dinsdag 30 januari 2024

Vrijdag 2 februari: Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer) en Blasiuszegen

Op 2 februari, 40 dagen na Kerstmis, viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel. Bij dit feest her­denken we dat Jezus als pas­ge­bo­ren baby volgens de Joodse wet is opgedragen aan God.

Tijdens het bezoek aan de tempel wordt Jezus, in de armen van zijn moe­der Maria, door de oude man Simeon herkend als het ‘Licht voor de volkeren’.

Dit feest wordt daarom ook wel ‘Maria Licht­mis’ genoemd. Voorafgaand aan de Mis zegenen we kaarsen achteraan in de Jozefkerk en trekken dan met brandende kaarsen in processie naar de zaal voor de Eucharistie. Jezus is het Licht!

Blasius­ze­gen

Op 3 februari viert de Kerk de ge­dach­te­nis van de heilige Blasius: de patroon­hei­lige tegen keel­aan­doe­ningen. Het is een traditie om de Blasius­zegen te ont­van­gen. Deze wordt door de pries­ter gegeven door twee kaarsen gekruist voor een persoon te hou­den onder het uit­spre­ken van de Blasius­ze­gen.

Omdat 3 februari op zaterdag valt en dan de liturgie van de zondag wordt gevierd, is er na de mis van Maria Lichtmis op vrijdag 2 februari gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. De kaarsen die wor­den gebruikt zijn kaarsen die tij­dens het Feest van Maria Licht­mis zijn gezegend.

De viering is in de Jozefkerk om 19:00. 

Tevens wordt de Blasiuszegen op zaterdag na de Mis van 17 u in de Pauluskerk gegeven.