dinsdag 9 juli 2024

Gebedskaartjes voor het Jaar van Gebed

Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 staat in het jaar 2024 het gebed centraal. Ter gelegenheid daarvan heeft het bisdom een display met gebedskaartjes uitgebracht

U vindt deze kaartjes in alle vier onze kerken.

Elke vijfentwintig jaar wordt er in de Kerk een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Zo’n jaar vraagt om een gedegen voorbereiding. Paus Franciscus heeft aan de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie gevraagd om hier een passende manier voor te vinden zodat het Heilig Jaar wereldwijd gevierd gaat worden met een intens geloof, levendige hoop en werkzame liefde.

Jaar van Gebed 2024

Daarom is er ook een jaar van gebed (2024) om het verlangen terug te krijgen om in de aanwezigheid van de Heer te zijn, naar Hem te luisteren en Hem te aanbidden, alsook Hem te danken voor de vele gaven van zijn liefde voor ons en Hem te zeggen wat er in ons hart leeft. 

U vindt in onze kerken zestien gebedskaartjes. Gebeden tot God de Vader, tot Jezus en tot moeder Maria, maar ook gebeden van geloof, hoop en liefde, gebed van een zieke en gebed om vrede en vergeving.