Catechese

Eerste Communie


Eerste Communie 2022

Zoals altijd beginnen we voor de herfstvakantie met de opgave voor de eerste communie. Want het vieren van de eerste communie is meer dan het feestelijke moment. Het is ook: met Jezus en de Kerk op weg gaan. Daar neem je de tijd voor. Daarom starten we na de herfstvakantie meteen met de voorbereiding. 

Wie mee wil doen met de eerste communie in 2022, begint met het volgende:


1) Formulier downloaden en volledig invullen  (PDF bestand)

Wie niet kan downloaden of printen, kan een formulier ophalen op het parochiekantoor, Tolpost 1 (Jozefkerk) op woensdag of donderdag tussen 9:30 en 12:00.


2) Naar de informatieavond komen

Wij geven de informatie over de voorbereiding op ouderbijeenkomsten in de Jozefkerk. Wij bieden daar twee gelegenheden voor:

  • maandag 18 oktober om 19:30
  • donderdag 21 oktober om 19:30

Let op! U kunt uitsluitend op die twee ouderavonden uw kind opgeven. Dat gaat niet per mail of telefoon, niet bij de priesters, en niet bij de werkgroep. En ook niet na 21 oktober. Wees er op tijd bij, we maken geen uitzonderingen.

Bij de ouderavond krijgt u alle informatie over de voorbereiding. U krijgt dan ook een kinderbijbel mee. Op de ouderavond neemt u het formulier mee, én de betaling. De voorbereiding kost u 55 euro. U kunt contant betalen, of pinnen, of overmaken via uw bank-app.

Opmerkingen bij het opgeven. 

a) Wij verwachten van de ouders dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen. In het verleden is het vaker voorgekomen dat we met de ouders nauwelijks konden communiceren, dat mails niet werden begrepen, of dat de communicanten als tolk moesten optreden. Dat kan voor de communie in 2022 niet. Er zijn voor Poolse gelovigen en anderstalige gemeenschappen eigen vieringen en mogelijkheden. Wij willen voor de Nederlandstalige voorbereiding in het Nederlands met iedereen kunnen spreken. Helaas kunnen we daar geen uitzonderingen op maken.

b) Wij zijn als parochie niet gekwalificeerd voor bijzonder onderwijs. Wij werken met groepen in de voorbereiding en kunnen geen individuele les geven. Als een kind om welke reden dan ook niet mee kan doen met het gewone programma, kunnen we in overleg kijken wat er mogelijk is. Maar we willen het wel bij de ouderavond van u vernemen als uw kind gewoonlijk in een speciaal traject zit. 


3) Voorbereiding en vieringen

Na de opgave gaan we met de kinderen een mooie weg met Jezus naar de feestelijke communieviering in 2022.

De communievieringen zijn op:

  • zaterdag 14 mei
  • zaterdag 11 juni

Wij kunnen nu nog niet zeggen in welke groep uw communicant de communie kan doen, of hoe laat de viering is. Dat hangt af van het aantal kinderen dat meedoet. We weten dat pas als alle inschrijvingen verwerkt zijn.

Meedoen met de eerste communie betekent ook: trouw naar alle verplichte lessen en bijeenkomsten komen. Het kan zijn dat een kind ooit ziek is, of écht niet kan. Maar dat zal niet meer dan een enkele keer zo zijn. Wie te veel bijeenkomsten mist, kan helaas geen communie doen. Als iemand niet kan, is het netjes dat u het kind correct afmeldt. Wij verwachten van iedereen correcte omgangsvormen. Wij doen als parochie ons best voor uw kind, wij verwachten van iedereen dan ook dat we samen ons best doen.

Welkom bij een mooie voorbereiding op de eerste communie!


** Alles wat we nu organiseren en voorbereiden is uiteraard nog zeer afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Data en mogelijkheden zijn dus onder voorbehoud dat het vanwege de overheden kan en mag.
Communie binnen het gezin en de parochiegemeenschap

Er is dit jaar ook een ander traject mogelijk

Voorbereiding met het missionaire familiepastoraat. 
Wij willen voor de gezinnen die een communicant hebben en gewoonlijk meedoen met de gezinsviering op zondag, meer aanbieden dan alleen de communievoorbereiding. Geloofsopvoeding is een weg met Jezus en de Kerk en dan is er meer te beleven dan alleen het moment van de eerste communie. Meer over de missionaire voorbereiding vindt u hieronder.

Eucharistie vieren als gezin, betekent dat je samen kiest voor een leven als leerling van Jezus. Dat betekent dat je Jezus in je leven een belangrijke plaats geeft, en door gebed, lezen in de Bijbel, én het deelnemen aan de vieringen, de band met Jezus steeds verder opbouwt. Dat is geen eenmalig moment, dat is een keuze voor heel je leven. Omdat je dat fijn vindt. 

Wij willen als parochie - naast de gewone communievoorbereiding - een eigen traject aanbieden voor wie dat willen. De missionaire opzet is deze: als een kind, binnen gezin en parochie, er aan toe is om volledig deel te nemen aan de zondagsviering, kan in overleg met de priester en de coördinator voor families en gezinnen, besloten worden op een bepaalde datum het kind de eerste communie te laten ontvangen. Dat is niet per se een feest met een hele groep, het is vooral een feest voor gezin en parochie samen. Dat daar familie en vrienden aan deelnemen is mogelijk, maar vooral als die ook delen in het geloof van het kind en het gezin.

Voor iedereen die zijn/haar kind de communie wil laten doen geldt: De Kerk van de jaren 20 is een missionaire Kerk. Open en welkom voor iedereen, maar wel als we allemaal samen de weg van Jezus willen gaan. Bewust kiezen, samen op weg. Er wordt wel wat van u verlangd, actief werken aan het geloof, om ook echt Jezus te ontmoeten.

Online lessen voor thuisVormselvoorbereiding

Eigen keuze

Het vormsel ontvangen is een stap voor een kind binnen een gezin dat gekozen heeft om samen de weg van Jezus te gaan. Het is niet verbonden met een leeftijd (11-12 jaar) of schoolklas (groep 7 en 8), maar met een bewuste keuze van een jongere die zelf gaat kiezen voor Jezus en de Kerk. 

Het vormsel is geen laatste stap om daarna niet meer naar de kerk te gaan als je in de brugklas zit, maar een stap om daarna juist meer te willen gaan leven als christen en meer te doen met je geloof.

Dat vraagt een stap. Een eigen keuze en een keuze binnen je gezin. Als je daar klaar voor bent, kun je meedoen met de voorbereiding. De priester en de coördinator voor families en gezinnen, helpen je daarbij. Je kunt je bij een van hen melden, en we leggen je uit hoe en wanneer het voorbereiden gaat beginnen.

Voorbereiding

Ons vormselproject heet G3.
In drie stappen van elk 3 bijeenkomsten (9 in totaal) wordt de vormeling ingeleid in: 

1) God  - over God, Jezus en geloven
2) Geest  - over de heilige Geest, de zeven gaven van de Geest en het leven als christen
3) Gevormd - over het sacrament, de symbolen en de viering zelf

De stijl is jong en fris, uitdagend en aansluitend bij het leven van de jongere. Bij elke les zit een opdracht voor huiswerk, wat via internet en computer kan worden gedaan. 

De viering voor de hele parochie is altijd in de Jozefkerk.

De voorbereiding voor het het vormsel in 2021 is afgesloten ondanks de coronamaatregelen. De viering met bisschop de Korte is ingepland en wordt binnenkort gecommuniceerd.

In 2022 zal er geen gezamenlijke vormselvoorbereiding zijn. Wie gevormd wil worden, kan zich melden bij het pastoraal team, dan kijken we naar een aangepaste voorbereiding binnen het missionair gezinspastoraat.
Kinderkerk


Jozefkerk, tijdens de viering van 11:00 u  

Tijdens de Eucharistieviering worden de kinderen van 5-10 jaar na de schuldbelijdenis uitgenodigd naar de zaal om tot en met de voorbede een aangepaste uitleg van de bijbellezingen te krijgen. Na de uitleg is er meestal ook een knutselwerkje om mee naar huis te nemen.

De Kinderkerk maakt deel uit van het Pastoraat voor Jonge Gezinnen. (gestart september 2020).

Tijdens de zomervakantie van de scholen is er geen kinderkerk.