Catechese

Op deze pagina:

  • Eerste communie 
  • Vormsel 
  • Kinderkerk
  • Tieners/Jongeren
  • Geloofsvorming voor volwassenen: Sycamore
  • Geloofsvorming voor volwassenen: "Genesis tot Jezus"
  • Op het Spoor van God: mini geloofsboek (download).

Eerste Communie
Eerste Communie 2024

De vieringen voor de eerste communie zijn bijna gehouden. 

Na de zomer vindt u hier informatie over de weg naar de eerste communie in 2025.

Wacht rustig af, wij verzoeken u om geen vragen te sturen aan de leden van de werkgroep want wij geven pas informatie als iedereen die kan krijgen...

Communie binnen het gezin en de parochiegemeenschap

Er is ook ook een ander traject mogelijk dan met een hele groep.

Voorbereiding met het missionaire familiepastoraat. 
Wij willen voor de gezinnen die een communicant hebben en gewoonlijk meedoen met de gezinsviering op zondag, meer aanbieden dan alleen de communievoorbereiding. 

Eucharistie vieren als gezin, betekent dat je samen kiest voor een leven als leerling van Jezus. Dus geef je Jezus in je leven een belangrijke plaats, door gebed, lezen in de Bijbel, én het deelnemen aan de vieringen. Zo bouw je de band met Jezus steeds verder op. Dat is een keuze voor heel je leven. Omdat je dat fijn vindt. 

Als een kind, binnen gezin en parochie, er aan toe is om volledig deel te nemen aan de zondagsviering, kan in overleg met de priester en de coördinator voor families en gezinnen, besloten worden op een bepaalde datum het kind de eerste communie te laten ontvangen. Dat zal meestal zijn tijdens de gezinsmis om 11:00 op een dag die je samen afspreekt.

Voor iedereen die zijn/haar kind de communie wil laten doen geldt: De Kerk van de jaren 20 is een missionaire Kerk. Open en welkom voor iedereen, als we allemaal samen de weg van Jezus willen gaan. Bewust kiezen, samen op weg. Wat wordt er van u verlangd? Actief werken aan het geloof, om ook echt Jezus te ontmoeten.

Vormsel 

In 2024 is er op Pinksteren een vormselviering voor tieners en volwassenen. Voor 2024-2025 is nog iets bekend.

Vragen over het vormsel of de wens om gevormd te worden? Mail naar lambertusparochie@outlook.com

(N.B. Wij dienen geen vormsel toe met spoed omdat dit bijvoorbeeld in het buitenland vereist is om peter of meter te worden.)


Eigen keuze voor jong en oud

Het vormsel ontvangen is een stap voor een iemand die gekozen heeft om de weg van Jezus te gaan. Het is niet verbonden met een leeftijd (11-12 jaar) of schoolklas (groep 7 en 8), maar met een bewuste keuze van een gedoopte die zelf gaat kiezen voor Jezus en de Kerk. Als je dus iets ouder bent kun je gewoon het Vormsel ontvangen!

Ook voor volwassenen die de heilige Geest willen ontvangen, hebben we een individueel traject.

Aanmelden voor het vormsel is een stap om met Jezus en Gods Geest door het leven te gaan. Dan kom je graag naar de kerk, omdat je meer wilt gaan leven als christen en meer te doen met je geloof. Bij de eucharistie ontmoet je Jezus zelf en kom je thuis in de gemeenschap van gelovigen. Juist in onze tijd is geloven in je eentje super moeilijk. Sluit je aan bij de parochie en ontmoet mensen die ook de weg van Jezus willen gaan. Geloven doe je samen, blijven geloven doe je ook samen!

Dat vraagt een stap. Een eigen keuze en een keuze binnen je gezin. Als je daar klaar voor bent, kun je meedoen met de voorbereiding. De pastoor en andere gezinnen, helpen je daarbij. 

3-minuten-catechese over het vormsel:


Kinderkerk


Jozefkerk, tijdens de viering van 11:00 u  

Tijdens de Eucharistieviering worden de kinderen van 5-10 jaar na de schuldbelijdenis uitgenodigd naar de zaal om tot en met de voorbede een aangepaste uitleg van de bijbellezingen te krijgen. Na de uitleg is er meestal ook een knutselwerkje om mee naar huis te nemen.


Tijdens de zomervakantie van de scholen is er geen kinderkerk.

Tieners/Jongeren


Tienergroep avonden 2024, in de kleine zaal van de Jozefkerk, om 19:30 u.
  • 17 mei
  • 21 juni speciale avond....
We maken gebruik van Rock Solid van YouthForChrist.

Voor volwassenen


Sycamore


In de zaal van de Jozefkerk, een aansprekende catechese aan de hand van video's en gesprek met elkaar: https://www.heiligelambertus.nl/p/sycamore.html

Kijk op bovenstaande pagina voor de data en informatie.


Genesis tot Jezus (Bijbelcursus)


De Bijbel komt tot leven als je ontdekt hoe God de komst van Jezus op zoveel manieren heeft voorbereid. Je leert de Bijbel opnieuw lezen vanuit het hart van de Katholieke Kerk. Deze cursus geeft een verdiepende inleiding die de verhalen tot leven brengt en het eigen geloof verdiept.

Als er een nieuwe bijbelcursus start, zal dat via deze website of de nieuwsbrief worden aangekondigd.


"Op het spoor van God" (mini geloofsboek)De Catechismus van de katholieke Kerk is voor veel mensen te dik en te moeilijk. Toch willen veel volwassenen meer weten over het geloof van de Kerk. Wat betekent de geloofsbelijdenis? De sacramenten? De geboden? Het gebed? Een hele korte samenvatting voor jonge mensen biedt het boekje 'Op het spoor van God'. 

Gratis te downloaden (pdf) via deze LINK.