woensdag 13 april 2022

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag begint het Heilig Triduum. 

Jezus en de leerlingen treffen de laatste voorbereidingen om Pesach te vieren, het joodse feest dat de doortocht van Israël door de woestijn - uit Egypte naar het Land van Belofte - gedenkt. Een gelijkaardige doortocht staat Jezus nu te wachten, door de dood heen naar de overwinning van de Liefde. Hij leeft er heel bewust naartoe en bereidt ook zijn leerlingen voor op het afscheid. Hij bukt zich om hun voeten te wassen en geeft nog een laatste les mee: Heb elkaar lief, dien elkaar. (Johannes 13, 1-15).

Pastoor-deken Seidel viert de verbondenheid met de priesters, diakens en pastoraal werkenden van het dekenaat Asten-Helmond met een feestelijke Witte Donderdagmaaltijd in de Tarsushof van de Pauluskerk, om de instelling van het ambt en de verbondenheid in de geest van de apostelen te vieren.

De gezamenlijke Eucharistie voor heel de parochie is in de Jozefkerk om 19:00. De Eucharistie heeft hier in het bijzonder betekenis, omdat het Laatste Avondmaal gezien wordt als de instelling van het sacrament van de Eucharistie. 

De viering eindigt in rouwstemming. Gelovigen krijgen de gelegenheid in stilte verder te bidden bij het tabernakel op het zij-altaar waar de hosties - het Lichaam van Christus - bewaard worden. Ze doen wat de leerlingen destijds niet lukte: wakker blijven en Jezus met hun gebed bijstaan in de Hof van Olijven, waar soldaten hem komen oppakken.

Donderdag 14 april (Witte Donderdag)

Geen ochtendmis!

Jozefkerk: Avondmis 19:00.

Aansluitend gebedswake bij de Heer tot 24:00.