dinsdag 26 december 2023

Op naar 2024: vieringen met oud en nieuw

We kijken met dankbaarheid terug op de prachtige kerstvieringen. Dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar alles mede mogelijk hebben gemaakt door hun inzet. En we danken de Heer die het ons gegeven heeft. In de hoop en het vertrouwen dat Hij ons wil zegenen in het komend jaar.

De vieringen met de jaarwisseling:

Oudjaar: geen viering om 17:00 in de Jozefkerk! Er
zijn die zondag wel de gewone vieringen in de ochtend, in alle kerken.
Nieuwjaar: 11:00 viering in de Lambertuskerk, geen
vieringen in de andere kerken.

Zalig Nieuwjaar!