zaterdag 12 augustus 2023

15 augustus Maria Ten Hemelopneming

Dinsdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming. 

Het wordt gevierd op de dag zelf, met een plechtige gezongen Mis in de Jozefkerk om 9:30 u. U bent van harte welkom!