donderdag 5 oktober 2023

Synode in Rome: teken van eenheid en liefde rond Christus

Gisteren werd het officiële startsein gegeven voor de Wereldsynode, waarvoor 450 deelnemers in Rome bijeenkwamen. Zoals diverse media melden, hebben twee kardinalen vanaf het begin de kaders opgezet waartussen de synodalen zich moesten bewegen.

kardinalen Hollerich en Grech bij de paus

Kardinaal Mario Grech, organisator van de synode, herinnerde aan de centrale taak van de Kerk om “een teken van liefde te zijn.” Gods liefde is het medicijn dat de gewonde mensheid van vandaag kan genezen, zei hij.

De algemene relator van de synode, kardinaal Jean-Claude Hollerich, plaatste de spanningen tussen zogenaamde conservatieven en progressieven in een positief daglicht. Het gaat er niet om tot welke groep je behoort, maar om het feit dat je ‘samen met Jezus op pad bent’.

Hollerich riep de deelnemers op om de “grammatica van de synodaliteit” te leren, die vaste basisregels volgt: de waardigheid die voortkomt uit de doop, de rol van de paus voor de Kerk, de bisschoppelijke collegialiteit, het wijdingsambt, het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en hun onderlinge relaties. Dit zijn fundamentele regels die nooit veranderen, zei de kardinaal. “Met deze fundamentele elementen van onze katholieke grammatica moeten we een manier vinden om de nieuwe inzichten die de Heilige Geest ons geeft tot uitdrukking te brengen.”

Voor kardinaal Grech ligt de bijzondere uitdaging in de vraag “hoe de Kerk op dit historische moment een teken en instrument kan worden van Gods liefde voor ieder mens”. U staat op een kruispunt, zei hij, terwijl hij de voortgang van de synode tot nu toe prees. Het geloof van de Kerk kwam hier sterker uit voort, vooral door de medewerking van bisschoppen en leken. De algemene vergadering kan zo een voorbeeld worden voor de hele Kerk – een teken van eenheid dat gelovigen oproept om opnieuw een gemeenschap te zijn zoals beschreven in het Nieuwe Testament, legde Grech uit. Deze fase van de synode in het Vaticaan toont de Kerk als “de enige echte”. 

De vice-president van de synode, de Koptisch-katholieke patriarch Ibrahim Sedrak, prees ook deze nieuwe vorm van de Wereldsynode. ‘Laat de centrale plaats van Christus de rode draad zijn van deze synode’, zei hij.

Ondanks alle uitwisselingen mag de synode niet ontaarden in parlementarisme, benadrukte paus Franciscus aan het begin van de synode. Dit is “geen gepolariseerd parlement”. De Paus had hier herhaaldelijk voor gewaarschuwd – in verband met het Duitse Synodale weg, meest recentelijk tijdens de terugvlucht uit Mongolië en nu bij de opening van deze fase van de Wereldsynode. (…)

De komende weken zullen de betrokkenen vijf onderwerpen behandelen: synodaliteit, gemeenschap, missie en participatie, en een laatste module. De deelnemers zullen volgend jaar pas in de tweede fase concrete voorstellen aan de paus voorleggen.

(bron tekst en foto: Tagespost.de)