donderdag 26 maart 2020

Benoemingen parochiebestuur

De bisschop van 's-Hertogenbosch heeft per 1 april voor 4 jaar benoemd tot lid van het parochiebestuur: de heren G. Meijerink en F. Lenders, en herbenoemd als lid: de heer L. den Breejen.

Wij hopen allen, ook na de coronacrisis, weer met veel energie en toewijding te kunnen werken aan onze parochie en de missionaire uitdaging waar we voor staan.