zondag 8 november 2020

Diakenwijding Erik Buster en stage in onze parochie

Gisteren, op het hoogfeest van Sint-Willibrord, heeft bisschop de Korte in de Sint-Janskathedraal zes mannen tot diaken gewijd, waaronder Erik Buster die vanaf komende week in onze parochie zal gaan wonen en zijn stage gaat doen. 

Wij willen hem van harte feliciteren met zijn wijding en hopen dat hij met veel vreugde zijn weg naar het priesterschap kan gaan in Helmond. Wij heten hem van harte welkom in ons midden, bij vieringen, ontmoetingen, en het missionair pastoraat waar bisschop de Korte tijdens de wijding uitdrukkelijk over sprak. Al zal dat de eerste tijd vanwege de coronamaatregelen helaas nog minder uitgebreid zijn als we graag hadden gehad. Desondanks gaan we er van uit dat Erik in onze parochie een goede tijd zal hebben, hier veel kan leren, en zo vol enthousiasme zijn priesterwijding tegemoet zien.

De wijdelingen, Erik Buster de eerste links op de foto.
(c) foto Sint Janscentrum