vrijdag 24 september 2021

Corona-versoepelingen per 25 september

Vanaf zaterdag 25 september geldt voor de vieringen dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. De koordjes en linten tussen banken verdwijnen, net als de strepen op de vloer en de looproutes. In principe kunnen de kerken weer volledig gebruikt worden, ook bij uitvaarten en gelegenheden.

Het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand. We houden rekening met elkaar: er moet ruimte zijn voor mensen die nog steeds graag afstand houden. In de Jozef- en Lambertuskerk houden we voor een deel van de zitplaatsen anderhalve meter mogelijkheden aan. Dit wordt aangegeven bij de banken/stoelen.

Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is gelukkig niet van toepassing op kerkdiensten. Geen QR-codes of smartphones bij kerkbezoek. 

De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

 • Handen wassen, geen handen schudden (ook niet als vredewens), hoesten en niezen in de elleboog;
 • thuisblijven en testen bij klachten;
 • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes; noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. 

Verder geven de bisschoppen de volgende aanvullende regels:

 • Wijwater komt nog niet terug in de wijwaterbakken.
 • Communie uitreiken moet nog steeds achter een scherm.
 • Communie op de tong nog steeds niet toegestaan.
 • Wel kan het ontsmetten met gel bij het binnengaan van de kerk achterwege blijven.

Bovendien raden de bisschoppen met aandrang aan, u te laten vaccineren:

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Laten degenen die om welke reden dan ook geen vaccin willen, zich realiseren dat de tweedeling in kerk en samenleving rond vaccinatie, groot is. Vier op de tien kerkgaande Nederlanders willen dat alleen mensen met een coronapas de kerk in kunnen. Bij rooms-katholieken is ruim de helft voor de invoering van de coronapas. Zo blijkt volgens het Nederlands Dagblad en NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO) uit onderzoek van DirectResearch. Laten we dit serieus nemen. Iedereen heeft zijn/haar eigen geweten, maar de Kerk en de bisschoppen zijn bezorgd om de onderlinge eenheid. Wij willen en gaan niemand weigeren, voeren de coronapas niet in bij onze kerken, maar zijn wel bezorgd.

Nieuws over de Edith Steinkerk en de Pauluskerk

Edith Steinkerk gaat weer open voor eucharistievieringen

De Edith Steinkerk kan weer open voor eucharistievieringen nu de 1.5 meter-regel verdwijnt.

 • De zondagse eucharistie is voortaan om 9:30 u.
 • Als startdatum kiezen we: zondag 10 oktober zodat we ook goed met iedereen kunnen communiceren.

De oude aanvangstijd van 11:00 is echter niet beschikbaar; pastoraal team en parochiebestuur willen de centrale missionaire gezinsviering in de Jozefkerk op dat tijdstip handhaven omdat dit speerpunt is binnen diocesaan en parochieel beleid. De gezinsviering is in coronatijd een succes geworden, dat moet voor de toekomst blijven. Ook al beseffen we dat een aantal gezinnen voorheen ook in de Edith Steinkerk kwam, is het ook realistisch dat we vanwege de nodige nevenruimte voor extra activiteiten, de missionaire viering niet in de Edith Stein kunnen houden.

We kiezen er echter uit overtuiging voor om in de Edith Stein op zondag een eucharistieviering te houden! Een wijkkerk voor de Rijpelberg en Brouwhuis. Welkom terug! Wij hopen dat de kerkgangers daar dankbaar voor zijn. En dat ook de Edith-Steingemeenschap in de wijk Rijpelberg missionair kan zijn: niet alleen kijken naar de bestaande groep, maar nieuwe, zoekende mensen betrekken bij kerk en gemeenschap.

--------------------------------------------------- 

Pauluskerk nog niet meteen open voor eucharistievieringen

De Pauluskerk gaat nog niet meteen open. We moeten eerst met de betrokkenen ter plaatse kijken wat de mogelijkheden zijn voor een viering, en op welk tijdstip. Dat uitstel ligt niet aan de anderhalve meter, maar aan de ontwikkelingen tijdens de coronatijd. Wij moeten duidelijk krijgen of er voldoende draagvlak is, en in de komende weken gaan we dat inventariseren.

Wij doen een beroep op parochianen uit de wijk rond de Pauluskerk, om zich aan te bieden met name voor kosterswerk, en het bijhouden van het gebouw en de omliggende tuin.

Extra nieuwsbrief 24 september

HIER TE DOWNLOADEN: 

vrijdag 17 september 2021

Grenscorrectie parochies H. Lambertus en H. Damiaan

Bij decreet van 16 september 2021 heeft bisschop de Korte besloten, op voordracht van beide parochies, het postcodegebied 5705 bij de Lambertusparochie te voegen. U vindt de tekst van het bisschoppelijke decreet ONDER DEZE LINK

Onze aanvraag en de motivatie waarom we deze grenscorrectie hebben aangevraagd vindt u HIER.

De nieuwe kaart van de Helmondse parochies:

Wij hopen als Lambertusparochie de nieuwe parochianen in Annawijk, Suytkade en de bewoners van het industriegebied van harte te kunnen verwelkomen in onze kerken en gemeenschap!

donderdag 16 september 2021

Nieuwsbrief 18 september

De gewone nieuwsbrief van de komende twee weken. Als er volgende week meer bekend is over mogelijke versoepelingen van de coronaregels door de Nederlandse bisschoppen, volgt er waarschijnlijk een extra nieuwsbrief.donderdag 9 september 2021

Eerste communie 2022

Zoals altijd beginnen we voor de herfstvakantie met de opgave voor de eerste communie. Want het vieren van de eerste communie is meer dan het feestelijke moment. Het is ook: met Jezus en de Kerk op weg gaan. Daar neem je de tijd voor. Daarom starten we na de herfstvakantie meteen met de voorbereiding. 

Wie mee wil doen met de eerste communie in 2022, begint met het volgende:

1) Formulier downloaden en volledig invullen  (PDF bestand)

Wie niet kan downloaden of printen, kan een formulier ophalen op het parochiekantoor, Tolpost 1 (Jozefkerk) op woensdag of donderdag tussen 9:30 en 12:00.


2) Naar de informatieavond komen

Wij geven de informatie over de voorbereiding op ouderbijeenkomsten in de Jozefkerk. Wij bieden daar twee gelegenheden voor:

 • maandag 18 oktober om 19:30
 • donderdag 21 oktober om 19:30

Let op! U kunt uitsluitend op die twee ouderavonden uw kind opgeven. Dat gaat niet per mail of telefoon, niet bij de priesters, en niet bij de werkgroep. En ook niet na 21 oktober. Wees er op tijd bij, we maken geen uitzonderingen.

Bij de ouderavond krijgt u alle informatie over de voorbereiding. U krijgt dan ook een kinderbijbel mee. Op de ouderavond neemt u het formulier mee, én de betaling. De voorbereiding kost u 55 euro. U kunt contant betalen, of pinnen, of overmaken via uw bank-app.

Opmerkingen bij het opgeven. 

a) Wij verwachten van de ouders dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen. In het verleden is het vaker voorgekomen dat we met de ouders nauwelijks konden communiceren, dat e-mails niet werden begrepen, of dat de communicanten als tolk moesten optreden. Dat kan voor de communie in 2022 niet meer. Er zijn voor Poolse gelovigen en anderstalige gemeenschappen eigen vieringen en mogelijkheden. Wij willen voor de Nederlandstalige voorbereiding met iedereen Nederlands kunnen spreken. Helaas kunnen we daar geen uitzonderingen op maken.

b) Wij zijn als parochie niet gekwalificeerd voor bijzonder onderwijs. Wij werken met groepen in de voorbereiding. Wij kunnen geen individuele les geven. Als een kind om welke reden dan ook niet mee kan doen met het gewone programma, kunnen we in overleg kijken wat er mogelijk is. Maar we willen het wel bij de ouderavond van u vernemen als uw kind gewoonlijk in een speciaal traject zit. 


3) Voorbereiding en vieringen

Na de opgave gaan we met de kinderen een mooie weg met Jezus naar de feestelijke communieviering in 2022.

De communievieringen zijn op:

 • zaterdag 14 mei
 • zaterdag 11 juni

Wij kunnen nu nog niet zeggen in welke groep uw communicant de communie kan doen, of hoe laat de viering is. Dat hangt af van het aantal kinderen dat meedoet. We weten dat pas als alle inschrijvingen verwerkt zijn.

Meedoen met de eerste communie betekent ook: trouw naar alle verplichte lessen en bijeenkomsten komen. Het kan zijn dat een kind ooit ziek is, of écht niet kan. Maar dat zal niet meer dan een enkele keer zo zijn. Wie te veel bijeenkomsten mist, kan helaas geen communie doen. Als iemand niet kan, is het netjes dat u het kind correct afmeldt. Wij verwachten van iedereen correcte omgangsvormen. Wij doen als parochie ons best voor uw kind, wij verwachten van iedereen dan ook dat we samen ons best doen.

Welkom bij een mooie voorbereiding op de eerste communie!


** Alles wat we nu organiseren en voorbereiden is uiteraard nog zeer afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Data en mogelijkheden zijn dus onder voorbehoud dat het vanwege de overheden kan en mag.


maandag 30 augustus 2021

Nieuwsbrief 4 september

De vakantie loopt ten einde, mensen komen weer thuis na hopelijk een welverdiende periode van rust en ontspanning.

Ook voor de parochie is het tijd om weer aan de slag te gaan. Met een flink pastoraal team en veel vrijwilligers, hopen we samen te bouwen aan een mooie en missionaire gemeenschap, waar we geloven in groei! 

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe werk- en schooljaar, is nu beschikbaar en u kunt hem HIER DOWNLOADEN.zaterdag 14 augustus 2021

Maria Ten Hemelopneming deze zondag

Op 15 augustus viert de Kerk dat Maria, onze onbevlekte Moeder, met ziel en lichaam ten hemel is opgenomen.

Zij die door God was uitverkoren, en door de genade gevrijwaard werd van alle zonden, deelt als eerste in de totale verheerlijking van de mens, zoals wij allen op het einde der tijden, als Jezus wederkomt, met een nieuw en verheerlijkt lichaam hopen te mogen verrijzen.

Het hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming is dan ook een feest, "vol van genade", waarbij wij met Maria ook onze hoop vieren op een totaal geluk in het eeuwig leven. 

De feestdag valt dit jaar op zondag. De twintigste zondag door het jaar komt dan ook te vervallen en de liturgie van de zondag is die van het feest.

Welkom om 9:30 en 11:00 in de Jozefkerk en 11:00 in de Lambertuskerk!

Perspectief voor het najaar?

Terwijl het Zuiden van ons land dit weekend halverwege de zomervakantie is, lijkt de Randstad al weer na te denken over het najaar, en dus kwam ook onze (nog altijd) demissionaire regering met een covid-meetmoment.

Iedereen ziet uit naar het moment waarop alle coronamaatregelen kunnen verdwijnen, maar beslissingen daarover worden (met alle mitsen en maren omgeven) uitgesteld tot eind september. Logisch, want er is nog geen reden om te juichen. Het virus is nog niet onder controle, ondanks de bijna 22 miljoen 'prikken'. Andere landen in Europa en daarbuiten, zijn veel terughoudender met het speculeren over het einde aller maatregelen, terwijl zij niet eens op 'rood' staan op de coronakaart. Onze regering wil steeds perspectief bieden of niet te streng zijn, maar is al meermaals door de realiteit terug gefloten. Het is en blijft afwachten.

Wij als parochie zijn bij onze besluiten afhankelijk van de Nederlandse bisschoppen. Pas als zij aangeven dat we de beperkende maatregelen kunnen loslaten, kunnen wij ter plaatse proberen de draad weer volledig op te pakken.

Dat laatste zal nog onderwerp van gesprek worden, want meer dan anderhalf jaar covid laat zijn sporen wel na, of we willen of niet.

 • Allereerst is het een grote zorg voor het pastoraal team dat er (om allerlei niet-medische redenen) een behoorlijke groep gelovigen zich niet heeft laten vaccineren. Dat is ieders persoonlijk goed recht, maar kan wel gevolgen hebben voor de omgang met elkaar, óók als parochiegemeenschap. We mogen hopen dat onze regering niet overgaat tot het checken van apps voor kerkgangers, om toegang te krijgen. Geheel ondenkbeeldig is dat niet, want in Duitsland en Frankrijk gebeurt dat, en zelfs het Vaticaan denkt daar over na. Om de samenleving te kunnen openen, zal er van niet-gevaccineerden vaker worden gevraagd om ergens niet binnen te gaan, zo is de trend, en daar worden wij als parochie niet blij van. Het schept een tweedeling.
 • Daarnaast is er nog steeds een groep mensen die zeer bezorgd is voor besmetting en daarom nog niet graag aanwezig is als er veel mensen bij elkaar zijn, bijvoorbeeld naar de kerk gaan. Als in de kerk het vaccinatiepercentage beter zou zijn, bood dat perspectief voor degenen die nog bang zijn. Vaccineren is ook een daad van solidariteit naar elkaar, ook om andere mensen veiligheid te bieden. Daarom dat zelfs de Paus en het Vaticaan daar toe oproepen: de vaccinatie haal je voor jezelf én voor anderen.
 • Verder hopen de gelovigen van de Paulus- en Edith-Steinkerk op een spoedige heropening. Wanneer dat zou kunnen, is dus nog onzeker. Daarbij moeten we wel bedenken dat een behoorlijk aantal gelovigen van beide locaties inmiddels al langere tijd in een andere kerk de zondag viert. Wij gaan in september, na de zomervakantie dus, vanuit pastoraal team en bestuur op locaties met mensen in gesprek, hoe een herstart later in het najaar gestalte zou kunnen krijgen. De zorg voor liturgie, koorzang en gebouwen is iets wat ter plaatse gedragen moet worden door betrokken en vitale gelovigen. Na meer dan anderhalf jaar zal er goed gekeken moeten worden wie de kar daar in teamverband willen trekken en of iedereen nog aan boord is. 

Pastoraal team en parochiebestuur willen hoe dan ook zeer zorgvuldig omgaan met de (on)mogelijkheden voor de tijd na covid. We zijn er nog niet, dat beseffen veel mensen. Het oude normaal ligt in onze herinnering, maar komt bijna nergens onveranderd terug.

Wij willen niet zozeer omkijken. Vooruitkijken is: nieuwe wegen gaan met Jezus Christus. Een missionaire parochie zijn, waar we tijdens de covid-tijd al stappen hebben gezet voor vernieuwing en die we dit najaar zeker een vervolg gaan geven.  

Vormsel op 9 oktober a.s.

Bisschop de Korte zal op zaterdag 9 oktober het Vormsel toedienen aan 14 jongens en meisjes uit onze parochiegemeenschap.

De groep heeft zich voor de zomervakantie al voorbereid, in afwachting van een datum in het najaar en nu is het zo ver. Eindelijk!

Wij zijn blij dat het mogelijk is om met een grotere groep dit sacrament feestelijk te kunnen vieren, en nog wel met onze eigen bisschop!

Aangezien de beperkingen van covid-maatregelen tegen die tijd waarschijnlijk nog gelden, zal de viering uitsluitend voor de vormelingen en hun familie zijn. Maar in gebed en verbondenheid met elkaar, leven we mee en toe naar deze bijzondere dag.

donderdag 29 juli 2021

Website weer in de lucht

Na een onderbreking van enkele weken waarbij onze website soms niet of slecht bereikbaar was, is het technische probleem voorbij. De oorzaak was een verandering bij Blogger, het programma waarmee deze website wordt gemaakt.

Overigens kunt u veilig surfen op heiligelambertus.nl. We hebben nu een zogenaamde 'https:'- of 'slotje' bovenaan de pagina.

donderdag 1 juli 2021

Nieuwsbrief 3 juli

De laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie is de nieuwsbrief van 3 juli. U vindt die HIER. Tenzij er bijzondere ontwikkelingen zijn, komen we bij u terug met een nieuwsbrief in de week voor 4 september.


Wij wensen iedereen die op vakantie gaat, een veilige en gezonde reis en iedereen die thuis blijft, toch ook goede ontspanning in goede gezondheid.

zondag 27 juni 2021

Extra Nieuwsbrief 27 juni

Een extra nieuwsbrief met de aanpassingen van de coronaregels, nieuws over benoemingen en het missionair pastoraat na covid.donderdag 24 juni 2021

Belangrijke update coronaregels in de kerken per 26 juni

Onze bisschoppen hebben de tijd genomen om de aangekondigde corona-versoeplingen van de regering te lezen en (in overleg met de overheid) toe te passen.  Het contactorgaan tussen overheid en kerken (cioweb.nl) heeft goede afspraken kunnen maken en de bisschoppen hebben hun protocollen aangepast. 

Veel blijft hetzelfde, maar onderstaande punten worden versoepeld :

 • De maximale aantallen aanwezigen zijn door de regering vrijgegeven. Vanaf nu kunnen we dus zoveel mensen binnen laten als op 1,5 meter veilig kan en dat is meer dan 100 per viering. Looproutes blijven verplicht.
 • Mondkapjes zijn niet meer verplicht, tenzij we de 1,5 meter ergens niet kunnen aanhouden (net zoals in de horeca).
 • We mogen van de regering weer zingen. Zangbundels zijn terug in de kerken en op de liturgiebriefjes wordt verwezen naar de teksten in de bundels.
 • Activiteiten in de zalen kunnen weer op 1.5 meter afstand. Alleen kleine groepen kunnen dus weer bijeenkomen.
 • Er kan weer koffie en meer ontmoeting zijn na vieringen, beperkingen op groepsgrootte vervallen, ook buiten voor de kerk.

Basisregel blijft: bij klachten blijven we thuis. Al is met een gemiddeld aantal positieve tests van nul tot zes per dag in Helmond de kans om nu covid op te lopen gering. Maar zoiets kan veranderen met nieuwe varianten. Daarom: bescherm uzelf en laat u vaccineren! Check uzelf als u naar de kerk komt.

Wij kunnen dus voorzichtig weer beginnen met alles wat mogelijk is op anderhalve meter afstand. We blijven opletten, doen geen rare dingen, maar er is meer vrijheid. Hopend dat het zo blijft na de zomer.

De anderhalve-meter-regel betekent evenwel dat we nog steeds alleen vieringen doen in de Jozef- en Lambertuskerk. De Pauluskerk en de Edith-Steinkerk blijven gesloten, al is laatstgenoemde kerk elke zaterdag en zondag open voor gebed en ontmoeting van 11.30 -13.30 uur.

donderdag 17 juni 2021

donderdag 3 juni 2021

woensdag 2 juni 2021

Meer kerkgangers welkom

Er is nog niet veel extra versoepeling mogelijk volgens de bisschoppen. Alleen worden de aantallen kerkgangers weer verruimd. We gaan in onze vieringen daarom max. 75 kerkgangers toelaten met ingang van 5 juni. 

Zie hier de LINK NAAR HET BERICHT VAN ONS BISDOM 

donderdag 20 mei 2021

Nieuwsbrief 22 mei

 De nieuwsbrief van 22 mei - het Pinksterweekend - vindt u HIER.woensdag 19 mei 2021

Voorgenomen grenscorrectie parochies Lambertus/Damiaan

De pastoors en parochiebesturen van de parochies H. Lambertus en H. Damiaan de Veuster zijn voornemens om een onderlinge grenscorrectie te vragen aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Thans hoort het postcodegebied 5705 bij de Damiaanparochie. Het gaat daarbij om het gebied ten zuiden van de spoorlijn, tussen de twee kanalen in. Het grootste deel is industrieterrein, maar ook de Annawijk en Suytkade liggen in dat gebied.

Historisch gezien is de Annaparochie een afsplitsing van de Lambertusparochie, en destijds gefuseerd met de parochie Goddelijke Voorzienigheid in Helmond-West. Het grootste deel van het gebied (het huidige industrieterrein) behoorde historisch bij Brouwhuis en de Bernadetteparochie (het gebied rond de Rooseindsestraat). Bij het totstandkomen van de twee nieuwe Helmondse parochies in 2011 is de historische situatie niet hersteld, maar het gehele gebied bij de Damiaanparochie gevoegd.

Thans echter wordt geconstateerd dat de gelovigen van genoemd postcodegebied, zich vaak niet zozeer verbonden voelen met de Damiaanparochie, die zich steeds meer in westelijke richting uitbreidt (Brandevoort), maar vaker met de nabijgelegen Lambertuskerk/-parochie. Gelovigen gaan sowieso naar de kerk waar ze willen, en dat blijft uiteraard zo.

Toch denken de beide parochiebesturen dat het beter recht doet aan de historie en de geografische indeling van Helmond, als de feitelijke grens tussen beide parochies heel eenvoudig het ‘oude kanaal’ wordt. Gevoelsmatig is dat ook de natuurlijke grens, Helmond heeft het nog altijd over 'deze' of 'de andere kant' van het kanaal.

Wij willen de bisschop verzoeken dit met een besluit te bekrachtigen. Wie desondanks verbonden wil blijven met de parochie waar men zich thuis voelt, kan ongeacht een grenscorrectie, ingeschreven staan in de parochie van voorkeur.

Alvorens de bisschop een besluit kan nemen, is het verplicht om de gelovigen te consulteren. Gelovigen die gefundeerde bezwaren hebben tegen de voorgenomen grenscorrectie, kunnen dit tot 20 juni a.s. melden bij de pastoor of het parochiebestuur van de parochies H. Lambertus of H. Damiaan de Veuster. Indien gewenst gaan wij nader in gesprek met parochianen over het voornemen. Na 20 juni zal al dan niet een afgewogen aanvraag aan de bisschop worden gericht.

maandag 17 mei 2021

Contant betalen? Dat kan, maar niet met groot geld...

Op aanraden van onze banken, stoppen wij met het aannemen van bankbiljetten van 500 en 200 euro. Zeker bij betalingen voor de begraafplaats werden zulke biljetten nogal eens aangeboden. Wij kunnen die niet meer kwijt zonder 'een goed verhaal'. Dus vanaf heden, alleen betalen met biljetten van max. 100 euro. En liefst gewoon per bank uiteraard.

maandag 10 mei 2021

Hemelvaartsdag 13 mei


Donderdag 13 mei vieren we het Hoogfeest van Hemelvaart des Heren. Zoals alle jaren is er één Eucharistieviering in de Jozefkerk om 9:30.

Er is geen gezinsmis en geen mis in de Lambertuskerk om 11:00 u.

donderdag 6 mei 2021

zondag 2 mei 2021

Verruimingen aantallen aanwezigen bij vieringen

In overleg met de regering, hebben de Nederlandse  bisschoppen besloten dat voor de kerken het absolute aantal van 30 aanwezigen wordt losgelaten. Voor grote kerkgebouwen geldt, dat 10% van het maximale aantal zitplaatsen mag worden gebruikt. Gelet op de omvang van de Lambertus- en Jozefkerk rekenen we daarom voortaan met maximaal 50 aanwezigen. De grotere kerken in ons dekenaat (Deurne, Asten, Ommel) rekenen met soortgelijke aantallen.

Wel blijft het verplicht om anderhalve meter afstand te bewaren, looproutes te volgen, en de aanwijzingen voor desinfectie en het communiceren te volgen. Tevens blijft het verplicht in de kerk een mondkapje te dragen als u loopt, binnenkomt of uitgaat. Als u in de bank zit, én als u ter communie gaat, mag het af.

donderdag 22 april 2021

woensdag 21 april 2021

Met ingang van 28 april honderd aanwezigen toegestaan bij uitvaarten, maar niet bij ons.

Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu nog vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.

Wij vinden als parochie een dergelijk besluit nu nog onverantwoord. Van alle versoepelingen is deze maatregel de meest opmerkelijke, omdat juist het beperken van groepsgroottes in alle andere situaties heilig is om het aantal besmettingen te beperken. Zelfs op een groot terras is het maximaal 50 en dan zou in een aula of kerk opeens 100 ‘veilig’ zijn bij een uitvaart? Bovendien is niet uit te leggen waarom we bij uitvaarten wél 100 mensen mogen binnenlaten die heel vaak niet weten hoe we als kerken met coronamaatregelen omgaan, terwijl we in exact diezelfde ruimte op zondagen 30 mensen zouden mogen binnenlaten die (gewoonlijk) wél weten hoe het hoort. Maatregelen kunnen soms onbegrijpelijk zijn, maar versoepelingen ook.

Daarom is het in onze Lambertusparochie als volgt. We gaan niet steeds tellen of onderhandelen (want daar worden we doodmoe van), maar bij uitvaarten geldt onverkort: in kleine kring en de grenzen niet opzoeken. We noemen geen aantallen. Wat mág van de regering, is niet een heilig móeten. Wij willen verantwoord bezig zijn en dus doen we geen tegenstrijdige of onbegrijpelijke dingen. Niet alles kan nog, corona is nog niet klaar met ons. Wat anderen doen, moeten zij weten. Wij gaan niet stunten en laten ons niet uitspelen. Zelfs niet op emotionele momenten als een overlijden van een dierbare.

Voor nu vinden we het belangrijker dat we op een beheerste manier een missionaire parochie kunnen zijn, waarbij de inhoud en het geloof in onze Heer Jezus centraal staat. Wij zijn als geloofsgemeenschap geen verlengstuk van de uitvaartbranche. Bij een kerkelijke uitvaart gaat het om rouw en gedenken, maar ook om Jezus en het eeuwig leven. Te veel bezig zijn met het regelen van aantallen, het organiseren van livestreams en alle organisatie daaromheen, is niet onze missie. We gaan daar niet zondermeer in mee. Degenen die grote aantallen gasten willen, naderhand koffie willen drinken, en livestreams kijken, verwijzen we door naar de grotere uitvaartcentra die daarin gespecialiseerd zijn. Bidden voor de overledene kunnen we dan – in overleg met de familie – op elk moment in een gewone eucharistieviering doen, of als gebedsmoment in een rouwdienst elders.

Alles wat wij doen moet veilig en verantwoord zijn en overeenkomen met waar we als gelovige mensen voor staan. 

21 april 2021, pastoor Seidel

donderdag 8 april 2021

De nieuwsbrief van 10 april

U kunt de nieuwsbrief van dit weekend HIER DOWNLOADEN.


In deze nieuwsbrief alle informatie over de opgave voor het Vormsel, zie ook menu 'catechese' bovenaan de pagina.

woensdag 7 april 2021

Opgave Vormsel begint

De opgave voor het het vormsel in 2021 gaat nu toch beginnen, ondanks de coronamaatregelen. 

Wij hebben nog geen viering gepland, maar streven er naar, om zo snel mogelijk een vormselviering te houden als we met meer dan 30 mensen in de kerk mogen vieren. 

Wel worden de kinderen die dat willen alvast voorbereid en we starten binnenkort. 


Update 12 mei: de inschrijving is nu gesloten. Er worden geen nieuwe vormelingen meer aangenomen.

dinsdag 6 april 2021

Kinderspeurtocht Goede Week

De kinderen die dit jaar hun eerste communie gaan doen, konden in de Goede Week een corona-veilige speurtocht met opdrachtjes. Even naar buiten, en ook iets leren! Maar ook andere kinderen in de parochie mogen die speurtocht doen. 

Hopelijk hebben jullie een leuke speurtocht gehad, helaas had niet iedereen de Palmpasen stok voor de raam gezet maar gelukkig mocht dit de pret niet drukken.

 

zondag 28 maart 2021

Overzicht van de vieringen

 

Als u meer wilt weten over hoe we de vieringen dit jaar houden, zie de NIEUWSBRIEF.

zaterdag 27 maart 2021

Palmzondag en palmtakjes

Er waren vandaag veel mensen in de kerken, het was vol zover de coronaregels toelaten. Dat is mooi, want de Goede Week is de belangrijkste week van het kerkelijk jaar!

Extra uitdeelmomenten

We deelden op zondag 28 maart palmtakjes uit na de vieringen vanaf 12:00 u bij de Jozefkerk en iets later bij de Edith Steinkerk in de Rijpelberg. 

Tijdens de Goede Week en Pasen nog verkrijgbaar rond de vieringen in de Jozefkerk en evt. in de Lambertuskerk of Edith Stein op eerste paasdag.

woensdag 24 maart 2021

NIeuwsbrief Goede Week en Pasen

De nieuwsbrief van de komende week, de Goede Week en Pasen, vindt u onder DEZE LINK. Leest u graag aandachtig de toelichting op de tweede bladzijde, dat voorkomt wellicht veel extra vragen of telefoontjes.donderdag 18 maart 2021

Vrijdag 19 maart: Hoogfeest van Sint Jozef in het Jozefjaar

Op het Hoogfeest van Sint-Jozef vieren we in de Jozefkerk het patroonsfeest met een plechtige Hoogmis om 19:00 m.m.v. het Sint-Jozefkoor.

Voor wie meer wil lezen over het Sint-Jozefjaar en de brief 'Patris Corde' heeft de bisschoppenconferentie de volgende pagina, die u HIER VINDT.

donderdag 11 maart 2021

vrijdag 26 februari 2021

Nieuwsbrief 27 februari

 U vindt de nieuwsbrief voor de komende twee weken hier.

Alpha Online nu aanmelden!

De afgelopen tijd heb je misschien al wat posts voorbij zien komen over Alpha.

We beginnen aanstaande dinsdagavond 2 maart, en er is nog volop plaats voor je! De eerste avond is altijd een open avond, waarna je nog altijd kunt kiezen of je doorgaat.

Velen van jullie hebben een folder meegenomen of hebben op Facebook gezegd dat ze geïnteresseerd zijn.

Nu is het dan de tijd om je ook echt aan te melden! 

Laat weten aan Maarten dat je ook wilt komen, 0614112198 of m.jansen.rosmalen@ziggo.nl


 

Maar hoe werkt zo’n alpha online avond nou?

Het begint natuurlijk altijd met de binnenkomst van de deelnemers en de deelgroepleiders. Er wordt kort wat gepraat en dan begint de avond daadwerkelijk. Er wordt een video getoond met een kort inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal: “Is er meer?”, “Wie is Jezus?”, “Wat is bidden en hoe doe je dat?”, “Hoe kun je geloven in deze tijd?” Na de film is er een korte pauze. Daarna praten de deelnemers over het onderwerp door in kleine groepen. In de kleine groepen mag alles besproken en gevraagd worden. Houd je dus niet in. We sluiten de avond af in de grote groep.

FAQ Alpha

Wanneer is de cursus precies?

 • We beginnen op dinsdag 2 maart!

Hoe lang duurt een avond:

 • We beginnen om 20:00 en zijn om 21:30 klaar.
Moet ik hiervoor de deur uit?

 • De cursus is online, je kunt hem volgen vanuit je luie stoel.

Ik wil graag deelnemen maar ik kan niet elke avond, kan ik dan toch meedoen?

 • Jazeker kun je dan mee doen. Het is natuurlijk fijner om zoveel mogelijk mee te maken van de cursus. We raden je wel aan om wel het weekend volledig mee te maken.

Wat kost dat?

 • Alpha is helemaal gratis

Wordt Alpha nog een keer gegeven?

 • Dat is wel het plan! Maar wat houdt je tegen om deze keer mee te doen? Kun je nu echt niet meedoen maar zou je dat wel willen? Laat het ons ook weten, dan houden we je op de hoogte van een nieuwe datum.

Ik ben een digibeet. Is Alpha online moeilijk?

 • We gebruiken zoom voor Alpha. Hiervoor hoeft je niets geïnstalleerd te hebben. Je klikt om de link die je via de mail krijgt en volgt de instructies. Aan het begin van de eerste alpha avonden leggen we je de belangrijkste functies van zoom ook nog een keer uit. Dus na deze Alpha, hoef je echt niet meer bang te zijn voor een digitale cursus.

Ik ben niet van online. Komt er ook een Alpha offline?

 • We zijn het met je eens dat digitaal contact minder is dan echt contact, maar voor nu moeten we het er meer doen. We gebruiken zoom, dat betekent dat je de andere deelnemers kunt horen en zien, dus je zit niet naar een zwart scherm te staren.

Het plan is om als het weer mogelijk is, ook een offline variant te gaan organiseren. Wil je daarvan op de hoogte worden gehouden, meld je dan aan bij de parochie.

vrijdag 19 februari 2021

Vastenactie 2021

De veertigdagentijd is begonnen en dus doen we als parochie mee met de landelijke Vastenactie. Een daad van oprechte naastenliefde. Dit jaar bijzonder aandacht voor mensen in ontwikkelingslanden waar covid19 ook hun levens heeft geraakt. Met nog meer armoede en ellende. Wij bevelen die noden van harte aan! Doe mee, klik op de link naar vastenactie.nl en geef vanuit uw hart!maandag 15 februari 2021

Aswoensdag 2021

Vieringen Jozefkerk 9:00 en 19:00.

Aswoensdag is dit jaar anders dan anders. Wat niet? Covid heeft heel veel vaste tradities van ons leven op zijn kop gezet. Geen carnaval maar schaatsen. Niet uitgaan maar thuis blijven. Gelukkig dat Jezus Christus dezelfde blijft, "gisteren, vandaag en altijd". (Hebreeënbrief). Er is nog Iemand die onze rots is, waar we op kunnen vertrouwen als we onze regeringen steeds minder vertrouwen. Temidden van verwarring en maatregelen, blijft Jezus "de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14,6). 

Naar het leven gaan we in waarheid op weg de komende veertigdagentijd. Op weg naar Pasen, in geloof, hoop en liefde, zoals Paus Franciscus ons deze veertigdagentijd voorhoudt (zie zijn boodschap in een andere post op deze pagina).

As uitstrooien.

We beginnen met Aswoensdag. Dat verloopt dus ook anders dan anders. We leggen de as op door op uw hoofd een klein beetje as uit te strooien. Geen kruisje op uw voorhoofd dus, we raken elkaar met de covid-maatregelen immers niet aan... Verder zijn de vieringen uiteraard met maximaal 30 gelovigen. Maar daar zijn we aan gewend. 

Wij vieren in onze parochie Aswoensdag alleen in de Jozefkerk, en wel om 9:00 en om 19:00. Wij hopen zo toch veel gelovigen een goed begin van de veertigdagentijd te laten beleven.

Voor wie niet naar de kerk (kunnen) komen, heeft ons bisdom een gebedskaart uitgegeven. Om thuis te bidden en met de Kerk en elkaar verbonden te zijn. Deze kaartjes liggen ook in de kerken, de ontvangers van de digitale nieuwsbrief hebben de teksten al ontvangen, maar u kunt ze ook downloaden door op het onderstaande plaatje te klikken: 


Paus Franciscus’ boodschap voor de vastentijd 2021

Liefde

In zijn boodschap voor de vastentijd 2021, die op 12 februari werd gepubliceerd, vraagt ​​de paus mensen om 'de vastentijd met liefde te ervaren', die 'verheugd is om anderen te zien groeien'.

“De vastentijd met liefde ervaren betekent zorgen voor degenen die lijden of zich verlaten en angstig voelen vanwege de COVID-19-pandemie. Laten we in deze dagen van diepe onzekerheid over de toekomst het woord van de Heer aan zijn dienaar in gedachten houden: ‘Vrees niet, want ik heb u verlost’ (Jesaja 43: 1). Mogen we in onze naastenliefde woorden van geruststelling spreken en anderen helpen te beseffen dat God van hen houdt als zonen en dochters,”

De paus benadrukte dat zelfs een kleine hoeveelheid aalmoezen die met "vreugde en eenvoud" wordt aangeboden, zich kan vermenigvuldigen, evenals "de broden die Jezus gezegend, gebroken en aan de discipelen gaf om aan de menigte uit te delen".

“Liefde is een geschenk dat betekenis geeft aan ons leven. Het stelt ons in staat mensen in nood te zien als leden van ons eigen gezin, als vrienden, broers of zussen. Een kleine hoeveelheid die met liefde wordt gegeven, houdt nooit op, maar wordt een bron van leven en geluk.”

Hoop

In de vastenboodschap van de paus staan ​​de drie theologische deugden geloof, hoop en liefde centraal. Paus Franciscus zei dat de theologische deugd van hoop vooral belangrijk is omdat de wereld blijft worstelen met de gevolgen van de pandemie:

“In deze tijden van benauwdheid, wanneer alles kwetsbaar en onzeker lijkt, kan het een uitdaging lijken om over hoop te spreken. Toch is de vastentijd precies de tijd van hoop, wanneer we terugkeren naar God die geduldig blijft zorgen voor zijn schepping die we vaak hebben mishandeld (…) St. Paulus spoort ons aan om onze hoop te vestigen op verzoening: ‘Wordt met God verzoend’ (2 Korintiërs 5:20). Door vergeving te ontvangen in de Eucharistie die de kern vormt van ons bekeringsproces, kunnen we op onze beurt vergeving schenken aan anderen."

De paus zei dat iemand hoop kan geven aan anderen door vriendelijk te zijn, de "gave van een glimlach" te delen of een woord van aanmoediging te spreken. "Mogen we ons in de vastentijd steeds meer zorgen maken over het spreken van troostende, krachtige, troostende en aanmoedigende woorden, en niet over woorden die vernederen, verdrietig maken, boos zijn of minachting tonen," zei hij. Hij voegde eraan toe: "Door herinnering en stil gebed wordt ons hoop gegeven als inspiratie en innerlijk licht, dat de uitdagingen en keuzes waarmee we in onze missie worden geconfronteerd, verlicht. Vandaar de noodzaak om te bidden (vgl. Matteüs 6: 6) en, in het geheim, de Vader van tedere liefde te ontmoeten."

“De vasten met hoop beleven, houdt in dat we groeien in het besef dat wij in Jezus Christus getuigen zijn van nieuwe tijden, waarin God ‘alle dingen nieuw maakt’ (vgl. Openbaring 21: 1-6). Het betekent de hoop van Christus ontvangen, die zijn leven aan het kruis gaf en door God werd opgewekt op de derde dag, en altijd “bereid zijn om eenieder te verdedigen die [ons] ter verantwoording roept voor de hoop die in [ ons] leeft” (1 Petrus 3:15).”

Vasten, gebed en aalmoezen

In een Vaticaanse persconferentie (waarin de vastenboodschap van de paus werd besproken) zei kardinaal Peter Turkson, prefect van het Dicasterie ter bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling, dat paus Franciscus de traditionele vastenpraktijken van vasten, gebed en het geven van aalmoezen samenvoegde met de drie theologische onderlinge verbondenheid. Turkson zei dat het tijdens de pandemie bijzonder belangrijk is om geworteld te zijn in de praktijk van het gebed om de theologische deugd van hoop te cultiveren, die iemand een gevoel van 'visie' kan geven wanneer men geconfronteerd wordt met de problemen van de wereld.

Paus Franciscus schreef in zijn vastenboodschap dat vasten, gebed en aalmoezen “onze bekering mogelijk maken en tot uitdrukking brengen.”

“Het pad van armoede en zelfverloochening (vasten), zorg en liefdevolle zorg voor de armen (aalmoezen geven), en een kinderlijke dialoog met de Vader (gebed) maken het voor ons mogelijk om een ​​leven te leiden van oprecht geloof, levende hoop en effectieve naastenliefde.”

Deze traditionele vastenpraktijken “doen het geloof herleven dat van de levende Christus komt, de hoop geïnspireerd door de adem van de Heilige Geest en de liefde die uit het barmhartige hart van de Vader stroomt”, zei Franciscus.

“Moge Maria, Moeder van de Heiland, altijd trouw aan de voet van het kruis en in het hart van de Kerk, ons steunen met haar liefdevolle aanwezigheid. Moge de zegen van de verrezen Heer ons allemaal vergezellen op onze reis naar het licht van Pasen.”

(CNA)

donderdag 11 februari 2021

woensdag 3 februari 2021

Alpha Online van start in Helmond

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. 
Alpha Online is een introductie in het christelijk geloof die nu ook in Helmond wordt aangeboden. Hèt alternatief in coronatijd. 

Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd. In Nederland waren dat er meer dan 300.000.

In Helmond gaat op dinsdag 2 maart een Alpha Online van start. Hoe gaat dat in zijn werk? Tijdens elf interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Eerst luisteren de deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal:  “Is er meer?”, “Wie is Jezus?”, “Wat is bidden en hoe doe je dat?”, “Hoe kun je geloven in deze tijd?” Daarna praten de deelnemers erover door in kleine groepen.

Eén van de dingen die we vaak terughoren van Alpha-deelnemers is hoeveel nieuwe en leuke mensen ze ontmoet hebben. Bij Alpha worden vriendschappen voor het leven gesloten! Wat maakt Alpha zo bijzonder? Willem, een deelnemer, zei: "Ik kan hier gewoon zeggen wat ik vind en er wordt naar mij geluisterd."

De cursus kost niets en is geheel vrijwillig.

 • Waar? Online op dinsdagavond 20.00 tot 21.30 uur.
 • Start? Dinsdag 2 maart

Houdt de komende weken de dinsdagavond vrij!

Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!


Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. 

Er is ruimte voor al je vragen. 

Meld je aan bij: Maarten Jansen, 

0614112198 of m.jansen.rosmalen@ziggo.nl

-------------------------------------------------------


Deze Alpha Online is een initiatief van onze Lambertusparochie. Maarten Jansen versterkt de komende maanden ons missionair team voor gezins- en familiepastoraat, door deze cursus aan te bieden en ons als parochie te helpen ook in de toekomst Alpha aan te bieden voor alle (jonge) mensen die stappen willen zetten in geloven, het leven als leerling van Jezus en de betrokkenheid bij de Kerk. Alpha is één van de beproefde wegen om als missionaire gemeenschap zoekende mensen uit te nodigen op weg te gaan.

Vanwege corona kunnen we nu weinig bijeenkomsten met elkaar houden, zoals we hadden gehoopt afgelopen zomer. Alpha online is voor ons een prima manier om tóch iets samen te kunnen doen. 

donderdag 14 januari 2021

Actie Kerkbalans: “Geef vandaag voor de kerk van morgen!”

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van u, onze leden. Zo blijven we van waarde voor elkaar en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021. 

Zeker nu in deze coronacrisis is het financiële plaatje voor de kerken een somber verhaal. Minder collectes, minder inkomsten bij vieringen, vooral beperkingen. Kosten voor gebouwen en pastorale krachten gaan gewoon door. We moeten realistisch zijn. U bent niet gek. Net als veel bedrijven kunnen ook parochies in zwaar weer komen. Voor ons is er geen ander steunpakket… dan wat u als gelovigen geeft.

Wilt u meedoen? Uw kunt een bijdrage overmaken naar NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v.R.K. PAROCHIE H. LAMBERTUS in Helmond. Alvast hartelijk dank!