Overige informatie

Op deze pagina:

  • Parochie Nieuwsbrief
  • Financiële informatie
  • Misintenties
  • Kerktaxi
  • Pastoraat voor Polen en Vietnamezen
  • Begraafplaatsen

Voor alle bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met het parochiekantoor
Tolpost 1, 5701 HE Helmond
tel. 0492-522109
parochie@heiligelambertus.nl
Bereikbaar op woensdag en donderdag, van 9:30-12:00 u.
Bezoek aan het loket is weer mogelijk.

Voor het betalen van grafrechten, houd a.u.b. rekening met ons beleid wat betreft contant geld. Wij bevelen sowieso betalen per bank aan, contant geld willen we zoveel mogelijk vermijden. Bankbiljetten van 200 en 500 euro nemen wij niet aan.


Nieuwsbrief parochie Heilige Lambertus

Wij hebben geen huis-aan-huis parochieblad.
Wel verspreiden wij elke twee weken een nieuwsbrief.

U kunt deze nieuwsbrief gewoonlijk in gedrukte vorm meenemen uit de kerken.
Wij publiceren de nieuwste nieuwsbrief ook op onze Facebookpagina.

Ook kunt u de nieuwsbrief als e-mail ontvangen.
Meld u aan op: lambertusparochie@outlook.com 


Verder publiceert de parochie nieuwsberichten in de wijkbladen de Loop, de Corridor, Hofkompas en de Dierdonk Gazet.
Financiële informatie


Gezins- en kerkbijdrage, misintenties etc.  kunt u overmaken op nr.: NL72RABO 0171 0800 84   (R.K.  Parochie H. Lambertus)

De tarieven voor kerkelijke diensten in 2022 en de begraafplaatsen, vindt u hier.  Die van 2023 vindt u reeds hier.

Als u wilt geven, bij collectes in de kerk, voor kaarsengeld, Caritas, vastenactie, misintenties, of kerkbalans, kunt u ook gebruik maken van de GIVT-app. (www.givtapp.net)

Wij bevelen sowieso betalen per bank aan, contant geld willen we zoveel mogelijk vermijden. Bankbiljetten van 200 en 500 euro nemen wij niet aan.


GIVT download nu de app - link alleen te openen in een nieuw venster
Opgeven van misintenties 


Sommige parochianen denken nog dat je de intenties voor de Eucharistie het beste bij de priester kunt aanvragen. Vroeger (en in andere landen) was dat ook zo. Nu niet meer. Intenties worden opgegeven bij het parochiekantoor. Daar worden de lijsten met de voorbede gemaakt. 

Het parochiekantoor gaat mee in de digitale tijd. Slechts op enkele ochtenden van de week kunt u telefonisch misintenties aanvragen, dus bij voorkeur doet u dat anders.

Wat zijn de mogelijkheden?
  • U neemt uit de kerk een aanvraagformulier mee. Deze liggen achterin de kerken. U vult deze duidelijk in, en doet het in een envelop in de brievenbus van het parochiekantoor, Tolpost 1.
Betalingen van misintenties indien mogelijk per bank, 
op NL72RABO 0171 0800 84   (R.K.  Parochie H. Lambertus)
o.v.v. 'misintentie voor...'

Ook kunt u intenties betalen met de GIVT-app. Geeft u dat dan aan in uw mail met uw aanvraagformulier. Scan onderstaande QR-code en vul het bedrag in (10 euro per intentie)N.B. Intenties voor het weekend, kunnen alleen worden opgegeven tot en met de woensdag voorafgaand aan het weekend.


Pastoraat aan Polen en Vietnamezen

Polen

Per 1 januari 2019 heeft de bisschop in ons bisdom een Poolse parochie opgericht, de 'parochie van de Goddelijke Barmhartigheid'. De nieuwe parochie zetelt in Eindhoven.

Missen in Helmond:  eerste en derde zaterdagavond 18:00 u. Jozefkerk. Meer info bij pater Krzysztof Obiedzinski SChr.

e-mail: parafia.denbosch@gmail.com

Vietnamezen

Gewoonlijk eens per maand in de Jozefkerk. Kijk in de nieuwsbrief voor de actuele data.
Begraafplaatsen


Voor onze begraafplaatsen hebben we een eigen webpagina met alle informatie. Klikt u HIER.
Andere parochie in Helmond

Er is in Helmond nog een andere parochie, de heilige Damiaan de Veuster, en omvat de wijken Oranjebuurt, Helmond-West, Mierlo-Hout, Stiphout, en Brandevoort.De parochie heilige Lambertus omvat de volgende Helmondse wijken: Centrum, Annawijk/Industriegebied, Helmond-Oost, Helmond-Noord, Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg.

De postcode-gebieden 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 en 5709 horen bij de Lambertusparochie.
De postcode-gebieden 5706, 5707 en 5708 horen bij de Damiaanparochie.