donderdag 14 januari 2021

Actie Kerkbalans: “Geef vandaag voor de kerk van morgen!”

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van u, onze leden. Zo blijven we van waarde voor elkaar en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021. 

Zeker nu in deze coronacrisis is het financiële plaatje voor de kerken een somber verhaal. Minder collectes, minder inkomsten bij vieringen, vooral beperkingen. Kosten voor gebouwen en pastorale krachten gaan gewoon door. We moeten realistisch zijn. U bent niet gek. Net als veel bedrijven kunnen ook parochies in zwaar weer komen. Voor ons is er geen ander steunpakket… dan wat u als gelovigen geeft.

Wilt u meedoen? Uw kunt een bijdrage overmaken naar NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v.R.K. PAROCHIE H. LAMBERTUS in Helmond. Alvast hartelijk dank!

Nieuwsbrief 16 januari

De nieuwsbrief van de komende twee weken is er weer!donderdag 7 januari 2021

Veranderingen dienstverlening parochiekantoor

De coronacrisis heeft voor ons parochiekantoor grote gevolgen. Niet alleen zijn wij vanwege de lockdown nu noodgedwongen gesloten voor bezoek aan het loket, maar veel erger is dat onze vaste gastheer Cor van Duijnhoven vanwege corona is overleden.

Wij hebben met het secretariaat van het parochiebestuur besloten om de dienstverlening flink aan te passen. Niet alleen aan de (trieste) omstandigheden, maar ook aan de veranderde tijdgeest vanwege Covid19 die in de hele samenleving leidt tot meer online-werken en -leven. Ook de mensen van kantoor gaan meer van thuis uit werken en de kantoorfunctie wordt ingekrompen. Dat mag niemand verbazen in deze tijd.

  • Het kantoor zal na de lockdown nog slechts geopend zijn op woensdag en donderdag, van 9:30 -12:00. Minder vaak en korter dus. Tijdens de lockdown is het kantoor op die tijden wel telefonisch te bereiken. Op alle overige tijden staat er een antwoordapparaat aan.
  • De parochie gaat meer inzetten op online-communicatie. Dat wil zeggen dat een heel aantal zaken waarvoor parochianen gewoonlijk aan het loket kwamen, of belden, voortaan via formulieren op onze website worden geregeld. Daarbij moeten we denken aan:

    • Aanmeldingen voor het doopsel en het huwelijk
    • Aanvragen van misintenties en doopbewijzen
    • Inschrijven in de parochie.

Alleen misintenties kunnen ook nog worden aangevraagd via de nieuwe formulieren die achterin de kerk liggen en contant worden betaald. Alle andere bovenstaande zaken die via kantoor lopen, moeten voortaan verplicht via formulieren worden geregeld die u van onze website haalt en mailt naar het parochiekantoor. U kunt deze aanmeldingen en aanvragen ook niet (meer) regelen via de leden van het pastorale team.

  • De begraafplaatsadministratie (dhr. Wildenberg) is alleen op donderdagmorgen bereikbaar. Alle vragen rond grafrechten, verlengingen, opzeggingen, onderhoud etc. worden alleen op donderdag behandeld.
  • Contant geld moet bij voorkeur worden vermeden. Wij gaan sterker benadrukken dat alle geldzaken zoveel mogelijk per bank worden gedaan. Acceptgiro's stoppen dit jaar en ook bijdragen voor het doopsel, communie en vormsel kunnen voortaan niet meer contant. Alleen voor misintenties en bepaalde vormen van grafrechten maken we nog een uitzondering. Voor veel handelingen kunt u ook de GIVT-app gebruiken, net als voor de collecte in de vieringen.

Wij begrijpen dat het voor u, parochianen, wennen zal zijn. Het is ook voor de vrijwilligers wennen. Covid19 heeft de samenleving veranderd en ook ons kantoor hard geraakt. Wij hopen dat u zich kunt aanpassen aan deze veranderingen. Helaas zullen ook op andere terreinen dan de parochie steeds meer mensen die nu niet graag via internet werken, mee moeten met de digitale trein om in de samenleving aansluiting te vinden. In die zin denken we niet dat u verrast kunt zijn over deze aanpassingen.

Wij hopen u op deze vernieuwde manier net zo goed of nog efficiënter van dienst te kunnen zijn.