woensdag 18 maart 2020

Tip: Bid het Getijdengebed als we thuis moeten blijven vanwege Corona...

Voor wie nu niet naar de kerk kan vanwege de beperkingen rond het coronavirus, willen wij graag het bidden van de getijden aanbevelen. 

Vroeger was het vooral een gebed voor priesters en religieuzen, maar gelukkig bidden steeds meer lekengelovigen dagelijks het morgen- en avondgebed van de Kerk, met psalmgebeden, bijbellezingen en lofzangen. 

Het is heel gemakkelijk via internet de getijden de te bidden of de app voor iOS of Android te downloaden voor telefoon of tablet. 

Blijf juist in tijden van nood en crisis met God verbonden, en bid de aloude smeekgebeden van de Bijbel mee!