maandag 21 december 2020

Nieuwsbrief 24 december - 8 januari

Wij bieden u de laatste nieuwsbrief van 2020 aan, voor de periode van kerstmis tot en met de eerste week van 2021.

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik u allen van harte een zalig Kerstfeest toe te wensen, en veel zegen, gezondheid en geluk in 2021.

De Heer is ons nabij in Jezus die geboren wordt, laten we ons hart openen voor die gave van God, en voor elkaar.

Dat we nabijheid van de hemel mogen ervaren, en het geven en ontvangen bij allen die we mogen ontmoeten in deze dagen.