maandag 23 maart 2020

Komende woensdag 12.00 uur: Op hetzelfde moment wereldwijd het Onze Vader bidden

Paus Franciscus roept de ruim twee miljard christenen wereldwijd op om woensdag om 12.00 uur in verband met de coronacrisis gezamenlijk het Onze Vader te bidden.

‘In deze dagen van beproeving, terwijl de mensheid voor de bedreiging van een pandemie beeft, wil ik alle christenen voorstellen gezamenlijk hun stem naar de hemel te richten door het gebed uit te spreken dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft’.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'WERELDWIJD HET ONZE VADER BIDDEN Paus Franciscus roept alle christenen wereldwijd samen het Onze Vader te bidden. Woensdag 25 maart Hoe laat? Roma/Amsterdam: 12 uur Buenos Aires: 08 uur Curaçao/Miami: 07 uur Bogotá/Lima: 06 uur Los Angeles: 04 uur VESTING'