zaterdag 16 april 2022

Stille Zaterdag en Pasen

Stille Zaterdag 

Stille Zaterdag is een dag van wachten. Het is oorverdovend stil bij Jezus, want die bevindt zich op dit moment in zijn graf met een zware steen ervoor. Hij is bij de doden, afgedaald ter helle zoals we zeggen in de geloofsbelijdenis. Van daaruit zal hij opstaan en mensen met zich meetrekken naar de hemel.

Swieconka

De Poolse gemeenschap zegent traditioneel paasmaandjes met brood, eieren en worst. In de Jozefkerk is om 10:00 op Paaszaterdag deze Swieconka

Paaswake 

Pas zaterdagavond laat (21:30) wordt die stilte doorbroken en kan de paaswake beginnen. Die begint met het ontsteken van vuur in het donker buiten de kerk. De paaskaars wordt ontstoken en het Licht - Christus - wordt doorgegeven van kaars tot kaars. Talrijke lichtjes vullen nu de kerk. Er zijn meerdere lezingen, die samen een rode draad in de Schrift tonen van de schepping over de doortocht door de woestijn tot de ontdekking van het lege graf.


Eindelijk weerklinken weer het Alleluia en Gloria, uitdrukkingen van vreugde en grootheid, die tijdens de hele veertigdagentijd gesmoord waren.

Paaszondag 

De zondag van Pasen kan de blijdschap niet op. In de kerk worden gelovigen begroet met een vreugdevol: Christus is verrezen!

Met Paaszondag begint de 50-daagse paastijd, die duurt tot Pinksteren. Deze hele periode staat voor de tijd waarin Jezus in visioenen tastbaar aan de leerlingen verscheen en zij maar langzaamaan beseften op welke manier Hij voor hen bleef leven. De periode eindigt met Hemelvaart - het definitief uit het zicht verdwijnen van Jezus’ aardse gedaante - en Pinksteren, de gave van de Heilige Geest, die het vuur ontsteekt in de leerlingen zelf.

ZALIG PASEN AAN U ALLEN!


Zaterdag 16 april (Paaszaterdag) 

Jozefkerk: Paaswake 21:30.  

Zondag 17 april (Pasen)

Jozefkerk: Eucharistie 9:30. (Gregoriaans)

Jozefkerk: Gezinsmis 11:00.

Lambertuskerk: Eucharistie 11:00.

       Edith-Steinkerk: Eucharistie 9:30.

       Jozefkerk: Poolse Eucharistie 17:00.  

Maandag 18 april (Tweede Paasdag)

Jozefkerk: Eucharistie 9:30.