maandag 28 november 2022

Adventsactie: "ieder kind een goede start."

 

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.


Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven !

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom.

Wij doen geen aparte collectes in de kerken, maar wij nodigen u uit het digitaal te doen. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Meer weten? https://www.vastenactie.nl/adventsactie 

woensdag 23 november 2022

Nieuwsbrief 26 november

De nieuwsbrief van dit weekend vindt u hier.

 

Doe mee met Sycamore! Vier bijeenkomsten in de Advent vanaf 24 november

 Klik op de afbeelding voor alle informatie:

Elke Sycamore-bijeenkomst bestaat uit:

  • Ontmoeting, op een donderdagavond, beginnend in de Advent 2022. in de kleine zaal van de Jozefkerk om 19:30 - 21:00 u. 
  • Data: 24 november, 1, 8 en 15 december .
  • Samen een inleiding bekijken (Engels gesproken en Nederlands ondertiteld).
  • Verschillende momenten om met elkaar in gesprek te gaan.
  • Begeleiding: kapelaan Le.  
  • Meer info & aanmelden : Kapelaan Lê  06-30685343, email : felixhongle@yahoo.com


zaterdag 19 november 2022

Zeer geslaagde klusdag rond de Jozefkerk

Er zijn zo van die klusjes die altijd maar blijven liggen, zoals grondig schoonmaken. Of wat we in deze tijd zo nodig hebben: isolatie op plaatsen waar we er 30 jaar geleden nog niet aan dachten. Of de bladeren buiten opruimen, of lampen vervangen door zuiniger en moderner. En ook gewoon een dag waar we samen bidden en werken, eten en ontmoeten. Dat was de zeer geslaagde klusdag rond de Jozefkerk op 19 november. Allemaal kleine taken die samen iets heel moois hebben gemaakt. Met dank aan Suzanne die alle taken zeer adequaat had verdeeld en de middelen klaar maakte, met Gerard en Thijs die alle technische voorbereiding deden. Wij hebben veel talent in onze parochie. Jong en oud, met 50 actieve parochianen aan de slag, gedragen door een gemeenschap die met Gods kracht er samen aan gaat staan. Wordt vervolgd...

de kerk vol ladders

isoleren binnen en blad ruimen buiten

daar waren die ladders voor nodig

donderdag 10 november 2022

Nieuwsbrief van 12 november

 De nieuwsbrief van dit weekend vindt u hier.

Voortgang familiepastoraat

In de nieuwsbrief van deze week staat kort vermeld dat onze coördinator voor het missionair gezins- en familiepastoraat, Renata Vucic, na twee jaar ziekte helaas niet meer in dienst van de parochie is. Bisschop de Korte heeft haar per 26 oktober eervol ontslag verleend.

Wij danken Renata hartelijk voor de inzet die ze heeft gegeven en wensen haar en haar gezin veel kracht en zegen bij het herstel.

En nu?

Het parochiebestuur ziet heel graag dat de functie opnieuw wordt ingevuld. Want juist nu de missionaire gezinsviering op zondag in de Jozefkerk steeds meer jonge mensen en kinderen aantrekt, moeten we verdere stappen zetten. Het is een unieke kans om mensen die naar Jezus verlangen en daarmee in onze tijd soms echt moeten zoeken waar ze een geestelijk thuis vinden, verder te helpen op de weg van het evangelie.

Wij hopen op korte termijn u te kunnen informeren over de voortgang. Met een nieuwe professionele kracht die kan verbinden en organiseren. Met een actieplan voor wat we willen voor de komende jaren. 

We zijn begonnen met ons familiepastoraat toen corona uitbrak. Ondanks de pandemie en de beperkingen, konden we beginnen met de wekelijkse gezinsviering. Nu het er op lijkt dat we niet opnieuw met een serie coronabeperkingen te maken hebben, willen we een duurzaam programma opzetten, waarmee we met en voor jonge mensen (en hun kinderen) op weg kunnen gaan voor de parochie voor de toekomst!