Sycamore


Sycamore is een cursus over het katholieke geloof en waarom dit relevant is voor ons leven nu. Er is ruimte om andere mensen te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en over zaken na te denken die er echt toe doen. Iedereen is welkom.

Elke Sycamore-bijeenkomst bestaat uit:

  • Ontmoeting, na de eucharistieviering van 11:00 in de kleine zaal van de Jozefkerk
  • Samen een inleiding bekijken (Engels gesproken en Nederlands ondertiteld).
  • Verschillende momenten om met elkaar in gesprek te gaan.
  • We zouden beginnen op zondag 1 mei , maar vanwege vakantie en de nood aan een parallelprogramma voor kinderen, stellen we de start uit. 


Deelnemers zeiden:

“Het hielp mij om na te denken over dingen die niet eerder in mij waren opgekomen.”

“Ik genoot ervan te horen wat anderen zeiden – het gaf me een nieuw perspectief op vragen die mij altijd al bezighielden.”

 

  • De films zijn van hoge kwaliteit, pakkend, uitdagend en toegankelijk, ook voor degenen met weinig of geen religieuze achtergrond.
  • Een film duurt zo'n 25 minuten. Elke 10 minuten is er gelegenheid voor gesprek en uitwisseling.
  • De films worden gepresenteerd door Fr. Stephen Wang, een katholiek priester en leraar. Er zitten ook straatinterviews in en getuigenissen van christenen.
  • Ze verkennen de rijkdom van de christelijke Traditie vanuit een katholiek perspectief en verbinden de christelijke boodschap met zowel het alledaagse leven als het kerkelijk-sacramentele leven.
  • Iedereen kan deelnemen zo vaak men wil. Het is niet erg als je een week mist, de thema’s hangen wel samen, maar het zijn afzonderlijke films. Daarom: geen inschrijving nodig.

 Trailer: 


Wat betekent Sycamore?

Jezus komt op een gegeven moment aan in de stad Jericho. Een man met de naam Zacheüs is zo nieuwsgierig naar Jezus dat hij in een Sycamore-boom (moerbeivijgenboom) klimt om Hem beter te kunnen zien. Als hij Hem uiteindelijk ontmoet, begint een gesprek dat het leven van Zacheüs definitief verandert. Zie Lucas 19, 1-10.

 

De thema’s van de films:

1. Op zoek naar geluk 

2. Het bestaan van God 

3. Een God die spreekt 

4. Wie is Jezus? 

5. De heilige Geest en de Kerk 

6. De Bijbel 

7. Het geschenk van het geloof 

8. De kracht van het gebed 

9. Ware vrijheid ontdekken 

10. De betekenis van liefde 

11. Het licht van Christus 

12. Schepping, zondeval, verlossing

13. De gemeenschap van de Kerk

14. Doop en Vormsel

15. De heilige Eucharistie

16. Vergeving, genezing en heenzending

17. De christelijke roepingen

18. De sociale leer van de Kerk

19. Hoe kun je bidden

20. Maria en de hoop op de hemel

 


Sycamore wordt in Nederland uitgegeven door https://www.rk-alphacentrum.nl.