woensdag 19 juni 2024

Nieuwsbrief van 22 juni

De nieuwsbrief van het weekend 22-23 juni en de twee volgende weken vindt u HIER.


Na deze nieuwsbrief volgt er nog één nieuwsbrief en dan begint de vakantieperiode tot half augustus.

Weekendrooster zomervakantie 2024


Begin zomervakantie scholen

Zaterdag 6 juli  13e zondag door het jaar

 •  Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.           
 •  Pauluskerk: Eucharistie 17:00

Zondag 7 juli   13e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: 9:30 (Gregoriaans); 11:00 (Gezinsmis)
 • Edith Stein 9:30
 • Lambertuskerk: 11:00

Zaterdag 13 juli  14e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.           
 • Pauluskerk: Eucharistie 17:00

Zondag 14 juli   14e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: 9:30 (Gregoriaans); 11:00 (Gezinsmis)
 • Edith Stein 9:30
 • Lambertuskerk: 11:00

VAKANTIEROOSTER GAAT IN

Zaterdag 20 juli  15e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.           
 • Pauluskerk:  geen Eucharistie !
 • Edith Stein Eucharistie 17:00

Zondag 21 juli   15e zondag door het jaar 

 • Jozefkerk: 9:30 (Gregoriaans); geen gezinsmis !
 • Lambertuskerk: 11:00

Zaterdag 27 juli  16e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.           
 • Pauluskerk:  geen Eucharistie !
 • Edith Stein Eucharistie 17:00

Zondag 28 juli   16e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: 9:30 (Gregoriaans); geen gezinsmis !
 • Lambertuskerk: 11:00

Zaterdag 3 augustus  17e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.           
 • Pauluskerk:  geen Eucharistie !
 • Edith Stein Eucharistie 17:00

Zondag 4 augustus   17e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: 9:30 (Gregoriaans); geen gezinsmis !
 • Lambertuskerk: 11:00

Zaterdag 10 augustus  18e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.           
 • Pauluskerk:  geen Eucharistie !
 • Edith Stein Eucharistie 17:00

Zondag 11 augustus   18e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: 9:30 (Gregoriaans); geen gezinsmis !
 • Lambertuskerk: 11:00

Donderdag 15 augustus Maria Ten Hemelopneming

 • Jozefkerk: 9:30 (Gregoriaans)

EINDE VAKANTIEROOSTER 

Zaterdag 17 augustus  19e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.           
 • Pauluskerk: Eucharistie 17:00

Zondag 18 augustus 19e zondag door het jaar

 • Jozefkerk: 9:30 (Gregoriaans); 11:00 (Gezinsmis)
 • Edith Stein 9:30
 • Lambertuskerk: 11:00

Daarna: einde zomervakantie scholen, alles weer normaal

donderdag 6 juni 2024

zondag 12 mei 2024

Mgr. Mutsaerts schrijft brief aan gezinnen bij Week van het Gezin en Moederdag

Op zaterdag 11 mei begint in Nederland voor de tweede keer de Week van het Gezin. Zondag 12 mei is het Moederdag. Voor Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van bisdom ’s-Hertogenbosch en voor de bisschoppenconferentie contactpersoon voor huwelijk en gezin, reden om een brief te schrijven aan de gezinnen in Nederland.

Lees het artikel op de website van ons bisdom en download de brief:

vrijdag 10 mei 2024

donderdag 9 mei 2024

Openluchtmis bij de Kapel van Binderen

Op Hemelvaartsdag, 9 mei 2023, was er wederom op de processieweide bij de Kapel van Binderen een openluchtmis. De H. Mis (met gildes) begon om 11.00 u. Het was een groot succes, naar schatting 300 gelovigen, oud en jong, vierden onder een stralende hemel de Hemelvaart van Jezus en Maria, onze lieve Moeder.

‘Binderen’ is onze eigen Maria bedevaartsplaats, officieel: Maria, lelie onder de doornen, in de kapel waar heel Helmond graag naar toe komt. We voelen ons in de Meimaand bijzonder verbonden met Maria. Dat gebeurt door extra gebed en vele kaarsjes, het houden van  Mariaprocessies en bedevaarten.

Na de viering hadden we een picknick op de processieweide. Iedereen nam wat mee, of voor zichzelf of het eigen gezin, of mooier nog: iets om samen met anderen te delen - verschillende aanwezigen gingen rond met vaak zelfgemaakte heerlijkheden. Er was koffie/thee en limonade en vooral ontmoeting met elkaar!

Wij danken het bestuur van de kapel en allen die deze prachtige viering en ontmoeting mogelijk hebben gemaakt. Wordt vervolgd in 2025!


Meer foto's op onze Facebookpagina. Foto's (c) Ingrid van Neer.
De tekst van de preek van pastoor Seidel vindt u HIER (DOWNLOAD)

Negen dagen bidden om de komst van de Geest

Van Hemelvaart tot Pinksteren bidden we dat de H. Geest ons hart mag raken, ons meer één moge maken met Christus, ons meer één moge maken als Lichaam van Christus, de Kerk. Bidden wij ook bijzonder voor hen die met Pinksteren in Helmond gevormd gaan worden, op zaterdag in de Damiaanparochie, op zondag in onze Lambertusparochie.


Zoals Maria en de apostelen destijds, bidden wij nu negen dagen, waarbij bovenstaand gebed zeer is aanbevolen.

zaterdag 27 april 2024

Paus zet de deur open voor 'voorkeurparochianen'

Normaal behoort elke gedoopte tot een parochie. Wat die is, wordt territoriaal bepaald: het gebied waar je woont. De Lambertusparochie is bijvoorbeeld het deel van Helmond ten oosten van het 'oude kanaal'. Postcode 5701, 5701, 5703, 5704, 5705 en 5709. De andere Helmondse postcodes horen bij de Damiaanparochie. 

Gewoonlijk houden we ons daar aan. Dat spreken we met elkaar af in het bisdom. Want dat is het kerkelijk recht.

Maar... steeds meer gelovigen kiezen hun parochie niet meer omdat ze er wonen, maar omdat ze zich ergens thuis voelen. Een weldoordachte keuze. Iets van hun hart. Dat is een keuze die we als parochies willen accepteren. Als mensen gaan rondwinkelen zonder echte motivatie, omdat ze gewoon niet weten bij elke parochie/kerk ze horen, is het anders. Als men alleen kiest voor een 'leuke kerk' zonder er ooit te vieren, is het vrij inhoudsloos. Dan kan het niet altijd.

Als mensen echter bewust kiezen omdat hun geloof op ene plaats meer voeding krijgt, of een band met de gemeenschap (of pastor) sterker is, dan kan het zelfs goed zijn om je hart te volgen. Dan vinden we het wel eerlijk als je je dan ook inschrijft in de parochie waar je thuis bent. Dan ben je echt lid van die gemeenschap. 

Paus Franciscus sprak daar over in een interview afgelopen woensdag. Hij moet wel vasthouden aan de uitgangspunten van het kerkelijk recht. Maar tegelijk geeft hij ruimte. Volg je hart. Ga waar je gevoed wordt.

Een vertaling van een informatief Amerikaans artikel hierover vindt u HIER.

donderdag 25 april 2024

Nieuwe manier online aanmelding doop en misintenties

Op de pagina 'aanmelden en aanvragen' kon u formulieren downloaden om diverse dingen aan te vragen. Dat waren formulieren die als Word-document waren gemaakt, om te downloaden en in te vullen. Maar de tijden zijn veranderd. Veel mensen gebruiken geen tekstverwerkers meer en hebben geen printers. Alles gaat tegenwoordig écht online. Wij dus ook. Wij zijn daarom gestopt met printbare formulieren. Ook voor eerste communie en vormsel zal het meer eigentijds gaan verlopen.

Doopsel

Wanneer u een kind wilt laten dopen, kunt u de dopeling vanaf nu op de pagina 'aanmelden en aanvragen' aanmelden voor de doop via onderstaand online formulier: 


De mogelijkheid om het formulier (download/Word) te downloaden bestaat nog even. Ook kunnen mensen die moeite hebben met online werken, op het kantoor een papieren formulier invullen.

Misintenties

Ook voor het opgeven van misintenties was er behoefte aan een goede online aanmeldmogelijkheid. Daarom hebben we ook daarvoor een opgaveformulier wat u online kunt invullen: 


(Uiteraard kunt u misintenties ook nog opgeven door een papieren formulier uit de kerk mee te nemen, of op het parochiekantoor in te vullen.)

Als u de online-formulieren opent, komt u op een website van Jotform, een dienstverlener voor alle mogelijke online formulieren. Uw gegevens worden verwerkt volgens de EU-wetgeving rond gegevensbescherming, zijn dus veilig (worden gecodeerd) en komen uitsluitend bij de parochie terecht. Als u een formulier invult, komen de gegevens per mail bij de parochie binnen.

Wij hopen u op deze manier beter van dienst te zijn. 

woensdag 24 april 2024

dinsdag 16 april 2024

Roepingenzondag: Bidden om roepingen heeft zin

Regamy Thillainathan, rector van het priesterseminarie in Keulen, zegt op Tagespost.de:

“Bidden voor geestelijke roepingen heeft geen zin!" antwoordde een trouwe kerkganger mij na de mis op Roepingenzondag. "De weinige seminaristen en nieuwe priesters zijn het bewijs dat roepingen niet ontstaan ​​door onze gebeden!" vervolgde ze.

Ik kon haar teleurstelling en frustratie op het eerste gezicht begrijpen. Want is het niet zo dat wij mensen graag rekenen? Hoe vaak heb ik persoonlijk de neiging om naar mijn wereld te kijken met de blik van ‘economie’: wat er wordt geïnvesteerd, moet zich op een meetbare manier terugverdienen. Dit denkpatroon is gericht op het berekenen van risico's en rendementen. Als we naar ons gebed voor roepingen kijken in termen van de simpele 1:1-verhouding tussen investering en rendement, zijn teleurstelling en frustratie begrijpelijk.

Het is precies op zulke momenten van rekenen en berekenen dat ik onvermijdelijk denk aan het wonder van de vermenigvuldiging van brood. Dit wonder is een diepgaand voorbeeld van hoe goddelijke logica verschilt van menselijke berekeningen en vooruitziende blik. De apostelen vragen zich af of de bestaande hulpbronnen voldoende kunnen zijn en of wat er wordt gedaan economisch zinvol is: vijf broden en slechts twee vissen voor zoveel mensen kunnen niet genoeg zijn om iedereen te voeden.

En toch laat Jezus door zijn daden zien dat Gods mogelijkheden geen grenzen kennen. In deze prachtige vermenigvuldiging van brood wordt duidelijk dat goddelijke overvloed vaak begint waar menselijke middelen lijken te eindigen. Dit wonder is een uitnodiging om ons open te stellen voor goddelijke overvloed en te erkennen dat onze eigen beperkingen en berekeningen niet het laatste woord hoeven te hebben. Deze gedachten zijn niet alleen vrome wensen, maar mijn ervaringen van de afgelopen 25 jaar met Hem. Hij is trouw. Ook al lijkt het ons te weinig, er is genoeg in overvloed. (…)

Als hoofd van het seminarie kan ik elke dag in mijn leven ervaren hoe essentieel gebed is: het versterkt onze hoop en inspireert onze toewijding. Niet alleen door mijn eigen gebed, maar ook door uw gebed vind ik troost en moed om moedig verder te gaan op Gods pad. Zonder uw gebed zou niet alleen ik ontmoedigd zijn, maar ook al diegenen die JA hebben gezegd tegen Gods roeping. Ik nodig u van harte uit om met ons mee te doen – of het nu in uw plaatselijke gemeenschap is of in persoonlijke toewijding – om roepingen te versterken door uw gebeden en elkaar te steunen. Moge dit weekend een lichtend teken zijn van onze onwrikbare hoop en onze gedeelde toewijding.

woensdag 10 april 2024

Nieuwsbrief van 13 april

 De nieuwsbrief van komend weekend, 13 april vindt u HIER :

klik om te downloaden

Pelgrims van hoop: jubeljaar 2025 begint

In 2025 viert de Kerk een jubeljaar, zoals elke 25 jaar. Daarin vieren we bijzonder Jezus die ons heeft verlost en bij gelegenheid van het jubileum extra genade en vergeving wil schenken.

Het bijzondere thema voor 2025 is: "Pelgrims van Hoop". We zijn als Volk Gods onderweg in een ingewikkelde tijd. Daarbij belooft Jezus ons zijn Koninkrijk van vrede, waar Hij alles in allen zal zijn. Daar hopen we op, ook als onze reis door de tijd een weg van hobbels en onzekerheid lijkt. Hij is met ons en wie gelooft in Hem zal niet verloren lopen. 

Ter voorbereiding op het jubeljaar is er een jaar van gebed uitgeroepen. Daarover vindt u meer in de links, klik op de afbeeldingen hieronder.woensdag 20 maart 2024

Goede Week en Pasen

 

Nota bene: de Paaswake is dit jaar een uur vroeger. Het is nog (net) Wintertijd dus om 20:30 is het donker, en 's nachts verliezen we ook al een uur vanwege de zomertijd.

De nieuwsbrief van 23 maart

De nieuwsbrief van komend weekend vindt u HIER.

 

vrijdag 23 februari 2024

woensdag 21 februari 2024

dinsdag 13 februari 2024

Vastenkratje

Vroeger hadden kinderen een vastentrommeltje. Snoep er in en met Pasen alles alsnog opeten.

Of de Heer daar veel plezier van heeft? Wat Hem wel behaagt, is wat we doen voor de armen.

Dat kan met geld voor de vastenactie. Maar ook met het ‘vastenkratje’ Wat is dat?

 • Pak een vouwkratje of een grote doos.
 • Doe er als gezin elke dag (vanaf aswoensdag) minstens één houdbaar product in wat je koopt of over hebt. (Je kunt er ook per gezinslid iets in stoppen.)
 • Breng dat op Goede Vrijdag mee naar de kerk.
 • Zet het bij de mandjes voor Caritas0492.

De Caritasgroep maakt daar pakketten van voor de mensen die het echt kunnen gebruiken!

Op deze manier is vasten en geven héél concreet, elke dag!

Op weg naar Pasen

De Veertigdagentijd is een periode van reflectie en voorbereiding op het Paasfeest. Markeer je kalender voor deze heilige periode:

 • Aswoensdag: Het begin van de Veertigdagentijd, een dag van vasten en bezinning.
 • Palmzondag: Herdenking van Jezus' intocht in Jeruzalem.
 • Witte Donderdag: Herinnering aan het Laatste Avondmaal.
 • Goede Vrijdag: We gedenken het lijden en sterven van Jezus.
 • Stille Zaterdag: Bezinning in afwachting van de opstanding.
 • Pasen: Viering van Jezus' opstanding, het hart van ons geloof.

Laten we samen deze tijd van inkeer en vernieuwing beleven! 

De Goede Week van 24-31 maart is de belangrijkste week van het jaar.

Met de gezinnen gaan we juist in die week ook op weg naar Pasen, zie meer informatie over de bijzondere bijeenkomsten op: www.heiligelambertus.nl/p/gezinspastoraat.html


Aswoensdag 14 februari

Beide vieringen met askruisje
         

dinsdag 6 februari 2024

Nieuwsbrief van 10 februari

 De nieuwsbrief van komend weekend vindt u HIER.

 

In deze nieuwsbrief een derde pagina over de mogelijkheden van digitaal geven aan de parochie, met iDEAL via een QR code, zowel voor de collecte en kaarsengeld, als giften.

Update pagina synode 2024

Wie wil meedoen met de volgende fase van synodaliteit, kan zich aanmelden voor de bijeenkomst op 2 maart in Den Bosch. 

onze eigen pagina: www.heiligelambertus.nl/p/synode.html 

In het dekenaat Asten-Helmond en onze parochie zullen deze keer geen eigen synode-bijeenkomsten worden gehouden.

De Nederlandse bisschoppen hebben een eigen werkgroep voor het vervolg van de synode ingesteld. Zie hier de link

dinsdag 30 januari 2024

Vrijdag 2 februari: Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer) en Blasiuszegen

Op 2 februari, 40 dagen na Kerstmis, viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel. Bij dit feest her­denken we dat Jezus als pas­ge­bo­ren baby volgens de Joodse wet is opgedragen aan God.

Tijdens het bezoek aan de tempel wordt Jezus, in de armen van zijn moe­der Maria, door de oude man Simeon herkend als het ‘Licht voor de volkeren’.

Dit feest wordt daarom ook wel ‘Maria Licht­mis’ genoemd. Voorafgaand aan de Mis zegenen we kaarsen achteraan in de Jozefkerk en trekken dan met brandende kaarsen in processie naar de zaal voor de Eucharistie. Jezus is het Licht!

Blasius­ze­gen

Op 3 februari viert de Kerk de ge­dach­te­nis van de heilige Blasius: de patroon­hei­lige tegen keel­aan­doe­ningen. Het is een traditie om de Blasius­zegen te ont­van­gen. Deze wordt door de pries­ter gegeven door twee kaarsen gekruist voor een persoon te hou­den onder het uit­spre­ken van de Blasius­ze­gen.

Omdat 3 februari op zaterdag valt en dan de liturgie van de zondag wordt gevierd, is er na de mis van Maria Lichtmis op vrijdag 2 februari gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. De kaarsen die wor­den gebruikt zijn kaarsen die tij­dens het Feest van Maria Licht­mis zijn gezegend.

De viering is in de Jozefkerk om 19:00. 

Tevens wordt de Blasiuszegen op zaterdag na de Mis van 17 u in de Pauluskerk gegeven.

woensdag 24 januari 2024

zondag 21 januari 2024

Doet u al mee?


In de Rijpelberg roepen wij allen bij de Edith Steinkerk op om mee te doen. 

Doet u al mee met Kerkbalans? 

woensdag 10 januari 2024

zondag 7 januari 2024

Actie Kerkbalans 2024

De maand januari is altijd de periode waarin we als parochie vragen om een bijdrage. De Kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Als alleen ouderen bijdragen, kunnen we hun erfenis niet in stand houden. We willen bouwen aan een missionaire parochie. Dat vraagt gebed en inzet, maar ook middelen om het te doen. We maken als parochie een solide financieel beleid, maar we kunnen het alleen samen doen.

Daarom durven we in alle bescheidenheid te vragen: wilt u nu meedoen? Dan kunnen we ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die Christus en een kerkgemeenschap zoeken. Dan kunnen we uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we samen de Kerk van morgen mogelijk.

Wij doen geen kerkbalans-collectes in de kerk of aan de deur. De tijd van contant geld in zakjes voor kerkbijdrage is voorbij, al mág het natuurlijk wel per envelop.  Wij werken echter liefst per bank.

Ons rekeningnummer is: NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v. “Kerkbalans  R.K. Parochie H. Lambertus”.

Alvast hartelijk dank!

Zie deze pagina voor meer informatie, klik HIER

donderdag 4 januari 2024

Opbrengst Caritas0492 collectes en rookworstactie

Collectes

Bij de nachtmissen van kerstmis hebben we aan het eind van de vieringen gecollecteerd voor onze Caritas0492, de maaltijden die we aanbieden aan de Helmonders die het niet breed hebben. Eerder schreven we over de kerstmaaltijd en kerstpakketten die op 23 december hebben verzorgd.

De collectes hebben dit jaar €1300 opgeleverd, waarvoor hartelijk dank!

Rookworstactie

Voor de Caritas in de Pauluskerk heeft de heer Klaassen ook dit jaar een succesvolle rookworstactie gehouden. Voor het zevende jaar heeft de oproep gehoor gevonden bij de diverse mensen, zowel via een donatie op de opengestelde bankrekening, als via gaven in natura (vooral rookworsten) afgegeven in de Pauluskerk.

Aan geldelijke donaties is er € 562,40 binnengekomen en de gaven in natura zijn € 175,00 (afgerond). In totaal heeft de rookworstactie 2023 dus € 737,40 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank!

Klik op de onderstaande afbeelding om de hele verantwoording van de rookworstactie te zien:

klik op de afbeelding voor de link

maandag 1 januari 2024

Openbaring des Heren ofwel Driekoningen aanstaande zondag 7 januari

Op deze zondag vieren we dat Jezus, geboren in Bethlehem, het licht laat schijnen voor alle volkeren, waarvan de drie wijzen het symbool zijn. Heden zal heel de wereld Gods Redding zien in Jezus Christus!

Tevens is dit feest omkleed met volksdevotie, zeker in onze (Germaanse) landen. De wijzen zijn de drie 'koningen' die in de Dom van Keulen worden vereerd. Kinderen verkleden zich als de koningen en gaan als 'Sternsinger' langs de deuren. We tekenen de deuren van onze huizen met de initialen van de koningen en vragen om de zegening van onze huizen. Allemaal heel goed, want het zijn tekens dat Jezus echt bij ons mag wonen, Gods nabijheid, de Emmanuel.

Ook deze zondag dan de jaarlijkse huiszegens om mee te nemen na de missen van dit weekend. Een artikeltje er over mét downloadbare zegen, op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam. (link HIER)