woensdag 18 maart 2020

Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

Tot onze grote spijt, zullen we ook met de Goede Week en Pasen nog niet samen kunnen komen. Dit (helaas begrijpelijke) bericht is echter wel een steek in het hart van allen die juist in die heilige dagen de kern van ons geloof willen vieren: het Paasmysterie van Jezus' lijden en verrijzenis. 
Er wordt van ons alleen een vreselijk groot offer gevraagd. Echter, de kern van Pasen is juist: het komt weer goed. Na de dood komt weer leven. Na de coronacrisis komt er weer vrijheid en ruimte om volop te vieren samen. 
Blijf daarin geloven. God is met ons, en als wij Hem in deze crisis juist extra vasthouden, zullen we ook veilig zijn in Zijn Liefde...