dinsdag 13 februari 2024

Op weg naar Pasen

De Veertigdagentijd is een periode van reflectie en voorbereiding op het Paasfeest. Markeer je kalender voor deze heilige periode:

  • Aswoensdag: Het begin van de Veertigdagentijd, een dag van vasten en bezinning.
  • Palmzondag: Herdenking van Jezus' intocht in Jeruzalem.
  • Witte Donderdag: Herinnering aan het Laatste Avondmaal.
  • Goede Vrijdag: We gedenken het lijden en sterven van Jezus.
  • Stille Zaterdag: Bezinning in afwachting van de opstanding.
  • Pasen: Viering van Jezus' opstanding, het hart van ons geloof.

Laten we samen deze tijd van inkeer en vernieuwing beleven! 

De Goede Week van 24-31 maart is de belangrijkste week van het jaar.

Met de gezinnen gaan we juist in die week ook op weg naar Pasen, zie meer informatie over de bijzondere bijeenkomsten op: www.heiligelambertus.nl/p/gezinspastoraat.html