zondag 29 oktober 2023

Ameideflat 50 jaar

De beeldbepalende Ameideflat torent nu een halve eeuw boven de binnenstad uit. Aanvankelijk een plaats waar alle 'ouderen' uit de binnenstad terecht konden toen de wijken gesaneerd werden, nu steeds meer een compleet zorgcentrum inclusief afdelingen voor dementerenden.

Morgenavond wordt het gevierd met een H. Mis, met pastor Koopmans en het dubbel zo oude Sint-Jozefkoor, in de grote zaal om 19:00. 

Wij wensen alle bewoners een mooi jubileumfeest, en een duim voor allen van Savant en de vrijwilligers die met hart en ziel de verzorging behartigen!

Artikel in het het ED (premium)