Catechese

Op deze pagina:

  • Eerste communie - inschrijving nu open
  • Vormsel 2023 - inschrijving nu open
  • Kinderkerk
  • Geloofsvorming voor volwassenen: Sycamore
  • Geloofsvorming voor volwassenen: "Genesis tot Jezus"

Eerste CommunieEerste Communie 2023

Alles over de aanmelding voor de communie: data van ouderavonden en vieringen, en de inschrijfformulieren vindt u onder de knop 'EERSTE COMMUNIE' bovenaan deze pagina, of de afbeelding hiernaast.
Communie binnen het gezin en de parochiegemeenschap

Er is ook dit jaar ook een ander traject mogelijk

Voorbereiding met het missionaire familiepastoraat. 
Wij willen voor de gezinnen die een communicant hebben en gewoonlijk meedoen met de gezinsviering op zondag, meer aanbieden dan alleen de communievoorbereiding. Geloofsopvoeding is een weg met Jezus en de Kerk en dan is er meer te beleven dan alleen het moment van de eerste communie. Meer over de missionaire voorbereiding vindt u hieronder.

Eucharistie vieren als gezin, betekent dat je samen kiest voor een leven als leerling van Jezus. Dat betekent dat je Jezus in je leven een belangrijke plaats geeft, en door gebed, lezen in de Bijbel, én het deelnemen aan de vieringen, de band met Jezus steeds verder opbouwt. Dat is geen eenmalig moment, dat is een keuze voor heel je leven. Omdat je dat fijn vindt. 

Wij willen als parochie - naast de gewone communievoorbereiding - een eigen traject aanbieden voor wie dat willen. De missionaire opzet is deze: als een kind, binnen gezin en parochie, er aan toe is om volledig deel te nemen aan de zondagsviering, kan in overleg met de priester en de coördinator voor families en gezinnen, besloten worden op een bepaalde datum het kind de eerste communie te laten ontvangen. Dat is niet per se een feest met een hele groep, het is vooral een feest voor gezin en parochie samen. Dat daar familie en vrienden aan deelnemen is mogelijk, maar vooral als die ook delen in het geloof van het kind en het gezin.

Voor iedereen die zijn/haar kind de communie wil laten doen geldt: De Kerk van de jaren 20 is een missionaire Kerk. Open en welkom voor iedereen, maar wel als we allemaal samen de weg van Jezus willen gaan. Bewust kiezen, samen op weg. Er wordt wel wat van u verlangd, actief werken aan het geloof, om ook echt Jezus te ontmoeten.

Online lessen voor thuis

Vormselvoorbereiding 2023


In 2023 wordt er op eerste pinksterdag een vormselviering gehouden in de Jozefkerk. 
Deken Seidel zal het vormsel toedienen. 

Als je je nu al wilt aanmelden, mail dan het ingevulde inschrijfformulier naar lambertusparochie@outlook.com. Aanmelden tot 1 maart 2023.

Eigen keuze

Het vormsel ontvangen is een stap voor een kind binnen een gezin dat gekozen heeft om samen de weg van Jezus te gaan. Het is niet verbonden met een leeftijd (11-12 jaar) of schoolklas (groep 7 en 8), maar met een bewuste keuze van een jongere die zelf gaat kiezen voor Jezus en de Kerk. Als je dus iets ouder bent (tot 18 jaar) kun je gewoon meedoen!

Het vormsel is geen laatste stap om daarna niet meer naar de kerk te gaan als je in op de middelbare school zit, maar een stap om daarna juist meer te willen gaan leven als christen en meer te doen met je geloof.

Dat vraagt een stap. Een eigen keuze en een keuze binnen je gezin. Als je daar klaar voor bent, kun je meedoen met de voorbereiding. De pastoor en andere gezinnen, helpen je daarbij. 

3-minuten-catechese over het vormsel:


Voorbereiding

Ons vormselproject heet G3.
In drie stappen van elk 3 bijeenkomsten (9 in totaal) wordt de vormeling ingeleid in: 

1) God  - over God, Jezus en geloven
2) Geest  - over de heilige Geest, de zeven gaven van de Geest en het leven als christen
3) Gevormd - over het sacrament, de symbolen en de viering zelf

De stijl is jong en fris, uitdagend en aansluitend bij het leven van de jongere. Bij elke les zit een opdracht voor huiswerk, wat via internet en computer kan worden gedaan. 
Kinderkerk


Jozefkerk, tijdens de viering van 11:00 u  

Tijdens de Eucharistieviering worden de kinderen van 5-10 jaar na de schuldbelijdenis uitgenodigd naar de zaal om tot en met de voorbede een aangepaste uitleg van de bijbellezingen te krijgen. Na de uitleg is er meestal ook een knutselwerkje om mee naar huis te nemen.

De Kinderkerk maakt deel uit van het Pastoraat voor Jonge Gezinnen. (gestart september 2020).

Tijdens de zomervakantie van de scholen is er geen kinderkerk.


Voor volwassenen


Sycamore


In de kleine zaal van de Jozefkerk, een aansprekende catechese aan de hand van video's en gesprek met elkaar: https://www.heiligelambertus.nl/p/sycamore.html

Start adventscursus: donderdag 24 november!


Genesis tot Jezus (Bijbelcursus)


  • In  de kleine zaal van de Jozefkerk, 
  • Zeven dinsdagavonden om 19:30 u.
  • U krijgt een werkboek. Eigen Bijbel meenemen. 
  • Gestart 11 oktober (inschrijving gesloten)
  • Begeleiding door pastoor Seidel.

De Bijbel komt tot leven als je ontdekt hoe God de komst van Jezus op zoveel manieren heeft voorbereid. Je leert de Bijbel opnieuw lezen vanuit het hart van de Katholieke Kerk. Deze cursus geeft een verdiepende inleiding die de verhalen tot leven brengt en het eigen geloof verdiept.

Meer informatie en opgeven via deze pagina: