vrijdag 28 oktober 2022

Kruis Wereldjongerendagen in onze parochie

Tegen de 100 jongeren van de parochie-tienergroep, KISI en parochianen vierden met Mgr. Mutsaerts en pastoor Seidel de eucharistie rond Jezus en zijn kruis. Op het feest van twee apostelen, Simon en Judas. God kent en roept ieder van ons bij onze naam, door Jezus. Hij laat ons zijn Liefde zien en ervaren in het kruis van Zijn Zoon. Hij roept ons om op te staan en op weg te gaan, een stap te zetten. Op weg naar de WJD in Portugal, maar ook in het leven als Jezus' leerling. Het was een viering van verbondenheid, zoals de balken van het kruis: Met God die zijn hand naar de aarde uitstrekt en ons gelovig antwoord, en met al onze broeders en zusters voor wie Jezus zich heeft gegeven.