Missionair Gezinspastoraat

Onze bisschop legt sterk de nadruk op het belang van een missionaire parochie, maar ook op extra zorg voor gezinnen. Wij gaan daar als Lambertusparochie actief mee aan de slag.

Vanwege de coronamaatregelen en de beperkingen met betrekking tot aantallen aanwezigen bij vieren en bijeenkomsten, kunnen we geen samenkomsten organiseren. 
Wel is er nu ALPHA ONLINE, via Zoom. Zie meer info hieronder of op de hoofdpagina!

Coördinator

Ons pastoraal team is per 1 september uitgebreid met een coördinator voor Missionair Familie- en Gezinspastoraat.Bisschop de Korte heeft per 1 september benoemd als coördinator voor Missionair Familie- en Gezinspastoraat : Mw. Renata Vucic. Zij komt als nieuwe pastorale medewerkster in dienst van onze parochie. De benoeming geldt voor 3 jaar.

Wat gaan we doen?

Wij hebben in onze parochie gekozen om aan te sluiten bij de wens van onze bisschop om het missionair pastoraat vooral op gezinnen te richten. Dat wil zeggen: van huwelijksvoorbereiding tot en met de vorming van opgroeiende kinderen in de gezinnen. Wij geloven als parochie dat wij nu moeten durven investeren in de groei bij jongere generaties! 

Wij gaan dan ook niet alleen een bijzondere viering voor gezinnen doen op zondag om 11:00 maar daaromheen van alles voor mensen die willen trouwen, hun kinderen laten dopen, communie en vormsel, maar ook activiteiten voor geloofsvorming, werken met kinderen en tieners. Net wat de behoefte is, wat mogelijk is, en wat we samen met elkaar kunnen doen. 

Missionaire Kerk = taak van alle gedoopten

De coördinator maakt deel uit van het pastoraal team, maar het werk voor deze doelgroep is iets wat breed gedragen moet worden. Missionair pastoraat = altijd een taak van alle gedoopten! Wij hopen dan ook, samen met u allen, het school- en werkjaar 2020-2021 te kunnen beginnen met een positieve en missionaire geest, om te groeien in geloof en gemeenschap. 

De coronacrisis heeft ons veel ellende bezorgd, als Kerk en samenleving. Maar het geeft ook veel kansen. Om iets nieuws te beginnen. Iets wat we al lang wilden. De toekomst van onze Kerk is niet somber. De Kerk sterft niet uit. De oudere generaties geven de fakkel door. En waar we dachten dat dit maar een zwak vlammetje was, zal de Geest Gods ons laten zien dat een klein vlammetje in staat is, een nieuw, groot Pinkstervuur te worden. Bij jonge mensen, die geraakt worden door Jezus Christus. 

----------------------------------------------------------------


ALPHA ONLINE VANAF 2 MAART IN HELMOND

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha Online is een introductie in het christelijk geloof die nu ook in Helmond wordt aangeboden. Hèt alternatief in coronatijd. Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd. In Nederland waren dat er meer dan 300.000.

In Helmond gaat op dinsdag 2 maart een Alpha Online van start. Hoe gaat dat in zijn werk? Tijdens elf interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Eerst luisteren de deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal:  “Is er meer?”, “Wie is Jezus?”, “Wat is bidden en hoe doe je dat?”, “Hoe kun je geloven in deze tijd?” Daarna praten de deelnemers erover door in kleine groepen.

Eén van de dingen die we vaak terughoren van Alpha-deelnemers is hoeveel nieuwe en leuke mensen ze ontmoet hebben. Bij Alpha worden vriendschappen voor het leven gesloten! Wat maakt Alpha zo bijzonder? Willem, een deelnemer, zei: "Ik kan hier gewoon zeggen wat ik vind en er wordt naar mij geluisterd."

De cursus kost niets en is geheel vrijwillig.

  • Waar? Online op dinsdagavond 20.00 tot 21.30 uur.
  • Start? Dinsdag 2 maart

Houdt de komende weken de dinsdagavond vrij!

Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!


Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. 

Er is ruimte voor al je vragen. 

Meld je aan bij: Maarten Jansen, 

0614112198 of m.jansen.rosmalen@ziggo.nl

-------------------------------------------------------

Deze Alpha Online is een initiatief van onze Lambertusparochie. Maarten Jansen versterkt de komende maanden ons missionair team voor gezins- en familiepastoraat, door deze cursus aan te bieden en ons als parochie te helpen ook in de toekomst Alpha aan te bieden voor alle (jonge) mensen die stappen willen zetten in geloven, het leven als leerling van Jezus en de betrokkenheid bij de Kerk. Alpha is één van de beproefde wegen om als missionaire gemeenschap zoekende mensen uit te nodigen op weg te gaan.

Vanwege corona kunnen we nu weinig bijeenkomsten met elkaar houden, zoals we hadden gehoopt afgelopen zomer. Alpha online is voor ons een prima manier om tóch iets samen te kunnen doen.