zaterdag 9 april 2022

Palmzondag

De week voor Pasen is een intense periode voor christenen. Haar rijke symboliek en doorleefde liturgie brengen gelovigen binnen in lijden, dood en verrijzenis van Christus. Telkens kunnen we ons de vraag stellen: “Wie ben ik in dit verhaal? Wie is Jezus voor mij?”

Op deze website zal voor de belangrijke dagen van de week een artikel staan, voor een deel overgenomen van kerknet.be, met eigen aanvullingen.

Palmzondag. 

Hier begint de Goede Week. Jezus komt Jeruzalem niet onopgemerkt binnen. Hoewel hij op een ezeltje zit, behandelt het volk hem als een koning. En dat is Hij: koning van Israël. Ze verstaan alleen nog niet wat voor een koning Hij wil zijn. Ze leggen hun jassen neer om erover te lopen. Ze zwaaien met takken en zingen: Hosanna!

In de eucharistie wordt dit gevierd. Palmtakken (in onze contreien meestal buxus) worden gezegend en uitgedeeld. Een eerste passage uit het passieverhaal wordt voorgelezen (Lucas 19, 29-40). Terwijl de diaken het kruis draagt, dragen de gelovigen de takken (of kinderen de Palmpasenstokken) en volgt de processie naar hun zitplaats. 


Daarna wordt het lijdensverhaal gelezen door 3 mensen, die ieder een rol vertolken: die van verteller, van Jezus en overige personages (Lucas 22,14-23,56).

Betekenis: De vreugde van Jezus’ intrede moet al meteen plaats maken voor de dreiging van zijn uitlevering en terechtstelling. Het volk dat bij het begin nog om hem juicht, veracht hem nu en spuwt hem uit. De luidste roeper wint het pleit.


Update: 

Mooie Palmpasen-gezinsviering in de Jozefkerk, met de communicanten van dit jaar en de gezinnen die elke zondag samen komen rondom Jezus die voor ons zijn leven geeft. Palmzegening en processie vanaf het Tolpostplein de volle kerk in, met palmtakjes en de palmpasenstokken die zaterdag werden gemaakt.