Missionair Gezinspastoraat

Onze bisschop legt sterk de nadruk op het belang van een missionaire parochie, maar ook op extra zorg voor gezinnen. Wij gaan daar als Lambertusparochie actief mee aan de slag.

Coördinator

Ons pastoraal team is uitgebreid met een coördinator voor Missionair Familie- en Gezinspastoraat: Ingrid van Neer-Bruggink.

Wat gaan we doen?

Wij hebben in onze parochie gekozen om aan te sluiten bij de wens van onze bisschop om het missionair pastoraat vooral op gezinnen te richten. Dat wil zeggen: van huwelijksvoorbereiding tot en met de vorming van opgroeiende kinderen in de gezinnen. Wij geloven als parochie dat wij nu moeten durven investeren in de groei bij jongere generaties! 

Wij gaan dan ook niet alleen een bijzondere viering voor gezinnen doen op zondag om 11:00 maar daaromheen van alles voor mensen die willen trouwen, hun kinderen laten dopen, communie en vormsel, maar ook activiteiten voor geloofsvorming, werken met kinderen en tieners. Net wat de behoefte is, wat mogelijk is, en wat we samen met elkaar kunnen doen. 

Missionaire Kerk = taak van alle gedoopten

De coördinator maakt deel uit van het pastoraal team, maar het werk voor deze doelgroep is iets wat breed gedragen moet worden. Missionair pastoraat = altijd een taak van alle gedoopten! Wij hopen dan ook, samen met u allen, het school- en werkjaar 2022-2023 te kunnen leven in een positieve en missionaire geest, om te groeien in geloof en gemeenschap. 

De coronacrisis heeft ons veel ellende bezorgd, als Kerk en samenleving. Maar het geeft ook veel kansen. Om iets nieuws te beginnen. Iets wat we al lang wilden. De toekomst van onze Kerk is niet somber. De Kerk sterft niet uit. De oudere generaties geven de fakkel door. En waar we dachten dat dit maar een zwak vlammetje was, zal de Geest Gods ons laten zien dat een klein vlammetje in staat is, een nieuw, groot Pinkstervuur te worden. Bij jonge mensen, die geraakt worden door Jezus Christus. 

---------------------------------------------------------------------------

Op de website van onze buurparochie H. Franciscus in Asten-Someren vindt u een prachtige brief van de Paus aan de gezinnen, van 26 december 2021.

Van harte aanbevolen!