maandag 30 november 2020

Digitale adventskalender voor kinderen en gezinnen

Nog maar heel even en dan is het zover: dan begint Advent, de periode waarin we verwachtingsvol uit mogen kijken naar Kerstmis! 

Een kalender voor het hele gezin waarbij je online elke dag een luikje kunt openen. De kalender zit boordevol mooie verhalen, leuke opdrachten, muziek en knutselopdrachten. 

Klik voor de kalender HIER 
Brief bisschop de Korte over Actie Kerkbalans

Onze bisschop, Mgr. de Korte, schreef een brief waarin hij oproept om mee te doen aan de Actie Kerkbalans, in 2021, maar ook nu al. Wij kunnen als kerken niet zonder uw (financiële) ondersteuning...vrijdag 27 november 2020

Bisschoppen lanceren website "Vier Kerstmis"!

Met de campagne Vier Kerstmis! nodigen de Nederlandse bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar het Kerstfeest te vieren. Ook al is dat wellicht anders dan andere jaren, vanwege de coronamaatregelen. De bisschoppen hebben speciaal voor de campagne de website www.vierkerstmis.nl gelanceerd. 


De website biedt concrete handvatten om de geboorte van Christus te vieren, ook al is er wellicht niet genoeg plek in de kerken. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de livestream of t.v. kan ook en wordt van harte aanbevolen, want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren. Door de beperkingen die er zijn in verband met Covid-19 kan er maar een beperkt aantal aanwezigen bij elke kerstviering zijn. Maar Kerstmis kan als belangrijk hoogfeest juist in deze tijd mensen inspireren en bemoedigen met de boodschap dat Jezus naar de wereld is gekomen om dichtbij te zijn in het leven van iedereen.

Vieren in verbinding

De website Vierkerstmis.nl helpt ook om de eigen parochiewebsite te vinden, ook die van onze parochie. Daar staat de informatie over de vieringen de livestream, zodat u thuis mee kunt vieren. Verder zijn er de Eucharistievieringen op t.v. bij NPO2, uitgezonden door de KRO. Ook daar kan men Kerstmis meevieren.

Op Vierkerstmis.nl is verder onder meer een link naar een website met liturgieboekjes voor de zondagen van de Advent en de vieringen tijdens de feestdagen te vinden. Ook is er een directe link naar het kerstverhaal in het Bijbelboek Lucas 2. Tijdens de periode van de Advent wordt Vierkerstmis.nl nog verder aangevuld met onder meer een doe-boekje voor gezinnen, om thuis met de kinderen mee te kunnen vieren en een video met een boodschap van de bisschoppen, speciaal voor Kerstmis 2020. Kijk voor meer informatie op Vierkerstmis.nl.

 

De nieuwsbrief van komend weekend vindt u HIER.


Adventsgedachte

Dit najaar lijkt het vallen van de bladeren en de naderende winter een somber karakter te hebben. Juist als we behoefte hebben aan warmte en nabijheid van onze dierbare mensen, voelen we extra hard dat de maatregelen rond Covid19 ons treffen. Zoveel beperkingen. Mondkapjes zijn nog daar aan toe, maar dat afstand houden, het idee dat we met Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling zo weinig mogelijk andere mensen mogen zien, grijpt bijna iedereen naar de keel. Wanneer worden we nu eindelijk eens verlost van deze kille tijd? Als er een vaccin is? Als de regering ons de ruimte geeft? Als het virus met de noorderzon vertrokken is? We snákken naar ruimte, ontmoeting, mogelijkheden, vrijheid... 

Als er één jaar is waarin wij mensen hopen en verlangen, is het wel 2020. Net als overigens de mensen van 2020 jaar geleden. Toen was er een ander soort onvrijheid: bezet gebied onder keizer Augustus en koning Herodes. Ook toen waren er beperkende maatregelen, al moest men toen niet thuisblijven, maar verplicht op reis. Ook toen snakten de mensen naar oplossingen voor een andere crisis. Sommige mensen hoopten op de politiek. Anderen voerden gewapende acties voor meer vrijheid. En men hoopte massaal op God. Op een Messias, een Bevrijder.

Onze tijd en de tijd van toen, waren tijden van verlangen en ook van hoop. Deze crisis is niet het einde. Er komen andere, betere tijden. We worden eens weer vrij. In dat verlangen beginnen we de Adventstijd. Een verlangen dat vervuld wordt in Iemand: Jezus, geboren in Bethlehem. Hij is het vaste anker van onze hoop. In Hem wordt ons verlangen naar veiligheid en vrede vervuld. 

Kerstmis 2020 wordt anders dan anders. Minder drukte, meer 'Stille Nacht'. Minder uiterlijk vertoon, meer innerlijk verlangen. Minder grote groepen, meer intens contact met degenen die we wél mogen zien. Misschien ook minder stress, meer tijd voor bezinning en gebed. Misschien vinden we door het intense verlangen en de noodgedwongen stilte, wel méér wie we zelf zijn in de ogen van God en onze medemensen. Het lijkt meer afstand en minder ontmoeting, maar als we er voor open staan, misschien wel meer verrassingen dan we nu denken.

Blijven we hopen, verlangen, positief uitzien naar betere tijden. Met de geboorte van Jezus begon er een nieuwe tijd. Als wij met Hem op weg gaan door het leven, is elke crisis een nieuwe kans voor een nieuwe weg die God met ons wil gaan.

Een gezegende adventstijd!
Pastoor Seidel

donderdag 26 november 2020

Adventsactie 2020 "Delen smaakt naar meer"


Eén op de zeven baby’s heeft een te laag geboortegewicht!

Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. 
De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. 

Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding. Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventperiode. We steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. 
 

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

https://www.vastenactie.nl/adventsactie

Nieuwe CD door Jan van de Laar

Een prachtige nieuwe CD van onze organist Jan van de Laar op - waar anders? - het Robustelly-orgel! 

"Grand Cru". Serveertip: luisteren onder het genot van een goed glas. http://www.janvdlaar.nl. 

Tot 1 januari 2021 is de Cd verkrijgbaar voor € 15,00 per stuk.

Na 1 januari 2021 € 16,50

De verzendkosten bedragen € 3.65

De Cd is via de webstite www.robustelly-society-helmond.com te verkrijgen.

Verder verkrijgbaar bij boekhandel ‘De Ganzenveer’ Oude Aa, Helmond.


zondag 22 november 2020

Terugkijken: Eucharistieviering en geloofsgesprek NPO2 op 22 november

U kunt de Eucharistieviering van Christus Koning vanuit de Jozefkerk en het voorafgaande geloofsgesprek met pastoor Seidel terugkijken bij de links hieronder. 

We besluiten vandaag de eucharistievieringen vanuit Helmond op TV. Na drie jaar geven wij het stokje voor de uitzendingen uit het bisdom Den Bosch door aan een andere parochie, zoals tevoren was afgesproken. Vanaf december komen de uitzendingen vanuit de Sint-Janskathedraal. 

Wij danken de mensen van de KRO en de vele vrijwilligers hier in Helmond, voor hun trouwe inzet en de prettige samenwerking. Samen hebben we iets moois kunnen doen voor de vele gelovigen in het land, die meestal door ziekte of ouderdom niet meer naar de kerk kunnen gaan. 

Eucharistieviering HIER


Geloofsgesprek HIERzaterdag 14 november 2020

De nieuwsbrief van 15 november

De nieuwsbrief is deze keer iets later dan normaal vanwege het bekendmaken van belangrijk nieuws in het weekend.  LINK HIER

 zondag 8 november 2020

Diakenwijding Erik Buster en stage in onze parochie

Gisteren, op het hoogfeest van Sint-Willibrord, heeft bisschop de Korte in de Sint-Janskathedraal zes mannen tot diaken gewijd, waaronder Erik Buster die vanaf komende week in onze parochie zal gaan wonen en zijn stage gaat doen. 

Wij willen hem van harte feliciteren met zijn wijding en hopen dat hij met veel vreugde zijn weg naar het priesterschap kan gaan in Helmond. Wij heten hem van harte welkom in ons midden, bij vieringen, ontmoetingen, en het missionair pastoraat waar bisschop de Korte tijdens de wijding uitdrukkelijk over sprak. Al zal dat de eerste tijd vanwege de coronamaatregelen helaas nog minder uitgebreid zijn als we graag hadden gehad. Desondanks gaan we er van uit dat Erik in onze parochie een goede tijd zal hebben, hier veel kan leren, en zo vol enthousiasme zijn priesterwijding tegemoet zien.

De wijdelingen, Erik Buster de eerste links op de foto.
(c) foto Sint Janscentrum

Nieuws uit de omliggende parochies in het dekenaat


Overlijden diaken Hans Beks

Hans Beks was sinds december 2015 diaken in de Eustachiusparochie in Laarbeek, waar pastoor Seidel waarnemend pastoor is. In die periode heeft hij zich bijzonder ingezet voor de minderbedeelden in en buiten de parochie, en was hij actief om diverse vieringen in de vier dorpskernen te verzorgen. Moge hij rusten in vrede.

Benoeming nieuwe pastoor en diaken Damiaanparochie

Per 1 januari is Pieter Scheepers als pastoor in onze buurtparochie benoemd. Hij is momenteel nog pastoor in de Franciscusparochie in Asten-Someren. Per 1 november is René de Weerd benoemd als part-time diaken van de Damiaanparochie.

Verwachte benoemingen

Binnen het dekenaat zijn dus nog enkele vacatures die binnenkort zullen worden opgevuld. In Asten-Someren zal een nieuwe pastoor worden benoemd, en zowel in Laarbeek als in Helmond zijn nog part-time benoemingen te verwachten.

Het is goed om te zien dat onze bisschop er steeds weer in slaagt om de pastorale bediening in onze parochies op peil te houden. Ook in onze eigen parochie zijn we goed voorzien. Met de diakenwijding van Erik Buster afgelopen zaterdag, heeft de bisschop ons een stagiair toevertrouwd, die ook veelvuldig in onze parochie actief zal zijn, tot en met zijn priesterwijding in 2021.

Meer nieuws over benoemingen in Helmond en omgeving zullen we u zo snel mogelijk communiceren.