zondag 7 januari 2024

Actie Kerkbalans 2024

De maand januari is altijd de periode waarin we als parochie vragen om een bijdrage. De Kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Als alleen ouderen bijdragen, kunnen we hun erfenis niet in stand houden. We willen bouwen aan een missionaire parochie. Dat vraagt gebed en inzet, maar ook middelen om het te doen. We maken als parochie een solide financieel beleid, maar we kunnen het alleen samen doen.

Daarom durven we in alle bescheidenheid te vragen: wilt u nu meedoen? Dan kunnen we ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die Christus en een kerkgemeenschap zoeken. Dan kunnen we uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we samen de Kerk van morgen mogelijk.

Wij doen geen kerkbalans-collectes in de kerk of aan de deur. De tijd van contant geld in zakjes voor kerkbijdrage is voorbij, al mág het natuurlijk wel per envelop.  Wij werken echter liefst per bank.

Ons rekeningnummer is: NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v. “Kerkbalans  R.K. Parochie H. Lambertus”.

Alvast hartelijk dank!

Zie deze pagina voor meer informatie, klik HIER