vrijdag 23 februari 2024

woensdag 21 februari 2024

dinsdag 13 februari 2024

Vastenkratje

Vroeger hadden kinderen een vastentrommeltje. Snoep er in en met Pasen alles alsnog opeten.

Of de Heer daar veel plezier van heeft? Wat Hem wel behaagt, is wat we doen voor de armen.

Dat kan met geld voor de vastenactie. Maar ook met het ‘vastenkratje’ Wat is dat?

  • Pak een vouwkratje of een grote doos.
  • Doe er als gezin elke dag (vanaf aswoensdag) minstens één houdbaar product in wat je koopt of over hebt. (Je kunt er ook per gezinslid iets in stoppen.)
  • Breng dat op Goede Vrijdag mee naar de kerk.
  • Zet het bij de mandjes voor Caritas0492.

De Caritasgroep maakt daar pakketten van voor de mensen die het echt kunnen gebruiken!

Op deze manier is vasten en geven héél concreet, elke dag!

Op weg naar Pasen

De Veertigdagentijd is een periode van reflectie en voorbereiding op het Paasfeest. Markeer je kalender voor deze heilige periode:

  • Aswoensdag: Het begin van de Veertigdagentijd, een dag van vasten en bezinning.
  • Palmzondag: Herdenking van Jezus' intocht in Jeruzalem.
  • Witte Donderdag: Herinnering aan het Laatste Avondmaal.
  • Goede Vrijdag: We gedenken het lijden en sterven van Jezus.
  • Stille Zaterdag: Bezinning in afwachting van de opstanding.
  • Pasen: Viering van Jezus' opstanding, het hart van ons geloof.

Laten we samen deze tijd van inkeer en vernieuwing beleven! 

De Goede Week van 24-31 maart is de belangrijkste week van het jaar.

Met de gezinnen gaan we juist in die week ook op weg naar Pasen, zie meer informatie over de bijzondere bijeenkomsten op: www.heiligelambertus.nl/p/gezinspastoraat.html


Aswoensdag 14 februari

Beide vieringen met askruisje
         

dinsdag 6 februari 2024

Nieuwsbrief van 10 februari

 De nieuwsbrief van komend weekend vindt u HIER.

 

In deze nieuwsbrief een derde pagina over de mogelijkheden van digitaal geven aan de parochie, met iDEAL via een QR code, zowel voor de collecte en kaarsengeld, als giften.

Update pagina synode 2024

Wie wil meedoen met de volgende fase van synodaliteit, kan zich aanmelden voor de bijeenkomst op 2 maart in Den Bosch. 

onze eigen pagina: www.heiligelambertus.nl/p/synode.html 

In het dekenaat Asten-Helmond en onze parochie zullen deze keer geen eigen synode-bijeenkomsten worden gehouden.

De Nederlandse bisschoppen hebben een eigen werkgroep voor het vervolg van de synode ingesteld. Zie hier de link

dinsdag 30 januari 2024

Vrijdag 2 februari: Maria Lichtmis (Opdracht van de Heer) en Blasiuszegen

Op 2 februari, 40 dagen na Kerstmis, viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel. Bij dit feest her­denken we dat Jezus als pas­ge­bo­ren baby volgens de Joodse wet is opgedragen aan God.

Tijdens het bezoek aan de tempel wordt Jezus, in de armen van zijn moe­der Maria, door de oude man Simeon herkend als het ‘Licht voor de volkeren’.

Dit feest wordt daarom ook wel ‘Maria Licht­mis’ genoemd. Voorafgaand aan de Mis zegenen we kaarsen achteraan in de Jozefkerk en trekken dan met brandende kaarsen in processie naar de zaal voor de Eucharistie. Jezus is het Licht!

Blasius­ze­gen

Op 3 februari viert de Kerk de ge­dach­te­nis van de heilige Blasius: de patroon­hei­lige tegen keel­aan­doe­ningen. Het is een traditie om de Blasius­zegen te ont­van­gen. Deze wordt door de pries­ter gegeven door twee kaarsen gekruist voor een persoon te hou­den onder het uit­spre­ken van de Blasius­ze­gen.

Omdat 3 februari op zaterdag valt en dan de liturgie van de zondag wordt gevierd, is er na de mis van Maria Lichtmis op vrijdag 2 februari gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. De kaarsen die wor­den gebruikt zijn kaarsen die tij­dens het Feest van Maria Licht­mis zijn gezegend.

De viering is in de Jozefkerk om 19:00. 

Tevens wordt de Blasiuszegen op zaterdag na de Mis van 17 u in de Pauluskerk gegeven.

woensdag 24 januari 2024