woensdag 16 december 2020

MEDEDELING KERSTVIERINGEN

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat er geen publieke vieringen op kerstavond kunnen plaatsvinden. (LINK HIER) Voor eerste kerstdag zijn per viering dertig aanwezigen mogelijk volgens de bisschoppen.

Wij waren aardig op weg met aanmelden, maar al deze aanmeldingen moeten we opnieuw bekijken. Wij gaan proberen de reeds aangemelde gelovigen een plaats te geven in een andere viering. Daarover worden degenen die zich al aanmeldden persoonlijk benaderd. Of dat helemaal gaat lukken, kunnen we nu nog niet overzien. Wij doen ons best.

Wij kunnen nu uiteraard geen nieuwe aanmeldingen meer verwerken. Op eerste kerstdag zijn er vieringen, maar dat zijn 'besloten vieringen', die slechts toegankelijk zullen zijn voor hen van wie de aanmelding door ons is bevestigd. Het is dus niet mogelijk om zonder aanmelding én bevestiging naar de kerk te komen. 

De livestream vanuit de Lambertuskerk om 22:30 zal wel doorgaan, maar zonder kerkgangers.

Het spijt ons zeer, maar de maatregelen van de regering en de bisschoppen laten ons geen andere keuze.

Wij hopen en verwachten van u allen dat wij, ondanks de begrijpelijke teleurstelling, zich zult aanpassen aan de maatregelen - zoals we dat in ons land dagelijks al doen.