Overige informatie

Op deze pagina:

  • Parochie Nieuwsbrief
  • Financiële informatie
  • Misintenties
  • Pastoraat voor Polen en Vietnamezen
  • Begraafplaatsen

Voor alle bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met het parochiekantoor
Tolpost 1, 5701 HE Helmond
tel. 0492-522109
parochie@heiligelambertus.nl
Bereikbaar op woensdag en donderdag, van 9:30-12:00 u.
Bezoek aan het loket is ook mogelijk.


Nieuwsbrief parochie Heilige Lambertus

Wij hebben geen huis-aan-huis parochieblad.
Wel verspreiden wij elke twee weken een nieuwsbrief.

U kunt deze nieuwsbrief gewoonlijk in gedrukte vorm meenemen uit de kerken.
Wij publiceren de nieuwste nieuwsbrief ook op onze Facebookpagina.

Ook kunt u de nieuwsbrief als e-mail ontvangen.
Meld u aan op: lambertusparochie@outlook.com Financiële informatie


Gezins- en kerkbijdrage, misintenties etc.  kunt u overmaken op nr.: NL72RABO 0171 0800 84   (R.K.  Parochie H. Lambertus)

De tarieven voor kerkelijke diensten en de begraafplaatsen.
 
De tarieven voor 2024 vindt u hier.

u kunt ook geven via iDEAL
via de app van uw bank


Wij bevelen betalen per bank aan, contant geld willen we zoveel mogelijk vermijden. 

Bankbiljetten van 200 en 500 euro nemen wij niet aan, onze bank wil die niet zomaar aannemen. Wij rekenen op uw begrip.Opgeven van misintenties 

Intenties worden opgegeven bij het parochiekantoor, niet bij de priester. Het kantoor maakt elke week op donderdag de voorbede met de intenties voor het volgend weekend en de week daarna. 

Het parochiekantoor gaat mee in de digitale tijd. Wij zijn niet alle dagen geopend om telefonisch misintenties aan te vragen, dus bij voorkeur doet u dat anders.

Wat zijn de mogelijkheden?
  • U neemt uit de kerk een aanvraagformulier mee. Deze liggen achterin de kerken. U vult deze duidelijk in, en doet tijdig (met betaling) in een envelop in de brievenbus van het parochiekantoor, Tolpost 1.

Betalingen van misintenties liefst per bank, 
op NL72RABO 0171 0800 84   (R.K.  Parochie H. Lambertus)
o.v.v. 'misintentie voor...'

N.B. Intenties voor het weekend, kunnen alleen worden opgegeven tot en met de woensdag voorafgaand aan het weekend.


Pastoraat aan Polen en Vietnamezen

Polen

Per 1 januari 2019 heeft de bisschop in ons bisdom een Poolse parochie opgericht, de 'parochie van de Goddelijke Barmhartigheid'. De nieuwe parochie zetelt in Eindhoven.

Missen in Helmond:  elke zaterdagavond 17:00 u. Jozefkerk. Meer info bij pater Krzysztof Obiedzinski SChr.

e-mail: parafia.denbosch@gmail.com

Vietnamezen

Gewoonlijk eens per maand in de Edith Steinkerk. Kijk in de nieuwsbrief voor de actuele data.
Begraafplaatsen


Voor onze begraafplaatsen hebben we een eigen webpagina met alle informatie. Klikt u HIER.
Andere parochie in Helmond

Er is in Helmond nog een andere parochie, de heilige Damiaan de Veuster, en omvat de wijken Oranjebuurt, Helmond-West, Mierlo-Hout, Stiphout, en Brandevoort.De parochie heilige Lambertus omvat de volgende Helmondse wijken: Centrum, Annawijk/Industriegebied, Helmond-Oost, Helmond-Noord, Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg.

De postcode-gebieden 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 en 5709 horen bij de Lambertusparochie.
De postcode-gebieden 5706, 5707 en 5708 horen bij de Damiaanparochie.