zondag 29 oktober 2023

Allerheiligen en Allerzielen: Vier nu!

  • Allerheiligen 1 november: Jozefkerk Hoogmis 9:30 u.
  • Allerzielen 2 november: Jozefkerk eucharistie 9:00 u. 


Klik op de afbeelding voor de link naar VIER NU

Paus Franciscus tijdens de slotmis van de synode: Om de Kerk te hervormen, moeten we God aanbidden en anderen liefhebben

artikel CNA

Paus Franciscus tijdens de slotmis van de synode: Om de Kerk te hervormen, moeten we God aanbidden en anderen liefhebben

Door Courtney Mares op CNA, eigen vertaling. Vaticaanstad, 29 oktober 2023 / 07:30 uur

Tijdens de slotmis van de synode over de synodaliteit zei paus Franciscus dat Gods liefde niet beperkt kan blijven tot “onze eigen agenda” en dat degenen die de katholieke Kerk werkelijk willen hervormen, het grootste gebod van Jezus moeten volgen: God aanbidden en anderen liefhebben met zijn liefde.

“We hebben misschien genoeg goede ideeën over hoe we de Kerk kunnen hervormen, maar laten we niet vergeten: God aanbidden en onze broeders en zusters liefhebben met zijn liefde, dat is de grote en eeuwige hervorming”, zei paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek. Basiliek op 29 oktober, ‘We lopen altijd het risico te denken dat we ‘God kunnen beheersen’, dat we zijn liefde tot onze eigen agenda kunnen beperken. In plaats daarvan is de manier waarop hij handelt altijd onvoorspelbaar, het gaat verder dan dat, en bijgevolg vereist deze actie van God verbazing en aanbidding”, voegde hij eraan toe.

De paus onderstreepte dat de aanbidding van Jezus in het tabernakel “in elk bisdom, in elke parochie, in elke gemeenschap” noodzakelijk is in de “strijd tegen alle vormen van afgoderij” in de wereld van vandaag. ‘Laten we waakzaam zijn, zodat we niet merken dat we onszelf in het middelpunt plaatsen en niet hem. En laten we terugkeren naar de aanbidding. Moge aanbidding centraal staan voor degenen onder ons die pastor zijn: Laten we elke dag tijd besteden aan intimiteit met Jezus, de Goede Herder in de tabernakel. Aanbidding”, zei hij. “Alleen op deze manier zullen wij ons tot Jezus wenden en niet tot onszelf. Want alleen door stille aanbidding zal het woord van God in onze woorden leven; alleen in zijn aanwezigheid zullen we gezuiverd, getransformeerd en vernieuwd worden door het vuur van zijn Geest. Broeders en zusters, laten we de Heer Jezus aanbidden!”

De preek van de paus markeerde de afsluiting van de maandelijkse Synode over Synodaliteit van 2023, waar 365 afgevaardigden meer dan 80 voorstellen bespraken en stemden over hoe een meer “synodale Kerk” kan worden.

“Broeders en zusters, de algemene vergadering van de synode is nu afgelopen”, zei hij. “In dit ‘gesprek van de Geest’ hebben we de liefdevolle aanwezigheid van de Heer ervaren en de schoonheid van broederschap ontdekt. Vandaag zien we niet de volle vruchten van dit proces, maar met een vooruitziende blik kijken we naar de horizon die zich voor ons opent. De Heer zal ons leiden en ons helpen om een meer synodale en meer missionaire Kerk te zijn, een Kerk die God aanbidt en de vrouwen en mannen van onze tijd dient, en eropuit gaat om iedereen de troostende vreugde van het Evangelie te brengen”, voegde Franciscus eraan toe.

In zijn homilie zei paus Franciscus dat hij geloofde dat het aan het einde van deze fase van de synode “belangrijk is om te kijken naar het ‘principe en de grondslag’ van waaruit alles steeds opnieuw begint: God liefhebben met ons hele leven en onze naasten liefhebben als onszelf." “Niet onze strategieën, onze menselijke berekeningen, de wegen van de wereld, maar de liefde voor God en de naaste: dat is de kern van alles”, zei hij. Paus Franciscus benadrukte dat aanbidding en aanbidding “essentieel zijn in het leven van de Kerk.” “God aanbidden betekent in geloof erkennen dat Hij alleen de Heer is en dat ons individuele leven, de pelgrimsweg van de Kerk en de uiteindelijke uitkomst van de geschiedenis allemaal afhangen van de tederheid van zijn liefde. Hij geeft betekenis aan ons leven”, zei hij. “Degenen die God aanbidden, wijzen afgoden af, omdat terwijl God bevrijdt, afgoden tot slaven maken”, voegde hij eraan toe. “We moeten voortdurend strijden tegen alle vormen van afgoderij; niet alleen de wereldse soorten, die vaak voortkomen uit ijdele glorie, zoals verlangen naar succes, egocentrisme, hebzucht naar geld – de duivel komt binnen via onze zakken, laten we de verlokkingen van carrièrisme niet vergeten; maar ook die vormen van afgoderij vermomd als spiritualiteit: mijn eigen spiritualiteit, mijn religieuze ideeën, mijn pastorale vaardigheden.”

Paus Franciscus zei dat ‘een aanbiddende Kerk en een Kerk van dienstbaarheid’ betekent dat je ‘de voeten moet wassen van de gewonde mensheid, degenen moet begeleiden die zwak, zwak en terzijde geschoven zijn, en er liefdevol op uit moet gaan om de armen te ontmoeten’. Hij citeerde de heilige Johannes Chrysostomos en zei: “De barmhartige mens is als een haven voor degenen die in nood zijn; en de haven ontvangt allen die aan een schipbreuk ontsnappen, en bevrijdt hen van gevaar, of ze nu slecht of goed zijn; Wat voor soort mannen het ook zijn die in gevaar verkeren, het ontvangt ze in zijn schuilplaats. Ook jij, als je ziet dat iemand op het land door armoede schipbreuk lijdt, oordeelt niet over hem en verlangt ook geen uitleg, maar verlicht zijn nood.”

Volgens het Vaticaan woonden ongeveer 5.000 mensen de slotmis van de synode over de synodaliteit in 2023 bij. De mis werd afgesloten met het zingen van de mariale hymne ‘Salve Regina’ door de aanwezigen. Paus Franciscus bedankte alle kardinalen, bisschoppen, priesters, religieuzen en leken van over de hele wereld die naar Rome waren gereisd om deel te nemen aan de synode. Volgend jaar zullen de afgevaardigden in oktober 2024 terugkeren naar het Vaticaan om deel te nemen aan de tweede vergadering om de paus te adviseren over het thema: “Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie, missie.” “Terwijl ik mijn dankbaarheid uitdruk, wil ik ook een gebed uitspreken voor ons allemaal: Mogen we groeien in onze aanbidding van God en in onze dienst aan onze naaste. Aanbidding en dienst. Moge de Heer ons vergezellen. Laten we met vreugde voorwaarts gaan”, zei paus Franciscus.

Ameideflat 50 jaar

De beeldbepalende Ameideflat torent nu een halve eeuw boven de binnenstad uit. Aanvankelijk een plaats waar alle 'ouderen' uit de binnenstad terecht konden toen de wijken gesaneerd werden, nu steeds meer een compleet zorgcentrum inclusief afdelingen voor dementerenden.

Morgenavond wordt het gevierd met een H. Mis, met pastor Koopmans en het dubbel zo oude Sint-Jozefkoor, in de grote zaal om 19:00. 

Wij wensen alle bewoners een mooi jubileumfeest, en een duim voor allen van Savant en de vrijwilligers die met hart en ziel de verzorging behartigen!

Artikel in het het ED (premium)


dinsdag 24 oktober 2023

Kerkstraat autovrij met camera's en boetes

Vanaf 1 november 2023 worden de paaltjes in het centrumgebied vervangen door een systeem met kentekenherkenning. In plaats van de paaltjes komen er camera's die elke auto die binnenrijdt, registreren. 
De gemeente wil de binnenstad van Helmond strikt autovrij hebben, en verkeersoverlast van auto’s aanpakken. (Fietsers en andere zogenaamde 'overlastgevers' zonder kenteken worden overigens niet structureel aangepakt.)

Wat verandert er? Auto's kunnen alleen met een ontheffing het centrumgebied in rijden. Rijd je toch zonder ontheffing door? Bij de eerste keer krijg je dan een waarschuwing. Bij een volgende overtreding volgt een boete. Zie: helmond.nl/kentekentoegang .

Deze verkeersmaatregelen in de Kerkstraat gelden ook voor de bereikbaarheid van de Lambertuskerk. In de volgende nieuwsbrief meer daarover.

donderdag 19 oktober 2023

Nieuwsbrief 21 oktober

De nieuwsbrief van het weekend van 21 - 22 oktober vindt u HIER

 

vrijdag 13 oktober 2023

BID OM VREDE

De Nederlandse bisschoppen doen een oproep tot gebed om vrede en veiligheid op voorspraak van Maria. Zij sluiten zich daarmee van harte aan bij de recente oproepen van Paus Franciscus om te bidden om vrede in de wereld en een einde aan oorlog en geweld, en voor allen die slachtoffer zijn van terreur en geweld.

Oktober is de maand waarin op veel plaatsen in de Katholieke Kerk de rozenkrans wordt gebeden. ‘Laten wij nu dus, op voorspraak van Maria, Koningin van de rozenkrans en van de Vrede, van harte en intens dit gebed bidden tot God om de gave van duurzame vrede voor de inwoners van de vele landen die getekend worden door oorlog en conflicten, in en rond Israël, in Nagorno Karabach, Oekraïne, Zuid-Soedan, Nigeria en Jemen en andere conflictgebieden’, aldus de bisschoppen.

‘Laten we daarnaast ook vol vertrouwen bidden voor alle mensen die slachtoffer zijn van natuurgeweld, zoals van de aardbevingen in Turkije, Marokko en Afghanistan en van de overstromingen in Libië en India. Moge onze moeder Maria (Johannes 19, 26-27) hen allen bijstaan met haar voorspraak.’

Aanmelding eerste communie gesloten

Na de ouderavonden voor de eerste communie deze week, is de inschrijving nu gesloten. 
Wij nemen geen aanmeldingen meer in behandeling en wij verzoeken u om geen berichten te sturen aan de leden van de werkgroep of de pastores om alsnog mee te doen of een uitzondering te vragen.

woensdag 11 oktober 2023

Studenten Sint-Lucas weer aan de slag in de Lambertuskerk

Op ditisonzewijk staat een verslag met veel foto's over het afstudeerproject van de studenten van Sint-Lucas.

klik op de afbeelding voor de link

maandag 9 oktober 2023

Pro Ecclesia voor Hans van Saaze op zondag 8 oktober, bij de afsluiting van het eeuwfeest van het Sint-Jozefkoor

Op zondag 8 oktober vierde het Sint-Jozefkoor zijn eeuwfeest. Tijdens deze feestelijke viering ontving de voorzitter, Hans van Saaze, uit handen van Mgr. Van den Hout en pastoor Seidel de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice vanwege zijn halve eeuw koorzang en inzet voor het koor, in bestuurswerk en organiseren, de laatste jaren als voorzitter. Van harte proficiat en dank, ook namens de Paus en de hele parochie.

Een mooi verslag van de viering met veel foto's, door Henk van Dijk: 

https://ditisonzewijk.nl/het-jubileumjaar-van-het-st-jozefkoor-is-afgesloten/

Ingrid van Neer maakte een heel aantal foto's van de lunch na de viering, voor familie en genodigden, zie HIER de link naar het album

donderdag 5 oktober 2023

Synode in Rome: teken van eenheid en liefde rond Christus

Gisteren werd het officiële startsein gegeven voor de Wereldsynode, waarvoor 450 deelnemers in Rome bijeenkwamen. Zoals diverse media melden, hebben twee kardinalen vanaf het begin de kaders opgezet waartussen de synodalen zich moesten bewegen.

kardinalen Hollerich en Grech bij de paus

Kardinaal Mario Grech, organisator van de synode, herinnerde aan de centrale taak van de Kerk om “een teken van liefde te zijn.” Gods liefde is het medicijn dat de gewonde mensheid van vandaag kan genezen, zei hij.

De algemene relator van de synode, kardinaal Jean-Claude Hollerich, plaatste de spanningen tussen zogenaamde conservatieven en progressieven in een positief daglicht. Het gaat er niet om tot welke groep je behoort, maar om het feit dat je ‘samen met Jezus op pad bent’.

Hollerich riep de deelnemers op om de “grammatica van de synodaliteit” te leren, die vaste basisregels volgt: de waardigheid die voortkomt uit de doop, de rol van de paus voor de Kerk, de bisschoppelijke collegialiteit, het wijdingsambt, het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en hun onderlinge relaties. Dit zijn fundamentele regels die nooit veranderen, zei de kardinaal. “Met deze fundamentele elementen van onze katholieke grammatica moeten we een manier vinden om de nieuwe inzichten die de Heilige Geest ons geeft tot uitdrukking te brengen.”

Voor kardinaal Grech ligt de bijzondere uitdaging in de vraag “hoe de Kerk op dit historische moment een teken en instrument kan worden van Gods liefde voor ieder mens”. U staat op een kruispunt, zei hij, terwijl hij de voortgang van de synode tot nu toe prees. Het geloof van de Kerk kwam hier sterker uit voort, vooral door de medewerking van bisschoppen en leken. De algemene vergadering kan zo een voorbeeld worden voor de hele Kerk – een teken van eenheid dat gelovigen oproept om opnieuw een gemeenschap te zijn zoals beschreven in het Nieuwe Testament, legde Grech uit. Deze fase van de synode in het Vaticaan toont de Kerk als “de enige echte”. 

De vice-president van de synode, de Koptisch-katholieke patriarch Ibrahim Sedrak, prees ook deze nieuwe vorm van de Wereldsynode. ‘Laat de centrale plaats van Christus de rode draad zijn van deze synode’, zei hij.

Ondanks alle uitwisselingen mag de synode niet ontaarden in parlementarisme, benadrukte paus Franciscus aan het begin van de synode. Dit is “geen gepolariseerd parlement”. De Paus had hier herhaaldelijk voor gewaarschuwd – in verband met het Duitse Synodale weg, meest recentelijk tijdens de terugvlucht uit Mongolië en nu bij de opening van deze fase van de Wereldsynode. (…)

De komende weken zullen de betrokkenen vijf onderwerpen behandelen: synodaliteit, gemeenschap, missie en participatie, en een laatste module. De deelnemers zullen volgend jaar pas in de tweede fase concrete voorstellen aan de paus voorleggen.

(bron tekst en foto: Tagespost.de)

woensdag 4 oktober 2023