Contact

Op deze pagina:

  • Centraal parochiekantoor
  • Pastoraal team, pastorie en pastoraal centrum
  • Parochiebestuur en locatieraden
  • Begraafplaatsen

Centraal parochiekantoor 


Geopend op  woensdag en donderdag, van 9:30 - 12:00.  

Het centraal parochiekantoor is gevestigd: 
Tolpost 1, 5701 HE.
Telefoon 0492522109.

Digitale bereikbaarheid 

Wij werken als parochie bij voorkeur digitaal. U kunt het beste per e-mail communiceren: parochie@heiligelambertus.nl

De digitale weg geldt ook voor:
  • aanvragen van misintenties;
  • aanvraag van het doopsel, huwelijk;
  • het aanvragen van een doopbewijs;
  • inschrijven in de parochie.
De meeste van bovenstaande vragen kunt u ook digitaal met een formulier regelen, zie de pagina 'aanmelden en aanvragen' via deze link of de menubalk hierboven

Wat meestal nog per post en telefoon wordt gedaan is: alles rond grafrechten en de administratie van de begraafplaatsen.
Wij streven er naar om op den duur ook deze formulieren per mail te verwerken, maar dat staat de wet nu nog niet toe.


De administratie van de begraafplaatsen is alleen bereikbaar op donderdagochtend van 9:30-12:00, vragen naar Mw. Boudewijns.


De ingang van het kantoor is: onder de kerktoren, in de hal is links een loket met een bel.

Pastoraal team en pastorie 


Het pastoraal team is door de bisschop benoemd en bestaat uit: pastoor Seidel, pastor Koopmans, diaken Dings, Mw. I van Neer-Bruggink, coördinator gezinspastoraat.

---------------------------------

Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA


Pastoor: drs. E. Seidel
Telefoon: 0639695660.
E-mail: pastoorseidel@live.nl.


----------------------------------------

Pastoraal centrum

Kantoren pastor Koopmans, diaken Dings en Ingrid van Neer-Bruggink.
Bakelsedijk 1, 5701 HA, ingang aan de zijkant van het kerkgebouw.

Pastor/priester: W. Koopmans
Telefoon: 0641846973.
E-mail: pastorkoopmans@live.nl.

Diaken: H. Dings
Telefoon: 0624799488 
E-mail: diaken@heiligelambertus.nl.

Coördinator Familie- en Gezinspastoraat: Mw. Ingrid van Neer-Bruggink
 
Parochiebestuur en locatieraden


De bisschop benoemt voor de parochie een bestuur. Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor de grote lijnen van het materieel en financieel beleid, terwijl het pastoraal team zorg draagt voor het pastoraal beleid.


Samenstelling bestuur (1 april 2024)

E. Seidel, pastoor en voorzitter q.q.
G. Meijerink, secretaris
Hans van Dam, penningmeester, algemeen verantwoordelijke financiën en beleggingen.
F. Clevers, tweede secretaris en verantwoordelijke voor gegevensbescherming, privacy en automatisering.
F. Lenders, beheer gebouwen
L. den Breejen, lid
Functie vice-voorzitter, vacant.


De afzonderlijke locaties (Jozef, Lambertus, Paulus en Edith Stein) hebben elk een eigen locatieraad, welke een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het praktisch functioneren van de gebouwen en de ondersteuning van de plaatselijke gemeenschap, het vrijwilligersbeleid en de praktische organisatie van de liturgie.

Locatieraad Jozefkerk, contactpersoon a.i.: G. Meijerink.
Locatieraad Lambertuskerk, contactpersoon: F. Lenders.
Locatieraad Edith-Steinkerk, contactpersoon: L. den Breejen.
Locatieraad Pauluskerk, contactpersoon: W. van Hoof.

Contacten met bestuur, commissies en locatieraden verlopen via het centraal parochiekantoor.
Begraafplaatsen


Voor onze begraafplaatsen hebben we een eigen webpagina met alle informatie. Klikt u HIER.