donderdag 19 maart 2020

Vastenactie “Werken aan je toekomst”. Maak uw bijdrage over a.u.b.

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020  staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. 

Aangezien wij geen actieweekend kunnen organiseren op 21 en 22 maart vanwege het vervallen van de weekendvieringen, willen wij u verzoeken uw gift over te maken op: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie. Hartelijk dank!