zondag 12 mei 2024

Mgr. Mutsaerts schrijft brief aan gezinnen bij Week van het Gezin en Moederdag

Op zaterdag 11 mei begint in Nederland voor de tweede keer de Week van het Gezin. Zondag 12 mei is het Moederdag. Voor Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van bisdom ’s-Hertogenbosch en voor de bisschoppenconferentie contactpersoon voor huwelijk en gezin, reden om een brief te schrijven aan de gezinnen in Nederland.

Lees het artikel op de website van ons bisdom en download de brief:

vrijdag 10 mei 2024

donderdag 9 mei 2024

Openluchtmis bij de Kapel van Binderen

Op Hemelvaartsdag, 9 mei 2023, was er wederom op de processieweide bij de Kapel van Binderen een openluchtmis. De H. Mis (met gildes) begon om 11.00 u. Het was een groot succes, naar schatting 300 gelovigen, oud en jong, vierden onder een stralende hemel de Hemelvaart van Jezus en Maria, onze lieve Moeder.

‘Binderen’ is onze eigen Maria bedevaartsplaats, officieel: Maria, lelie onder de doornen, in de kapel waar heel Helmond graag naar toe komt. We voelen ons in de Meimaand bijzonder verbonden met Maria. Dat gebeurt door extra gebed en vele kaarsjes, het houden van  Mariaprocessies en bedevaarten.

Na de viering hadden we een picknick op de processieweide. Iedereen nam wat mee, of voor zichzelf of het eigen gezin, of mooier nog: iets om samen met anderen te delen - verschillende aanwezigen gingen rond met vaak zelfgemaakte heerlijkheden. Er was koffie/thee en limonade en vooral ontmoeting met elkaar!

Wij danken het bestuur van de kapel en allen die deze prachtige viering en ontmoeting mogelijk hebben gemaakt. Wordt vervolgd in 2025!


Meer foto's op onze Facebookpagina. Foto's (c) Ingrid van Neer.
De tekst van de preek van pastoor Seidel vindt u HIER (DOWNLOAD)

Negen dagen bidden om de komst van de Geest

Van Hemelvaart tot Pinksteren bidden we dat de H. Geest ons hart mag raken, ons meer één moge maken met Christus, ons meer één moge maken als Lichaam van Christus, de Kerk. Bidden wij ook bijzonder voor hen die met Pinksteren in Helmond gevormd gaan worden, op zaterdag in de Damiaanparochie, op zondag in onze Lambertusparochie.


Zoals Maria en de apostelen destijds, bidden wij nu negen dagen, waarbij bovenstaand gebed zeer is aanbevolen.

zaterdag 27 april 2024

Paus zet de deur open voor 'voorkeurparochianen'

Normaal behoort elke gedoopte tot een parochie. Wat die is, wordt territoriaal bepaald: het gebied waar je woont. De Lambertusparochie is bijvoorbeeld het deel van Helmond ten oosten van het 'oude kanaal'. Postcode 5701, 5701, 5703, 5704, 5705 en 5709. De andere Helmondse postcodes horen bij de Damiaanparochie. 

Gewoonlijk houden we ons daar aan. Dat spreken we met elkaar af in het bisdom. Want dat is het kerkelijk recht.

Maar... steeds meer gelovigen kiezen hun parochie niet meer omdat ze er wonen, maar omdat ze zich ergens thuis voelen. Een weldoordachte keuze. Iets van hun hart. Dat is een keuze die we als parochies willen accepteren. Als mensen gaan rondwinkelen zonder echte motivatie, omdat ze gewoon niet weten bij elke parochie/kerk ze horen, is het anders. Als men alleen kiest voor een 'leuke kerk' zonder er ooit te vieren, is het vrij inhoudsloos. Dan kan het niet altijd.

Als mensen echter bewust kiezen omdat hun geloof op ene plaats meer voeding krijgt, of een band met de gemeenschap (of pastor) sterker is, dan kan het zelfs goed zijn om je hart te volgen. Dan vinden we het wel eerlijk als je je dan ook inschrijft in de parochie waar je thuis bent. Dan ben je echt lid van die gemeenschap. 

Paus Franciscus sprak daar over in een interview afgelopen woensdag. Hij moet wel vasthouden aan de uitgangspunten van het kerkelijk recht. Maar tegelijk geeft hij ruimte. Volg je hart. Ga waar je gevoed wordt.

Een vertaling van een informatief Amerikaans artikel hierover vindt u HIER.

donderdag 25 april 2024

Nieuwe manier online aanmelding doop en misintenties

Op de pagina 'aanmelden en aanvragen' kon u formulieren downloaden om diverse dingen aan te vragen. Dat waren formulieren die als Word-document waren gemaakt, om te downloaden en in te vullen. Maar de tijden zijn veranderd. Veel mensen gebruiken geen tekstverwerkers meer en hebben geen printers. Alles gaat tegenwoordig écht online. Wij dus ook. Wij zijn daarom gestopt met printbare formulieren. Ook voor eerste communie en vormsel zal het meer eigentijds gaan verlopen.

Doopsel

Wanneer u een kind wilt laten dopen, kunt u de dopeling vanaf nu op de pagina 'aanmelden en aanvragen' aanmelden voor de doop via onderstaand online formulier: 


De mogelijkheid om het formulier (download/Word) te downloaden bestaat nog even. Ook kunnen mensen die moeite hebben met online werken, op het kantoor een papieren formulier invullen.

Misintenties

Ook voor het opgeven van misintenties was er behoefte aan een goede online aanmeldmogelijkheid. Daarom hebben we ook daarvoor een opgaveformulier wat u online kunt invullen: 


(Uiteraard kunt u misintenties ook nog opgeven door een papieren formulier uit de kerk mee te nemen, of op het parochiekantoor in te vullen.)

Als u de online-formulieren opent, komt u op een website van Jotform, een dienstverlener voor alle mogelijke online formulieren. Uw gegevens worden verwerkt volgens de EU-wetgeving rond gegevensbescherming, zijn dus veilig (worden gecodeerd) en komen uitsluitend bij de parochie terecht. Als u een formulier invult, komen de gegevens per mail bij de parochie binnen.

Wij hopen u op deze manier beter van dienst te zijn. 

woensdag 24 april 2024

dinsdag 16 april 2024

Roepingenzondag: Bidden om roepingen heeft zin

Regamy Thillainathan, rector van het priesterseminarie in Keulen, zegt op Tagespost.de:

“Bidden voor geestelijke roepingen heeft geen zin!" antwoordde een trouwe kerkganger mij na de mis op Roepingenzondag. "De weinige seminaristen en nieuwe priesters zijn het bewijs dat roepingen niet ontstaan ​​door onze gebeden!" vervolgde ze.

Ik kon haar teleurstelling en frustratie op het eerste gezicht begrijpen. Want is het niet zo dat wij mensen graag rekenen? Hoe vaak heb ik persoonlijk de neiging om naar mijn wereld te kijken met de blik van ‘economie’: wat er wordt geïnvesteerd, moet zich op een meetbare manier terugverdienen. Dit denkpatroon is gericht op het berekenen van risico's en rendementen. Als we naar ons gebed voor roepingen kijken in termen van de simpele 1:1-verhouding tussen investering en rendement, zijn teleurstelling en frustratie begrijpelijk.

Het is precies op zulke momenten van rekenen en berekenen dat ik onvermijdelijk denk aan het wonder van de vermenigvuldiging van brood. Dit wonder is een diepgaand voorbeeld van hoe goddelijke logica verschilt van menselijke berekeningen en vooruitziende blik. De apostelen vragen zich af of de bestaande hulpbronnen voldoende kunnen zijn en of wat er wordt gedaan economisch zinvol is: vijf broden en slechts twee vissen voor zoveel mensen kunnen niet genoeg zijn om iedereen te voeden.

En toch laat Jezus door zijn daden zien dat Gods mogelijkheden geen grenzen kennen. In deze prachtige vermenigvuldiging van brood wordt duidelijk dat goddelijke overvloed vaak begint waar menselijke middelen lijken te eindigen. Dit wonder is een uitnodiging om ons open te stellen voor goddelijke overvloed en te erkennen dat onze eigen beperkingen en berekeningen niet het laatste woord hoeven te hebben. Deze gedachten zijn niet alleen vrome wensen, maar mijn ervaringen van de afgelopen 25 jaar met Hem. Hij is trouw. Ook al lijkt het ons te weinig, er is genoeg in overvloed. (…)

Als hoofd van het seminarie kan ik elke dag in mijn leven ervaren hoe essentieel gebed is: het versterkt onze hoop en inspireert onze toewijding. Niet alleen door mijn eigen gebed, maar ook door uw gebed vind ik troost en moed om moedig verder te gaan op Gods pad. Zonder uw gebed zou niet alleen ik ontmoedigd zijn, maar ook al diegenen die JA hebben gezegd tegen Gods roeping. Ik nodig u van harte uit om met ons mee te doen – of het nu in uw plaatselijke gemeenschap is of in persoonlijke toewijding – om roepingen te versterken door uw gebeden en elkaar te steunen. Moge dit weekend een lichtend teken zijn van onze onwrikbare hoop en onze gedeelde toewijding.

woensdag 10 april 2024

Nieuwsbrief van 13 april

 De nieuwsbrief van komend weekend, 13 april vindt u HIER :

klik om te downloaden

Pelgrims van hoop: jubeljaar 2025 begint

In 2025 viert de Kerk een jubeljaar, zoals elke 25 jaar. Daarin vieren we bijzonder Jezus die ons heeft verlost en bij gelegenheid van het jubileum extra genade en vergeving wil schenken.

Het bijzondere thema voor 2025 is: "Pelgrims van Hoop". We zijn als Volk Gods onderweg in een ingewikkelde tijd. Daarbij belooft Jezus ons zijn Koninkrijk van vrede, waar Hij alles in allen zal zijn. Daar hopen we op, ook als onze reis door de tijd een weg van hobbels en onzekerheid lijkt. Hij is met ons en wie gelooft in Hem zal niet verloren lopen. 

Ter voorbereiding op het jubeljaar is er een jaar van gebed uitgeroepen. Daarover vindt u meer in de links, klik op de afbeeldingen hieronder.woensdag 20 maart 2024

Goede Week en Pasen

 

Nota bene: de Paaswake is dit jaar een uur vroeger. Het is nog (net) Wintertijd dus om 20:30 is het donker, en 's nachts verliezen we ook al een uur vanwege de zomertijd.