zondag 13 augustus 2023

De Sint-Jozefkerk is deze week 100 jaar aan de Heer gewijd

Op 19 augustus 1923 werd de parochiekerk Sint-Jozef ingezegend en in gebruik genomen. Net als de bijbehorende pastorie, staat de kerk er dus een eeuw. Dat wil zeggen: de kerkruimte zoals die nu ongeveer is, want pas tussen 1927 en 1931 werd de toren aangebouwd en de kerkruimte verbreed met de twee extra zadeldaken, op de plaats waar nu de zalen en kantoren zijn. (De eigenlijke kerkwijding vond pas in 1931 plaats.) In 1992 werd de kerk verkleind, maar waar nu nieuwe muren staan, stonden ze in 1923 dus ook (ongeveer). 

In de kerk vinden we op diverse plaatsen natuurstenen kruisjes in de muur gemetseld. Bij de verbouwing in 1992 kregen die alle een nieuwe plaats in de verkleinde kerkruimte. Die twaalf stenen (symbool voor de 12 apostelen) waren de plekken waarop de kerk bij de wijding gezalfd werd, net als het blad van het (nog originele) hoogaltaar waarin ook kruisen gegrift staan, en een reliek van een (ons niet bekende) heilige ingemetseld. 

Wij gaan komende week geen groot eeuwfeest voor het gebouw vieren.  Het is ook vakantietijd dus veel parochianen zijn er niet. 
We vieren wél op zondag 8 oktober a.s. een groot eeuwfeest, dat van het Sint-Jozefkoor. Bij de afsluiting van het jubileumjaar van het koor, zal Mgr. van den Hout, oud-kapelaan van onze parochie en thans bisschop van Groningen-Leeuwarden, met de levende (oud-)pastoors, de gemeenschap en vele genodigden de H. Mis uit dankbaarheid vieren. 

Op zondag 20 augustus willen we echter wel op bescheiden wijze denken aan de ingebruikname een eeuw geleden. Met de gebeden van kerkwijding en de gewone lezingen en gezangen van de 20e zondag, in de Mis van 9:30. In de eerste lezing van Jesaja horen we dan zeggen: 

"Zo spreekt God de Heer: Allen die trouw blijven aan mijn verbond, hen breng Ik naar mijn heilige berg en Ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand- en slachtoffers zullen Mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd: een huis van gebed voor alle volken."

Dat is mooi en toepasselijk voor de viering van onze kerkwijding. De Heer brengt ons samen 'op de berg', dat wil zeggen: 'op den bult' zoals de molen aan het Tolpostplein destijds genoemd werd, en die verdween toen de kerk en de wijk eromheen werd gebouwd. Wij dragen nog steeds het offer van Christus op in het huis van gebed, een kerk die nu daadwerkelijk open staat voor alle volken en culturen anno 2023. 

Danken wij de Heer voor 100 jaar kerk en gebed in de Sint-Jozefkerk !