maandag 21 augustus 2023

Wereldjongerendagen: onze jongeren komen terug met vreugde en geloof

Gisteren getuigde Danielle (op een hele knappe manier) aan het eind van de gezinsviering over haar ervaringen op de Wereldjongerendagen. Het raakte ons die ademloos luisterden. Zij was een van de zeker 10 jongeren die we de afgelopen dagen hebben gehoord over wat ze hebben meegemaakt op de WJD in Lissabon. Niet iedereen wil er in het openbaar over spreken of schrijven, maar na de vieringen gisteren en vandaag werd er ook door andere deelnemers volop met elkaar gedeeld over de vreugde die de WJD dit jaar heeft gebracht.

We horen over saamhorigheid, samen optrekken en het delen van het geloof, vriendschap met elkaar en de band met Jezus. Over de catechese en de woorden van Paus. Over de vieringen, de aanbidding, het pelgrimeren. Over het deel zijn van de wereldkerk en het Lichaam van Christus, over je eigen plaats in het leven, je roeping, de taak om missionair te zijn, om lief te hebben. Zoveel waardoor de WJD een blijvende en levende bouwsteen is in het leven van deze jongeren. Onvergetelijk, maar ook een ervaring waarop de keuze om als katholiek te leven is bevestigd. 

Lees HIER op onze Facebookpagina de ervaringen van Danielle, Jeffrey en Jason.

Hier het getuigenis van Danielle in de Jozefkerk zondag 20 augustus:

Ik kijk erg positief en enthousiast terug op de Wereldjongerendagen, door alle momenten van aanbidding, teachings en evenementen met zoveel jongeren heb ik erg veel geleerd en voel je dat het je echt opbouwd.Veel van de dingen die ik geleerd heb, heb ik opgeschreven en wil ik ook graag gaan toepassen op mijn dagelijks leven. Bijvoorbeeld het bidden tot de Heilige Geest, überhaupt meer bidden, omdat dat de manier is om je hart en hoofd in de goede richting naar God te houden, en het echt zien van andere personen, liefhebben omdat je de andere persoon ziet en niet in je achterhoofd hebt wat een vriendschap met een bepaald persoon voor jou kan opleveren. Door de WJD krijg je heel erg het gevoel dat het geloof leeft en in vuur en vlam staat met de Heilige Geest, je wil dan ook zelf bijdragen aan het verspreiden van die boodschap, dat Jezus leeft! Iedereen heeft de roeping om missionair te zijn, op je eigen manier. Dat is voor mij niet altijd gemakkelijk, bijvoorbeeld op school, ik studeer nu aan de universiteit en voor zover ik weet heb ik geen gelovige medestudenten op mijn studie. Dan is het soms lastig om met ze in discussie te gaan over bepaalde onderwerpen. Gelukkig zijn er wel Christelijke studentenverenigingen, waar je wel weer heel enthousiaste studenten tegenkomt. Dat doet mij erg goed.Ik ga wel vaker naar christelijke evenementen voor jongeren, maar dan kleiner dan de wjd natuurlijk en ik merk dat het samen zijn met Christus in ons midden mij heel erg sterkt in geloof en me kracht en moed geeft. De WJD is daar niet anders in geweest, het brengt je simpelweg zoveel vreugde, nieuwe hoop en kracht, en het brengt je dichter bij de Heer.God leidt al onze wegen, de mijne en de uwe, ik weet zeker dat hij voor ieder van ons een weg heeft voorbereid waarop we gelukkig zullen zijn. Hij is met ons in goede en slechte tijden, zoals ook een liedje zegt wat ik vaak heb gehoord op de WJD en mij erg heeft geraakt: "I'm so blessed, because on my best days, I'm a child of god, on my worst days, I'm a child of god, every day is a good day and you're the reason why".Zo heb ik ook gemerkt tijdens de WJD hoe belangrijk muziek is, het is voor mij een manier om echt in contact te komen met jezus, eigenlijk is muziek voor mij de enige manier waarop ik al mijn zorgen en alles wat tussen mij en God in staat echt van me af kan werpen en me kan richten op hem. Christoffer West (van de lezing over de theologie van het lichaam) vertelde ook dat muziek de manier is om in contact te komen met de diepste verlangens die in je hart leven, en dat is ook wat iedereen mag doen, al deze verlangens gaan namelijk uit naar de heer.Ook wat de paus vertelde aan het eind van zijn preek op zondag heeft me erg geraakt; "Wees niet bang!".Vooral omdat ik er in Portimao tijdens de gebedsavond achter was gekomen dat ik eigenlijk best veel angsten en onzekerheden heb die mijn relatie met God erg in de weg staan. Daarom wil ik leren niet meer bang te zijn. en om dat nog eens extra van de paus te horen was alsof God tegen mij sprak op het moment dat de paus zei: "Ik zou willen dat ik jullie allemaal stuk voor stuk in de ogen kon kijken en kon zeggen 'Wees niet bang!'".Dus zou ik het U allemaal op het hart willen drukken, Wees niet bang! We hoeven immers niet te vrezen, want Jezus is verrezen! 

zondag 13 augustus 2023

De Sint-Jozefkerk is deze week 100 jaar aan de Heer gewijd

Op 19 augustus 1923 werd de parochiekerk Sint-Jozef ingezegend en in gebruik genomen. Net als de bijbehorende pastorie, staat de kerk er dus een eeuw. Dat wil zeggen: de kerkruimte zoals die nu ongeveer is, want pas tussen 1927 en 1931 werd de toren aangebouwd en de kerkruimte verbreed met de twee extra zadeldaken, op de plaats waar nu de zalen en kantoren zijn. (De eigenlijke kerkwijding vond pas in 1931 plaats.) In 1992 werd de kerk verkleind, maar waar nu nieuwe muren staan, stonden ze in 1923 dus ook (ongeveer). 

In de kerk vinden we op diverse plaatsen natuurstenen kruisjes in de muur gemetseld. Bij de verbouwing in 1992 kregen die alle een nieuwe plaats in de verkleinde kerkruimte. Die twaalf stenen (symbool voor de 12 apostelen) waren de plekken waarop de kerk bij de wijding gezalfd werd, net als het blad van het (nog originele) hoogaltaar waarin ook kruisen gegrift staan, en een reliek van een (ons niet bekende) heilige ingemetseld. 

Wij gaan komende week geen groot eeuwfeest voor het gebouw vieren.  Het is ook vakantietijd dus veel parochianen zijn er niet. 
We vieren wél op zondag 8 oktober a.s. een groot eeuwfeest, dat van het Sint-Jozefkoor. Bij de afsluiting van het jubileumjaar van het koor, zal Mgr. van den Hout, oud-kapelaan van onze parochie en thans bisschop van Groningen-Leeuwarden, met de levende (oud-)pastoors, de gemeenschap en vele genodigden de H. Mis uit dankbaarheid vieren. 

Op zondag 20 augustus willen we echter wel op bescheiden wijze denken aan de ingebruikname een eeuw geleden. Met de gebeden van kerkwijding en de gewone lezingen en gezangen van de 20e zondag, in de Mis van 9:30. In de eerste lezing van Jesaja horen we dan zeggen: 

"Zo spreekt God de Heer: Allen die trouw blijven aan mijn verbond, hen breng Ik naar mijn heilige berg en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd: een huis van gebed voor alle volken."

Dat is mooi en toepasselijk voor de viering van onze kerkwijding. De Heer brengt ons samen 'op de berg', dat wil zeggen: 'op den bult' zoals de molen aan het Tolpostplein destijds genoemd werd, en die verdween toen de kerk en de wijk eromheen werd gebouwd. Wij dragen nog steeds het offer van Christus op in het huis van gebed, een kerk die nu daadwerkelijk open staat voor alle volken en culturen anno 2023. 

Danken wij de Heer voor 100 jaar kerk en gebed in de Sint-Jozefkerk ! 

Parochiebedevaart Kevelaer 6 oktober : u kunt nog mee!

We nodigden de parochianen reeds uit om op vrijdag 6 oktober mee te gaan met de parochie naar Kevelaer. U vindt inschrijfformulieren nog steeds achter in de kerken en downloaden HIER op onze website.

-- Vertrek/opstapplaats: Omstreeks 8:30 u. Bakelsedijk 1, Helmond. Terugkomst: ca. 20:00 u.

-- Eigen bijdrage: 30 Euro. In dit bedrag zijn inbegrepen; bus, koffie bij aankomst, diner.

-- Betaling bij aanmelding op het parochiekantoor Liefst pinnen. 

-- We sluiten de dag af met een gezellig samenzijn en diner. Lunch op eigen kosten.

Voor nadere informatie kunt u mailen met diaken Hein Dings: E-mailadres: diakendings@gmail.com.

Wij maken u er op attent dat we een bedevaart houden. Uiteraard is er plaats voor gezelligheid, koffie en boodschappen, maar we verwachten dat deelnemers meedoen met het aangeboden programma, en de sfeer van de bedevaart respecteren.

 

zaterdag 12 augustus 2023

15 augustus Maria Ten Hemelopneming

Dinsdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming. 

Het wordt gevierd op de dag zelf, met een plechtige gezongen Mis in de Jozefkerk om 9:30 u. U bent van harte welkom!