donderdag 10 november 2022

Nieuwsbrief van 12 november

 De nieuwsbrief van dit weekend vindt u hier.

Voortgang familiepastoraat

In de nieuwsbrief van deze week staat kort vermeld dat onze coördinator voor het missionair gezins- en familiepastoraat, Renata Vucic, na twee jaar ziekte helaas niet meer in dienst van de parochie is. Bisschop de Korte heeft haar per 26 oktober eervol ontslag verleend.

Wij danken Renata hartelijk voor de inzet die ze heeft gegeven en wensen haar en haar gezin veel kracht en zegen bij het herstel.

En nu?

Het parochiebestuur ziet heel graag dat de functie opnieuw wordt ingevuld. Want juist nu de missionaire gezinsviering op zondag in de Jozefkerk steeds meer jonge mensen en kinderen aantrekt, moeten we verdere stappen zetten. Het is een unieke kans om mensen die naar Jezus verlangen en daarmee in onze tijd soms echt moeten zoeken waar ze een geestelijk thuis vinden, verder te helpen op de weg van het evangelie.

Wij hopen op korte termijn u te kunnen informeren over de voortgang. Met een nieuwe professionele kracht die kan verbinden en organiseren. Met een actieplan voor wat we willen voor de komende jaren. 

We zijn begonnen met ons familiepastoraat toen corona uitbrak. Ondanks de pandemie en de beperkingen, konden we beginnen met de wekelijkse gezinsviering. Nu het er op lijkt dat we niet opnieuw met een serie coronabeperkingen te maken hebben, willen we een duurzaam programma opzetten, waarmee we met en voor jonge mensen (en hun kinderen) op weg kunnen gaan voor de parochie voor de toekomst!

vrijdag 28 oktober 2022

Kruis Wereldjongerendagen in onze parochie

Tegen de 100 jongeren van de parochie-tienergroep, KISI en parochianen vierden met Mgr. Mutsaerts en pastoor Seidel de eucharistie rond Jezus en zijn kruis. Op het feest van twee apostelen, Simon en Judas. God kent en roept ieder van ons bij onze naam, door Jezus. Hij laat ons zijn Liefde zien en ervaren in het kruis van Zijn Zoon. Hij roept ons om op te staan en op weg te gaan, een stap te zetten. Op weg naar de WJD in Portugal, maar ook in het leven als Jezus' leerling. Het was een viering van verbondenheid, zoals de balken van het kruis: Met God die zijn hand naar de aarde uitstrekt en ons gelovig antwoord, en met al onze broeders en zusters voor wie Jezus zich heeft gegeven.

donderdag 27 oktober 2022

maandag 24 oktober 2022

Clash of Times: Sint Jozefkoor geeft concert met bijzondere gasten

Wereldpremière en meer bij Clash of Times
Sint Jozefkoor geeft concert met bijzondere gasten


Gratis concert in de St. Jozefkerk Helmond op 6 november om 15:00 uur.

Een unieke en verrassende combinatie. Het Sint Jozefkoor zal bij het concert de ingetogen psalm 90 zingen waarbij Jo Hennen uit de sopraansax al improviserend zijn bezwerende klanken laat vloeien boven de ijle koorzang uit. 

Verder wordt bij dit concert een aantal van de gregoriaanse gezangen uit het klooster in De Hage uit 1536, het Vesperale van Margriet van Cortenbach. nu weer ten gehore worden gebracht in de variant zoals ze alleen in het Helmondse handschrift staan opgetekend. Helemaal bijzonder is het gezang Pangimus van de toenmalige rector Petrus Mans. 

Naast het eenstemmige gregoriaans wat tot op de dag van vandaag is blijven bestaan, kwam daarmee de meerstemmige muziek tot ontwikkeling. Als illustratie daarvan brengt de Capella Musica Sacra o.l.v. Jo Hennen meerstemmige zang van Engelse componisten uit de tijd van Margriet van Cortenbach en vertolkt het Koperensemble van koninklijke stadsharmonie Phileutonia o.l.v. Esther Warmerdam op hedendaagse instrumenten bewerkingen van zang en dans uit dezelfde periode. 

Naast het al genoemde improviseren op saxofoon zal Jo Hennen op cello improviserend een gedicht van Jos Leenen begeleiden. 

Leontain van Lieshout gaat de uitdaging aan om bij het slotgedicht te improviseren op orgel, daarmee het gesproken woord  ondersteunend en zeggingskracht toevoegend. 

Samenzang met de bezoekers van dit gratis concert vormt de afsluiting van deze unieke zondagmiddag. Het concert zal gegeven worden zonder pauze en één uur duren. 

Alle info vindt u op: https://www.sintjozefkoorhelmond.nl/clash-of-times.

Restauratie Lambertuskerk door Sint-Lucas dit najaar

Ook dit jaar restaureren studenten van Sint-Lucas in Boxtel een aantal wandschilderingen in de Lambertuskerk, in het kader van hun afstudeerproject. Henk van Dijk maakte de reportage en de foto's, met hartelijke dank. Klik op onderstaande afbeelding om op de website van DitIsHelmond te komen.


Zie ook een mooi verslag op Omroep Brabant !donderdag 20 oktober 2022

Klusdag St Jozefkerk, niet alleen God renoveert!

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de parochie druk bezig om de energierekening behapbaar te maken. Daarvoor zijn er aanpassingen nodig in het kerkgebouw en de pastorie. Daarnaast zijn er in zo’n groot en oud gebouw ook altijd genoeg andere klussen die gedaan moeten worden, zeker in de voorbereiding op de kersttijd.

Daarom organiseren we op zaterdag 19 november van 9.00 tot 17.00 een klusdag in en om de St Jozefkerk met een gezamenlijke middag- en avondmaaltijd. Het is een dag van ora et labora: niet alleen werken, maar ook ruimte voor eucharistie en gebed en natuurlijk het samen kerk zijn. We willen graag iedereen uitnodigen die zich geroepen voelt om mee te helpen. Ook kinderen en ouderen zijn van harte welkom, voor hen worden (indien nodig) aangepaste klussen aangeboden. Bij inschrijving kunt u aangeven wat voor u wel of niet mogelijk is. Ook als u maar een deel van de dag kunt, bent u van harte welkom.


Voor het indelen van de klussen en het regelen van de maaltijden is het nodig om in te schrijven voor deze dag. Dit kan door middel van de formulieren achter in de kerk of door een mail te sturen naar samen.lambertus.helmond@gmail.com (als u een email stuurt krijgt u een korte vragenlijst terug om de ideale klus bij uw talenten te vinden).

Wij kijken uit naar een groot en enthousiast klusteam!

Suzanne, Thijs, Gerard en pastoor Seidel

Vooraankondiging Muzikale Adventsbezinning

 


zondag 16 oktober 2022

Met dankbaarheid kijken we terug op het eeuwfeest van het Sint-Jozefkoor

Na twee dagen feest, kijken we met dankbaarheid om.

Donderdag 13 oktober, een eeuw na de eigenlijke oprichtingsdag in 1922, vierden we met de Mis van Sint-Jozef in kleinere kring, en zaterdag 15 oktober de Mis van de zondag met vele andere koren, in een volle kerk, met daarna de receptie en presentatie van het jubileumboek in de Fonkel.

Henk van Dijk maakte voor DitIsHelmond een prachtige fotoreportage en een enthousiast verslag. Klink op het plaatje hieronder voor de link.


Op donderdag 13 oktober werd na de feestelijke Mis met de koorleden en aanhang in de grote zaal feest gevierd. Tijdens die bijeenkomst overhandigde voorzitter Hans van Saaze aan pastoor Seidel een cheque van 1000 euro voor Caritas0492. Het koor wil zo bijdragen aan de materiële noden en zorgen van onze mede-Helmonders. Zingen voor de Heer en Hem herkennen in de armen, het hoort bij elkaar. Wij danken het Sint-Jozefkoor, namens de vrienden die wij eten geven, voor deze royale gave!

de overhandiging van de cheque

En ook vandaag (16 oktober) zong het Sint-Jozefkoor gewoon verder. Elke zondag trouw in de liturgie, en samen ervaren dat we door het zingen, steeds een nieuw lied zingen voor Hem. Zo oud en tegelijk zo jong: Cantate Domino Canticum Novum.