vrijdag 30 oktober 2020

Nieuwsbrief 1 november

Hopend dat we samen het coronavirus voldoende onder controle krijgen en geen nieuwe overheidsmaatregelen op ons pad krijgen, bieden we u het Parochienieuws aan voor de komende twee weken

Blijf gezond, verbonden met God en elkaar

 

donderdag 29 oktober 2020

Livestream komende zondag Allerheiligen

In deze eucharistie vieren we Allerheiligen, maar worden ook de overledenen van het afgelopen jaar bij de Heer aanbevolen en alle intenties gelezen die voor dit weekend zijn opgegeven. 

Klikt u op de afbeelding om naar de YouTubepagina van de parochie te gaan.

zaterdag 24 oktober 2020

Allerheiligen 1 november en Allerzielen 2 november

Het weekend van 1 november vieren we Allerheiligen. Op maandag 2 november is het Allerzielen. Het zijn twee dagen waarop we onze dierbare overledenen gedenken en de begraafplaatsen bezoeken.

Het weekend rond Allerzielen is het ook een goede gewoonte om voor de overledenen missen te laten lezen en naar de kerk te komen. Normaal zijn we daar zeer blij mee, maar vanwege de coronamaatregelen is dat dit jaar lastig. We mogen ook die dagen slechts 30 mensen toelaten. Dat gaat niet lukken, het aantal aanvragen voor die vieringen is nu al te groot. 

Daarom hebben we moeten besluiten om alle vieringen van 1 november tot BESLOTEN vieringen te maken, waarbij niet kan worden gereserveerd. Een aantal vaste kerkgangers wordt uitgenodigd en verder hebben we helaas geen mogelijkheden. 

Wel willen we speciaal voor die zondag een LIVESTREAM opzetten vanuit de Lambertuskerk om 11:00, en in die viering alle namen van de overledenen van 2019-2020 en alle opgegeven namen van misintenties noemen. Een nog preciezer link naar de streamingpagina geven we u via deze website in de dagen voor 1 november en via de nieuwsbrief. (N.B. op 1 november is er geen Mis om 10:00 in de Lambertuskerk.)

Het spijt ons zeer dat we vanwege de maatregelen ons zo moeten gaan beperken, maar we weten allemaal dat in deze ingewikkelde tijd er geen mogelijkheid is om tóch met meer dan 30 aanwezigen te vieren. Wij rekenen op uw begrip.

--------------------------------------------------


Onze bisschop, mgr. de Korte, schreef ook een bemoedigend woord voor de dagen van Allerheiligen en Allerzielen. U vindt de link HIER.Artikel Eindhovens Dagblad over begraafplaatsen - rectificatie

In het Eindhovens Dagblad stond dit weekend een interessant artikel over de toekomst van de begraafplaatsen in Brabant. Steeds meer mensen kiezen voor een crematie of verlengen de grafrechten niet. Dat merken we ook in onze eigen parochie, steeds meer lege plekken. 

Toch staat er een storende fout in het artikel, betreffend de begraafplaats bij de voormalige Leonarduskerk. De kerk is nu medisch centrum, maar de begraafplaats is namelijk NIET gesloten. Er wordt nog steeds begraven en dat zal ook in de toekomst zo blijven. 

Het verhaal dat er gebouwd is op de grond van de begraafplaats, is ook niet waar. 

dinsdag 20 oktober 2020

Eerste Communie 2021

Hoe gaat het volgend jaar met de communie? Communiemissen plannen is nu extra lastig met de huidige coronamaatregelen. Geen mens weet hoe lang dit gaat duren. Toch willen we wel mensen de gelegenheid geven zich te melden voor een communiemis in het voorjaar van 2021. 

Ouderavonden zijn nu niet mogelijk, en persoonlijke gesprekken of bijeenkomsten zijn ook lastig. Wij hopen in het nieuwe jaar meer mogelijkheden te hebben.

Als u zich meldt bij het parochiekantoor of per mail bij de communiewerkgroep, worden uw gegevens genoteerd, en wordt er contact opgenomen als we gaan beginnen. Wij rekenen op uw begrip! 

donderdag 15 oktober 2020

Nieuwsbrief van dit weekend en uitleg over hoe we het gaan doen

Vandaag verschijnt de nieuwsbrief voor de komende twee weken. Die periode valt samen met de tijd die de Nederlandse regering ons heeft gegeven om het virus af te remmen en voordat er beslist wordt over eventuele nieuwe maatregelen. 


U heeft kunt lezen in de media, dat de regering mogelijk een verdere lockdown zal opleggen aan Nederland, als de aantallen besmettingen niet drastisch verminderen. In dat geval zullen wij vrijwel zeker onze kerken moeten sluiten. Ook al hebben wij volgens art.6 van de Grondwet het recht om samen te komen, het verzet tegen dat voorrecht in de samenleving is enorm, en het zou zeer onverstandig zijn om dan de grenzen van wat mogelijk is, op te zoeken. De bisschoppen willen in ieder geval dat wij ons als katholieken verantwoordelijk gedragen en gehoorzaam zijn aan wat van ons gevraagd wordt.

Bisschop de Korte schrijft ons:

“Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid. Ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en andere gelovigen uitermate teleurstellend is en een groot offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk inclusief. De beslissing van afgelopen vrijdag heb ik, samen met de andere bisschoppen, met moeite genomen. Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen moeten wij juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen in onze kerkgebouwen substantieel afschalen.”

Daarom gaan wij als parochie mee in het besluit van de bisschoppen van Nederland, om het bijwonen van kerkelijke vieringen opnieuw te beperken tot dertig personen. Dat is voor ons als missionaire parochie weer een flinke stap terug, maar wij vragen van u als gelovigen dat u dit offer, de beperkingen en het verdriet, in geloof en vertrouwen te aanvaarden. Wij worden allen op de proef gesteld door de situatie, maar ondanks alles daagt het ons uit om én ons gezond verstand te gebruiken, én verantwoordelijkheid te nemen, én bovenal te blijven geloven dat God ons door deze beproevingen heen leidt met zijn Liefde, zoals Hij eens Zijn Volk door de woestijn leidde naar het beloofde land.


Dit weekend en komende week

Wij kiezen er als parochie voor, om onze kerken open te houden en zelfs extra vieringen te houden. U kunt dat lezen in de Nieuwsbrief.

Bisschop de Korte schrijft ons:

“De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van de deuren te sluiten.” 

Daarom kunt op zondag vanaf nu op vijf momenten naar de eucharistieviering.

-- In de Jozefkerk om 8:30, 9:30 en 11:00 (gezinsviering).

-- In de Lambertuskerk om 10:00 en 11:00.

Wij hopen in die vijf vieringen maximaal 30 kerkgangers te verwelkomen. (Die 30 is overigens exclusief priesters, bedienaren, kosters en zangers.) Hoe moet dat? Er kwamen toch altijd meer mensen naar de vieringen de laatste tijd.

Om dit mogelijk te maken, verzoeken wij u om zich aan te passen als dat mogelijk is.

1) Kom alleen als u echt gezond bent.

Als eerste: wij vragen aan mensen met een broze gezondheid om in deze periode NIET naar de kerk te komen. Ook als u geen klachten hebt, blijft het motto van de regering: “blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd drukte. Vermijd grotere groepen.”

Kerkdiensten zijn nu echt bestemd voor mensen die niet besmettelijk zijn. Ouderen die van allerlei kwalen hebben, of weinig meer kunnen lopen of bewegen, zijn dat bijna altijd wel omdat de weerstand dan afneemt. Woont u in een zorgcentrum of complex voor ouderen, (zoals bijvoorbeeld de Ameideflat) bedenk dan dat een besmetting meenemen van de kerk naar het woonzorgcentrum of omgekeerd, grote gevolgen kan hebben. Wees verantwoordelijk, denk in de eerste plaats aan anderen, en draag uw verlangen naar de eucharistie en de communie op aan de Heer als offer omwille van de medemens.

Bisschop de Korte schrijft ons:

“Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en kwetsbare mensen, kunnen dienen”.

2) Wees flexibel wanneer u naar de eucharistie wilt.

Als u besluit wel te willen komen, vragen we van u goed te kijken of u in de gelegenheid bent om in één van de toegevoegde vieringen te komen. Spreiden van aantallen gelovigen is nu hard nodig, we kunnen met maximaal 30 aanwezigen niet allemaal tegelijk vasthouden aan de voorkeur voor een viering met bepaalde zang of op een bepaalde tijd. Wij willen als parochie de mogelijkheid bieden om nog in behoorlijke aantallen naar de eucharistie te komen. Laten we daar dankbaar voor zijn. Maar de parochie kan dit alleen op een prettige manier realiseren als we samen proberen het kerkbezoek te spreiden. Als ons dat niet zou lukken, kunnen we alleen nog besluiten om de vieringen ‘besloten’ te maken.

Neem ook zeker geen extra familieleden of vrienden mee, of gelovigen uit andere parochies als daar nu geen vieringen zijn. Extra kerkgangers, kunnen we nu helaas niet verwelkomen met slechts dertig plaatsen.

3) Laat ons weten als u wilt komen.

Aanmelden of registeren? Dat is iets wat toch wel moet. We gaan in deze fase geen strikte toegangscontrole houden. Als we redelijk in de buurt van de 30 kerkgangers kunnen blijven, gaan we geen mensen de toegang weigeren of deuren sluiten. Maar het gemakkelijkste is, als we kunnen inschatten hoeveel gelovigen er willen komen. Daarom liggen er achterin de kerken lijsten waarop u kunt registeren dat u er bent met naam en contactgegevens. (Wij gaan zorgvuldig om met die gegevens.) Ook hopen we dat u daar wilt aangeven naar welke viering u bij voorkeur wilt komen. U kruist dat aan op de lijsten. Wij hopen dat we daarmee al een goede spreiding kunnen realiseren. Als dat niet zo zou zijn, gaan we contact opnemen om te kijken of er mensen bereid zijn naar een andere viering te komen.

Voor degenen die kunnen mailen, is het mailadres reserveren.kerk@gmail.com weer in werking. U kunt daar een voorkeur aangeven voor één van de vieringen met uw naam en contactgegevens. Wij bekijken dan in de parochie wat mogelijk is.

  • Jozefkerk om 8:30, 9:30 en 11:00 (gezinsviering, niet bestemd voor ouderen).
  •  Lambertuskerk om 10:00 en 11:00.

Vrijwilligers of medewerkers aan de viering hoeven zich niet te melden.

Als u zich inschrijft voor een viering, willen we u wel vragen zich daar aan te houden. Op het laatste moment alsnog naar een andere viering gaan, ontregelt het zorgvuldig plannen van aantallen. Wees verantwoordelijk naar elkaar en houd u a.u.b. aan uw aanmelding.

Wij hopen zo zonder te veel beperkingen de komende weken eucharistie te vieren samen! Wij doen onze uiterste best, pastoraal team en vrijwilligers, en hopen dat u onze inspanningen waardeert en zich wilt voegen in de mogelijkheden die de parochie u biedt.

Blijf op de hoogte

Als er wijzigingen zijn, komen we bij u terug met een nieuw bericht. Volgt u ook vooral onze parochie op Facebook en de deze website heiligelambertus.nl.

Goed weekend, blijf gezond en moge God u allen zegenen!

 

Pastoor Seidel

Verplichting gebruik mondkapje

De Nederlandse bisschoppen vragen van de kerkgangers, verwijzend naar de richtlijnen van de regering, in de kerk en andere openbare ruimtes, een mondkapje te dragen. Wij verzoeken u zich daar aan te houden. 

Dat wil zeggen: mondkapje dragen bij in- en uitgaan, of anderszins lopen in de kerk. Niet dragen als u in de bank zit en niet als u ter communie gaat.

U neemt zelf een eigen mondkapje mee, de parochie verstrekt geen wegwerp-mondmaskers.
Is uw eigen kerk dicht? Kunt u dan in de Lambertusparochie naar de eucharistie?

Helaas, het antwoord is nee. Wij weten dat er in verschillende parochies helemaal geen weekendvieringen zijn. Pastoors zijn vrij om te kiezen hoe ze de coronaregels van de bisschoppen invullen, en sommigen willen geen nee verkopen als er maar dertig mensen mogen komen. Dus dan is de kerk helemaal dicht, voor iedereen.

Het is met zo’n keuze als met een wegafsluiting. Gooi je de ene hoofdweg dicht, gaat het verkeer zijn weg zoeken. En dan wordt het dus loeidruk op andere hoofdwegen, of zelfs in de buitenwijken.

Wij begrijpen het verlangen van mensen naar de eucharistie. Maar wij hopen dat u ook begrijpt dat de Lambertusparochie in deze periode niet in staat is, óók nog parochianen van elders onderdak te verlenen. Wij moeten alle zeilen bijzetten om in vijf weekendvieringen de vaste kerkgangers een plaats te geven. Met maximaal dertig aanwezigen is dat een enorme opgave. Wij zouden graag gastvrij willen zijn, maar kúnnen nu echt geen extra mensen binnen laten. Vol is vol. Géén introducees, geen familieleden extra, geen parochianen van elders. Sorry.

Wij roepen iedereen die dit leest op, om met begrip en verantwoordelijkheid te handelen. Spreek uw eigen herders aan op hun keuzes, maar breng niet de buurtparochie in de problemen. Wij kunnen, als u toch komt, aan uw neus niet zien dat u van elders komt. Wij kunnen hooguit zien dat u gewoonlijk niet in onze kerk komt. Wij kunnen en willen niemand de toegang weigeren.

Maar het is met de aantallen kerkgangers als met de besmettingen. Wij doen (net als de premier) een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand. Als we de aantallen kerkgangers op een aangename manier naar de vereiste dertig kunnen terugbrengen, is dat wel zo prettig. Als we onze verantwoordelijkheid niet nemen, gaat het net zo als in onze samenleving: dan moeten we beperkingen opleggen. Dat is nooit leuk. Maar net als met het virus, is niet de overheid de schuld van strenge maatregelen, maar het gedrag van mensen.

woensdag 14 oktober 2020

Update Caritas 0492

Caritas0492 moet noodgedwongen de maaltijden in onze ruimtes stopzetten vanwege de overheidsmaatregelen. 

We serveren op onze locaties wel eenvoudige maaltijden om af te halen. Wij willen onze gasten kunnen ondersteunen, juist nu het zo moeilijk is. 

Maandag-, woensdag-, en vrijdagavonden bent u welkom om 18:00. We serveren geen volledige warme maaltijden, dat mag helaas niet. Wel zullen onze vrijwilligers verse soep in verpakking, gesealde verse broodjes, en waar mogelijk fruit, groente of iets extra's uitdelen. We dragen zorg voor uiterste hygiëne, iedereen moet de 1.5 m. afstand bewaren en men mag het voedsel meenemen maar niet ter plaatse nuttigen. Bovendien moeten de gasten met groepen van maximaal 4 personen op 1,5 afstand staan, geen grotere samenscholingen..

dinsdag 13 oktober 2020

UPDATE 13 oktober 20:35, naar aanleiding van de persconferentie

Dertig kerkgangers per viering

De bisschoppen van Nederland conformeren zich aan de nieuwste en strikte regel van de regering, om het bijwonen van kerkelijke vieringen te beperken tot dertig personen, exclusief 'personeel'. Morgen overleggen de bisschoppen nog met minister Grapperhaus of er maatwerk mogelijk is voor grote kerken, maar het is na de persconferentie van de regering niet te verwachten dat daar voor de kerken nog veel uitzonderingen uit zullen voortvloeien. 

Ook wij als parochie moeten daar verstandig in zijn en niet de grenzen opzoeken van wat een grondwettelijke uitzondering zou moeten zijn. Dus het wordt de komende tijd: maximaal dertig kerkgangers bij vieringen.

Mondkapjes

Tevens wordt dringend aanbevolen ook in de kerk het mondkapjes-advies van de regering te volgen, welke later zal worden omgezet in een verplichting. Dat betekent, ondanks een zeker verwarring: mondkapjes op bij het in- en uitgaan, maar niet als u op uw plaats bent aangekomen en niet bij het ter communie gaan.

Verdere informatie volgt

Uiterlijk donderdag a.s. communiceren wij via deze website of een mailing hoe we concreet het verminderen van het aantal aanwezigen per viering gestalte gaan geven.

zaterdag 10 oktober 2020

Kerkdiensten terug naar maximaal 30 aanwezigen

UPDATE 10 oktober 13:30

De bisschoppen van Nederland hebben zich beraden op het advies van de regering, om het bijwonen van kerkelijke vieringen opnieuw te beperken tot dertig personen. Zij kiezen er voor om het advies van de regering over te nemen, en vragen van de parochies om het aantal aanwezigen spoedig terug te brengen tot het gewenste aantal.

Lees de verklaring van ons bisdom HIER

Dit weekend en komende week

Aangezien de verklaring van de bisschoppen pas vanmorgen vroeg in de mail zat, kunnen we dit weekend geen aanpassingen meer doen. Zondag 11 oktober zijn dus alle vieringen zoals we gewend zijn.
Bovendien heeft de regering aangekondigd, deze week ook weer nieuwe landelijke maatregelen af te kondigen. Maar ook de bisschoppen kondigen aan, dat ze de komende week verder overleg hebben met de minister over wat ze 'maatwerk' noemen. Wat vandaag dus het protocol is, kan over vijf dagen al weer anders zijn. Het is voor ons als parochie ondoenlijk om u steeds op alle veranderende punten, adequaat bij te praten. Wij doen dat zo goed mogelijk, maar rekenen op uw begrip dat er wat verwarring kan blijven bestaan.

Pastoraal team en parochiebestuur gaan na het weekend in overleg hoe we deze maatregelen goed kunnen implementeren, zonder dat we voor u en de vrijwilligers een onwerkbare situatie scheppen. Wij kunnen daar nu nog geen concrete mededelingen over doen, we weten het gewoon echt nog niet.

Hoe moet je met dertig mensen samenkomen?

Het is minder eenvoudig dan het lijkt. Dertig aanwezigen per viering is erg weinig, vergeleken bij de 70-90 aanwezigen die er gewoonlijk zijn. Wie moet er beoordelen wie er binnen mag en wie wil er tegen de anderen te zeggen dat ze niet welkom zijn of weer naar huis moeten gaan? Moeten we weer gaan reserveren voor vieringen en wat doe je met mensen die om welke reden dan ook niet hebben gereserveerd en toch voor de deur staan? Daar zijn wij nog niet uit. 
Het is gemakkelijker om vanuit nul (de tijd van maart-juni) weer op te schalen naar dertig, dan van grotere aantallen (nu) terug te moeten.

Wij willen een welkome missionaire gemeenschap zijn, en dan kun je niet de ene week de mensen welkom heten aan de kerkdeur en die de volgende week voor hun neus dichtgooien. Althans, zo werkt dat niet als kerk. 

Ons gedrag

Wij zijn er van overtuigd dat we iets fundamenteels moeten doen om het Covid19-virus te helpen bedwingen. De situatie is veel zorgelijker dan we op straat zien. Daarin heeft de regering helaas gelijk.
Dat het in ons land niet voldoende lukt met de bestaande maatregelen, is een gevolg van het (onaangepaste) gedrag van mensen. Dat zegt de premier, maar dat kunnen we zelf ook constateren. We blijven te weinig afstand houden en hebben te veel 'contactmomenten'. 
Bij het gedrag hoort ook, dat sommige mensen en de media, op alle momenten met de vinger wijzen naar anderen, soms heel kinderachtig, om zelf een uitvlucht te verzinnen ook op de oude voet door te gaan. 'Als een ander iets mag, dan ik ook', of: 'als wij iets niet mogen, moeten zij dat ook niet mogen'. Daarom hebben de kerken (die het op zich prima deden met hun protocollen) nu deze situatie. 
Maar om dezelfde reden draagt ook slechts een kleine minderheid mondkapjes na het dringende advies, want: 'dat doen anderen ook niet', of 'ik denk dat het geen zin heeft'. We leggen adviezen naast ons neer, gaan toch nog liefst onze eigen gang als we zélf denken dat het wel kan. Laten we eerlijk zijn. We passen ons maar mondjesmaat aan. We vinden dat we al genoeg hebben ingeleverd, zijn maatregelen zat. Juist nu ze weer zo nodig zijn...

Het is dus niet alleen de media-hetze naar aanleiding van 'Staphorst'. Wij willen zelf te graag alles zoveel mogelijk bij het oude laten. Ook in de kerk.

Als wij van kerkgangers moeten vragen om thuis te blijven, omdat we maar met dertig mensen mogen samenkomen, wie van u zegt dan: 'dan blijf ik wel thuis zolang dit duurt?' Wie offert zichzelf op? Is niet de natuurlijke reactie van gelovige mensen die verlangen naar de eucharistie 'hopelijk hoor ik bij die dertig?' Begrijpelijk, want katholieken willen naar de kerk en willen ter communie... maar kán dat nu wel? Is dat wel verstandig? Kunnen wij als parochie dat verlangen nu voor iedereen realiseren? Wij willen heel graag, maar kán het ook?

Wij vragen dus via dit bericht, dat u allen de komende dagen goed nadenkt wat wijsheid is, voor uzelf, voor de parochie. Ook wij denken na, met de verantwoordelijken ter plaatse en binnen het dekenaat. Wij hopen dat we er samen uitkomen, en dat we allen bereid zijn ons aan te passen aan de situatie. Want dat zal in alles het sleutelwoord zijn: gedrag aanpassen. 
Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om op zondag de Eucharistie te vieren, desnoods met extra vieringen, maar wij vragen op voorhand van u allen de bereidheid om in het belang van anderen, niet op uw strepen te staan wat betreft mistijden, locaties, of andere dingen die we wellicht moeten aanpassen. Denk alstublieft niet in de eerste plaats aan uzelf, want als we dat allemaal zouden doen, kunnen wij als parochie geen kant meer op. 

Samen krijgen we corona wellicht onder controle, samen kunnen we als parochie in coronatijd Kerk zijn. Dat vraagt wat van ons allemaal...

Blijf op de hoogte

Als wij u kunnen vertellen hoe we een en ander gaan doen, komen we bij u terug met een nieuw bericht.

Goed weekend, blijf gezond en moge God u allen zegenen!

Pastoor Seidel


vrijdag 2 oktober 2020

Nieuwsbrief 3 oktober


In de tijd waarin de corona-maatregelen elkaar snel lijken op te volgen, een vervroegde nieuwsbrief, waarmee we u duidelijkheid willen verschaffen over hoe we in de kerken van onze parochie daar mee omgaan, ook wat betreft mondkapjes.