zondag 8 november 2020

Nieuws uit de omliggende parochies in het dekenaat


Overlijden diaken Hans Beks

Hans Beks was sinds december 2015 diaken in de Eustachiusparochie in Laarbeek, waar pastoor Seidel waarnemend pastoor is. In die periode heeft hij zich bijzonder ingezet voor de minderbedeelden in en buiten de parochie, en was hij actief om diverse vieringen in de vier dorpskernen te verzorgen. Moge hij rusten in vrede.

Benoeming nieuwe pastoor en diaken Damiaanparochie

Per 1 januari is Pieter Scheepers als pastoor in onze buurtparochie benoemd. Hij is momenteel nog pastoor in de Franciscusparochie in Asten-Someren. Per 1 november is René de Weerd benoemd als part-time diaken van de Damiaanparochie.

Verwachte benoemingen

Binnen het dekenaat zijn dus nog enkele vacatures die binnenkort zullen worden opgevuld. In Asten-Someren zal een nieuwe pastoor worden benoemd, en zowel in Laarbeek als in Helmond zijn nog part-time benoemingen te verwachten.

Het is goed om te zien dat onze bisschop er steeds weer in slaagt om de pastorale bediening in onze parochies op peil te houden. Ook in onze eigen parochie zijn we goed voorzien. Met de diakenwijding van Erik Buster afgelopen zaterdag, heeft de bisschop ons een stagiair toevertrouwd, die ook veelvuldig in onze parochie actief zal zijn, tot en met zijn priesterwijding in 2021.

Meer nieuws over benoemingen in Helmond en omgeving zullen we u zo snel mogelijk communiceren.