Kerkbalans

Mogen wij een beroep op u doen?

U wilt betrokken zijn bij onze Lambertusparochie. Daar zijn we u zeer dankbaar voor.

Uw bijdrage in tijd, gebed of inzet als vrijwilliger is onbetaalbaar.

Wij willen samen een levende gemeenschap zijn, die mensen welkom heet en er voor elkaar wil zijn. Verbindend. Bij vieringen, en in het leven van elke dag.

Wij willen samen op weg gaan als leerlingen van Jezus en aan onze kinderen en kleinkinderen het evangelie, de Blijde Boodschap doorgeven. Dat vraagt wat van ons.

Om dit te kunnen doen, is onze parochie een hele organisatie geworden. We delen het geloof en Gods liefde op veel manieren. We onderhouden gebouwen, geestelijken, begraafplaatsen en werken hard voor armoedebestrijding en mensen in nood.

Het kan voor niemand een verrassing zijn dat er veel geld en inzet nodig is, om onze parochie ‘draaiende’ te houden. Alles is ook voor de parochie veel duurder geworden. Alle zegen komt van boven, maar sommige dingen komen niet aanwaaien.

Mogen wij een beroep op u doen? 

Daarom doen wij een beroep op u. Hoewel we weten dat het voor veel mensen tijden zijn waarin rondkomen een hele klus is, zijn er ook mensen die het nog steeds best goed hebben. De een kan meer missen dan de ander, zo is het. Sommigen hebben niets te missen. Dat begrijpen we echt wel.

De Kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Als alleen ouderen bijdragen, kunnen we hun erfenis niet in stand houden. We willen bouwen aan de toekomst en die begint vandaag. We maken als parochie een solide financieel beleid, maar we kunnen het alleen samen doen.

Daarom durven we in alle bescheidenheid te vragen: wilt u nu meedoen? Dan kunnen we ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die Christus en een kerkgemeenschap zoeken. Dan kunnen we uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we samen de Kerk van morgen mogelijk. 


u kunt ook geven via iDEAL
in uw eigen bank app

Wij doen geen kerkbalans-collectes in de kerk of aan de deur. De tijd van contant geld in zakjes voor kerkbijdrage is voorbij, al mág het natuurlijk wel per envelop.  Wij werken echter liefst per bank.
Ons rekeningnummer is: NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v. “Kerkbalans  R.K. Parochie H. Lambertus”.


HOE GEVEN?

Periodieke gift

U kunt via uw bank ook een periodieke gift doen. U kunt die periodieke betaling instellen in uw eigen bank-app. Indien u dit jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar doet, dan is de gift fiscaal volledig aftrekbaar. Het hierbij benodigde  officiële formulier “overeenkomst periodieke gift in geld” (van de Belastingdienst) is verkrijgbaar op ons parochiekantoor.  Of HIER te downloaden.

Machtiging

Als u het periodiek betalen via uw bank per app of internetbankieken lastig vindt, kunt u ook aan ons een machtiging afgeven, dan regelen wij de rest. U kunt een formulier voor eenmalige of periodieke machtiging downloaden en invullen door HIER TE KLIKKEN

U kunt die ingevuld en ondertekend inleveren op het adres: Tolpost 1 of afgeven bij de koster in de kerk of op de collecteschaal. Mailen kan helaas nog niet vanwege de vereiste handtekening. 

Contant

Een envelop met contant geld kunt u eventueel via dezelfde weg aan ons doen toekomen.

 

Alvast hartelijk dank!