woensdag 25 maart 2020

Maria Boodschap 25 maart

Laten we vandaag in onze gezinnen wel deze prachtige feestdag vieren. Het wordt immers over 9 maanden ook weer kerstmis en dat mogen we vieren door het ja-woord van de heilige Maagd Maria !
"Vandaag, 25 maart, vieren we het feest van Maria Boodschap, de Annunciatie. Het is ook feest in de Hemel. We vieren dat dankzij Haar “Ja” de geboorte van degene waardoor de Redder, Jezus, zou werkelijk gebeuren en de Verlossing tot ons kwam. 
En dan zegt men dat Maria een gewone vrouw was,… Maria had “nee” kunnen zeggen. 

Hoe dankbaar moeten we zijn dat Maria “Ja” zei. In plaats van Maria te verachten, moeten we Haar erg dankbaar zijn.Jezus is de Weg, de Waarheid, en het Leven. Hij is onze Heiland. En toch koos Jezus ervoor om tot ons via Maria te komen. Hij koos die "weg”. Hij had zonder meer voor ons kunnen verschijnen. Maar hij koos ervoor om tot ons via Maria te komen. En Jezus wijst ons de weg naar redding. De weg van Maria. We moeten begrijpen dat het erom gaat om tot Jezus via Maria te komen. Kies daarom Maria om bij Jezus te komen, zoals Hij ons heeft geleerd." (Katholieke Vesting)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 7 mensen, de tekst 'ZIE DE DIENSTMAAGD DES HEREN. MIJ GESCHIEDE NAAR UW WOORD. MAAGD MARIA AAN AARTSENGEL GABRIEL'