donderdag 10 november 2022

Voortgang familiepastoraat

In de nieuwsbrief van deze week staat kort vermeld dat onze coƶrdinator voor het missionair gezins- en familiepastoraat, Renata Vucic, na twee jaar ziekte helaas niet meer in dienst van de parochie is. Bisschop de Korte heeft haar per 26 oktober eervol ontslag verleend.

Wij danken Renata hartelijk voor de inzet die ze heeft gegeven en wensen haar en haar gezin veel kracht en zegen bij het herstel.

En nu?

Het parochiebestuur ziet heel graag dat de functie opnieuw wordt ingevuld. Want juist nu de missionaire gezinsviering op zondag in de Jozefkerk steeds meer jonge mensen en kinderen aantrekt, moeten we verdere stappen zetten. Het is een unieke kans om mensen die naar Jezus verlangen en daarmee in onze tijd soms echt moeten zoeken waar ze een geestelijk thuis vinden, verder te helpen op de weg van het evangelie.

Wij hopen op korte termijn u te kunnen informeren over de voortgang. Met een nieuwe professionele kracht die kan verbinden en organiseren. Met een actieplan voor wat we willen voor de komende jaren. 

We zijn begonnen met ons familiepastoraat toen corona uitbrak. Ondanks de pandemie en de beperkingen, konden we beginnen met de wekelijkse gezinsviering. Nu het er op lijkt dat we niet opnieuw met een serie coronabeperkingen te maken hebben, willen we een duurzaam programma opzetten, waarmee we met en voor jonge mensen (en hun kinderen) op weg kunnen gaan voor de parochie voor de toekomst!