dinsdag 12 april 2022

Chrismamis in de kathedraal

Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd. 

Tijdens deze eucharistieviering hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop. 

Ook wordt het chrisma gewijd (voor de gedoopten en het Vormselsacrament) en de zieken- en catechumenenolie gezegend.

De Chrismamis is dit jaar op woensdag 13 april om 19.00 uur. Het is hét moment in het jaar dat het hele bisdom samenkomt rondom de bisschop. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal assistenten en alle religieuze gemeenschappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren.

De Chrismamis van dit jaar op YouTube: