dinsdag 13 oktober 2020

UPDATE 13 oktober 20:35, naar aanleiding van de persconferentie

Dertig kerkgangers per viering

De bisschoppen van Nederland conformeren zich aan de nieuwste en strikte regel van de regering, om het bijwonen van kerkelijke vieringen te beperken tot dertig personen, exclusief 'personeel'. Morgen overleggen de bisschoppen nog met minister Grapperhaus of er maatwerk mogelijk is voor grote kerken, maar het is na de persconferentie van de regering niet te verwachten dat daar voor de kerken nog veel uitzonderingen uit zullen voortvloeien. 

Ook wij als parochie moeten daar verstandig in zijn en niet de grenzen opzoeken van wat een grondwettelijke uitzondering zou moeten zijn. Dus het wordt de komende tijd: maximaal dertig kerkgangers bij vieringen.

Mondkapjes

Tevens wordt dringend aanbevolen ook in de kerk het mondkapjes-advies van de regering te volgen, welke later zal worden omgezet in een verplichting. Dat betekent, ondanks een zeker verwarring: mondkapjes op bij het in- en uitgaan, maar niet als u op uw plaats bent aangekomen en niet bij het ter communie gaan.

Verdere informatie volgt

Uiterlijk donderdag a.s. communiceren wij via deze website of een mailing hoe we concreet het verminderen van het aantal aanwezigen per viering gestalte gaan geven.