al mijn zonden? Het antwoord is: God houdt zielsveel van ons. Hij verlangt er naar ons te vergeven en een nieuw begin te maken! 

Natuurlijk kunnen we direct naar Hem gaan en bidden: Hij luistert altijd. Als we in de naam van Jezus bidden, komt Hij ons altijd ontmoeten. Maar de manier waarop Hij naar ons toekomt om ons te ontmoeten, ís in het sacrament van verzoening. Jezus zei tegen zijn apostelen: “Als ge iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven.” Dat is wat de priester doet, vergeven in de naam van Jezus en de hele Kerk.

Die vergevende liefde van de Vader mogen we ook vieren als we ons voorbereiden op Pasen.

  • Maandag 11 april vieren we in de Jozefkerk Gods barmhartigheid, met gebed en gewetensonderzoek. De priesters zijn tot 20:00 beschikbaar voor de sacramentele vergeving.
  • Ook op Witte Donderdag, tijdens de wake bij de Heer tot 24:00, is er gelegenheid.

De Vader kijkt naar u uit. Laat u met Hem verzoenen door Jezus in het sacrament… 

Gewetensonderzoek doen?

Klik HIER

zaterdag 9 april 2022

Palmzondag

De week voor Pasen is een intense periode voor christenen. Haar rijke symboliek en doorleefde liturgie brengen gelovigen binnen in lijden, dood en verrijzenis van Christus. Telkens kunnen we ons de vraag stellen: “Wie ben ik in dit verhaal? Wie is Jezus voor mij?”

Op deze website zal voor de belangrijke dagen van de week een artikel staan, voor een deel overgenomen van kerknet.be, met eigen aanvullingen.

Palmzondag. 

Hier begint de Goede Week. Jezus komt Jeruzalem niet onopgemerkt binnen. Hoewel hij op een ezeltje zit, behandelt het volk hem als een koning. En dat is Hij: koning van Israël. Ze verstaan alleen nog niet wat voor een koning Hij wil zijn. Ze leggen hun jassen neer om erover te lopen. Ze zwaaien met takken en zingen: Hosanna!

In de eucharistie wordt dit gevierd. Palmtakken (in onze contreien meestal buxus) worden gezegend en uitgedeeld. Een eerste passage uit het passieverhaal wordt voorgelezen (Lucas 19, 29-40). Terwijl de diaken het kruis draagt, dragen de gelovigen de takken (of kinderen de Palmpasenstokken) en volgt de processie naar hun zitplaats. 


Daarna wordt het lijdensverhaal gelezen door 3 mensen, die ieder een rol vertolken: die van verteller, van Jezus en overige personages (Lucas 22,14-23,56).

Betekenis: De vreugde van Jezus’ intrede moet al meteen plaats maken voor de dreiging van zijn uitlevering en terechtstelling. Het volk dat bij het begin nog om hem juicht, veracht hem nu en spuwt hem uit. De luidste roeper wint het pleit.


Update: 

Mooie Palmpasen-gezinsviering in de Jozefkerk, met de communicanten van dit jaar en de gezinnen die elke zondag samen komen rondom Jezus die voor ons zijn leven geeft. Palmzegening en processie vanaf het Tolpostplein de volle kerk in, met palmtakjes en de palmpasenstokken die zaterdag werden gemaakt.


donderdag 7 april 2022

Nieuwsbrief 9 april

De nieuwsbrief van Palmzondag, de Goede Week en Pasen vindt u HIER