vrijdag 26 februari 2021

Nieuwsbrief 27 februari

 U vindt de nieuwsbrief voor de komende twee weken hier.

Alpha Online nu aanmelden!

De afgelopen tijd heb je misschien al wat posts voorbij zien komen over Alpha.

We beginnen aanstaande dinsdagavond 2 maart, en er is nog volop plaats voor je! De eerste avond is altijd een open avond, waarna je nog altijd kunt kiezen of je doorgaat.

Velen van jullie hebben een folder meegenomen of hebben op Facebook gezegd dat ze geïnteresseerd zijn.

Nu is het dan de tijd om je ook echt aan te melden! 

Laat weten aan Maarten dat je ook wilt komen, 0614112198 of m.jansen.rosmalen@ziggo.nl


 

Maar hoe werkt zo’n alpha online avond nou?

Het begint natuurlijk altijd met de binnenkomst van de deelnemers en de deelgroepleiders. Er wordt kort wat gepraat en dan begint de avond daadwerkelijk. Er wordt een video getoond met een kort inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal: “Is er meer?”, “Wie is Jezus?”, “Wat is bidden en hoe doe je dat?”, “Hoe kun je geloven in deze tijd?” Na de film is er een korte pauze. Daarna praten de deelnemers over het onderwerp door in kleine groepen. In de kleine groepen mag alles besproken en gevraagd worden. Houd je dus niet in. We sluiten de avond af in de grote groep.

FAQ Alpha

Wanneer is de cursus precies?

 • We beginnen op dinsdag 2 maart!

Hoe lang duurt een avond:

 • We beginnen om 20:00 en zijn om 21:30 klaar.
Moet ik hiervoor de deur uit?

 • De cursus is online, je kunt hem volgen vanuit je luie stoel.

Ik wil graag deelnemen maar ik kan niet elke avond, kan ik dan toch meedoen?

 • Jazeker kun je dan mee doen. Het is natuurlijk fijner om zoveel mogelijk mee te maken van de cursus. We raden je wel aan om wel het weekend volledig mee te maken.

Wat kost dat?

 • Alpha is helemaal gratis

Wordt Alpha nog een keer gegeven?

 • Dat is wel het plan! Maar wat houdt je tegen om deze keer mee te doen? Kun je nu echt niet meedoen maar zou je dat wel willen? Laat het ons ook weten, dan houden we je op de hoogte van een nieuwe datum.

Ik ben een digibeet. Is Alpha online moeilijk?

 • We gebruiken zoom voor Alpha. Hiervoor hoeft je niets geïnstalleerd te hebben. Je klikt om de link die je via de mail krijgt en volgt de instructies. Aan het begin van de eerste alpha avonden leggen we je de belangrijkste functies van zoom ook nog een keer uit. Dus na deze Alpha, hoef je echt niet meer bang te zijn voor een digitale cursus.

Ik ben niet van online. Komt er ook een Alpha offline?

 • We zijn het met je eens dat digitaal contact minder is dan echt contact, maar voor nu moeten we het er meer doen. We gebruiken zoom, dat betekent dat je de andere deelnemers kunt horen en zien, dus je zit niet naar een zwart scherm te staren.

Het plan is om als het weer mogelijk is, ook een offline variant te gaan organiseren. Wil je daarvan op de hoogte worden gehouden, meld je dan aan bij de parochie.

vrijdag 19 februari 2021

Vastenactie 2021

De veertigdagentijd is begonnen en dus doen we als parochie mee met de landelijke Vastenactie. Een daad van oprechte naastenliefde. Dit jaar bijzonder aandacht voor mensen in ontwikkelingslanden waar covid19 ook hun levens heeft geraakt. Met nog meer armoede en ellende. Wij bevelen die noden van harte aan! Doe mee, klik op de link naar vastenactie.nl en geef vanuit uw hart!maandag 15 februari 2021

Aswoensdag 2021

Vieringen Jozefkerk 9:00 en 19:00.

Aswoensdag is dit jaar anders dan anders. Wat niet? Covid heeft heel veel vaste tradities van ons leven op zijn kop gezet. Geen carnaval maar schaatsen. Niet uitgaan maar thuis blijven. Gelukkig dat Jezus Christus dezelfde blijft, "gisteren, vandaag en altijd". (Hebreeënbrief). Er is nog Iemand die onze rots is, waar we op kunnen vertrouwen als we onze regeringen steeds minder vertrouwen. Temidden van verwarring en maatregelen, blijft Jezus "de weg, de waarheid en het leven" (Joh. 14,6). 

Naar het leven gaan we in waarheid op weg de komende veertigdagentijd. Op weg naar Pasen, in geloof, hoop en liefde, zoals Paus Franciscus ons deze veertigdagentijd voorhoudt (zie zijn boodschap in een andere post op deze pagina).

As uitstrooien.

We beginnen met Aswoensdag. Dat verloopt dus ook anders dan anders. We leggen de as op door op uw hoofd een klein beetje as uit te strooien. Geen kruisje op uw voorhoofd dus, we raken elkaar met de covid-maatregelen immers niet aan... Verder zijn de vieringen uiteraard met maximaal 30 gelovigen. Maar daar zijn we aan gewend. 

Wij vieren in onze parochie Aswoensdag alleen in de Jozefkerk, en wel om 9:00 en om 19:00. Wij hopen zo toch veel gelovigen een goed begin van de veertigdagentijd te laten beleven.

Voor wie niet naar de kerk (kunnen) komen, heeft ons bisdom een gebedskaart uitgegeven. Om thuis te bidden en met de Kerk en elkaar verbonden te zijn. Deze kaartjes liggen ook in de kerken, de ontvangers van de digitale nieuwsbrief hebben de teksten al ontvangen, maar u kunt ze ook downloaden door op het onderstaande plaatje te klikken: 


Paus Franciscus’ boodschap voor de vastentijd 2021

Liefde

In zijn boodschap voor de vastentijd 2021, die op 12 februari werd gepubliceerd, vraagt ​​de paus mensen om 'de vastentijd met liefde te ervaren', die 'verheugd is om anderen te zien groeien'.

“De vastentijd met liefde ervaren betekent zorgen voor degenen die lijden of zich verlaten en angstig voelen vanwege de COVID-19-pandemie. Laten we in deze dagen van diepe onzekerheid over de toekomst het woord van de Heer aan zijn dienaar in gedachten houden: ‘Vrees niet, want ik heb u verlost’ (Jesaja 43: 1). Mogen we in onze naastenliefde woorden van geruststelling spreken en anderen helpen te beseffen dat God van hen houdt als zonen en dochters,”

De paus benadrukte dat zelfs een kleine hoeveelheid aalmoezen die met "vreugde en eenvoud" wordt aangeboden, zich kan vermenigvuldigen, evenals "de broden die Jezus gezegend, gebroken en aan de discipelen gaf om aan de menigte uit te delen".

“Liefde is een geschenk dat betekenis geeft aan ons leven. Het stelt ons in staat mensen in nood te zien als leden van ons eigen gezin, als vrienden, broers of zussen. Een kleine hoeveelheid die met liefde wordt gegeven, houdt nooit op, maar wordt een bron van leven en geluk.”

Hoop

In de vastenboodschap van de paus staan ​​de drie theologische deugden geloof, hoop en liefde centraal. Paus Franciscus zei dat de theologische deugd van hoop vooral belangrijk is omdat de wereld blijft worstelen met de gevolgen van de pandemie:

“In deze tijden van benauwdheid, wanneer alles kwetsbaar en onzeker lijkt, kan het een uitdaging lijken om over hoop te spreken. Toch is de vastentijd precies de tijd van hoop, wanneer we terugkeren naar God die geduldig blijft zorgen voor zijn schepping die we vaak hebben mishandeld (…) St. Paulus spoort ons aan om onze hoop te vestigen op verzoening: ‘Wordt met God verzoend’ (2 Korintiërs 5:20). Door vergeving te ontvangen in de Eucharistie die de kern vormt van ons bekeringsproces, kunnen we op onze beurt vergeving schenken aan anderen."

De paus zei dat iemand hoop kan geven aan anderen door vriendelijk te zijn, de "gave van een glimlach" te delen of een woord van aanmoediging te spreken. "Mogen we ons in de vastentijd steeds meer zorgen maken over het spreken van troostende, krachtige, troostende en aanmoedigende woorden, en niet over woorden die vernederen, verdrietig maken, boos zijn of minachting tonen," zei hij. Hij voegde eraan toe: "Door herinnering en stil gebed wordt ons hoop gegeven als inspiratie en innerlijk licht, dat de uitdagingen en keuzes waarmee we in onze missie worden geconfronteerd, verlicht. Vandaar de noodzaak om te bidden (vgl. Matteüs 6: 6) en, in het geheim, de Vader van tedere liefde te ontmoeten."

“De vasten met hoop beleven, houdt in dat we groeien in het besef dat wij in Jezus Christus getuigen zijn van nieuwe tijden, waarin God ‘alle dingen nieuw maakt’ (vgl. Openbaring 21: 1-6). Het betekent de hoop van Christus ontvangen, die zijn leven aan het kruis gaf en door God werd opgewekt op de derde dag, en altijd “bereid zijn om eenieder te verdedigen die [ons] ter verantwoording roept voor de hoop die in [ ons] leeft” (1 Petrus 3:15).”

Vasten, gebed en aalmoezen

In een Vaticaanse persconferentie (waarin de vastenboodschap van de paus werd besproken) zei kardinaal Peter Turkson, prefect van het Dicasterie ter bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling, dat paus Franciscus de traditionele vastenpraktijken van vasten, gebed en het geven van aalmoezen samenvoegde met de drie theologische onderlinge verbondenheid. Turkson zei dat het tijdens de pandemie bijzonder belangrijk is om geworteld te zijn in de praktijk van het gebed om de theologische deugd van hoop te cultiveren, die iemand een gevoel van 'visie' kan geven wanneer men geconfronteerd wordt met de problemen van de wereld.

Paus Franciscus schreef in zijn vastenboodschap dat vasten, gebed en aalmoezen “onze bekering mogelijk maken en tot uitdrukking brengen.”

“Het pad van armoede en zelfverloochening (vasten), zorg en liefdevolle zorg voor de armen (aalmoezen geven), en een kinderlijke dialoog met de Vader (gebed) maken het voor ons mogelijk om een ​​leven te leiden van oprecht geloof, levende hoop en effectieve naastenliefde.”

Deze traditionele vastenpraktijken “doen het geloof herleven dat van de levende Christus komt, de hoop geïnspireerd door de adem van de Heilige Geest en de liefde die uit het barmhartige hart van de Vader stroomt”, zei Franciscus.

“Moge Maria, Moeder van de Heiland, altijd trouw aan de voet van het kruis en in het hart van de Kerk, ons steunen met haar liefdevolle aanwezigheid. Moge de zegen van de verrezen Heer ons allemaal vergezellen op onze reis naar het licht van Pasen.”

(CNA)

donderdag 11 februari 2021

woensdag 3 februari 2021

Alpha Online van start in Helmond

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. 
Alpha Online is een introductie in het christelijk geloof die nu ook in Helmond wordt aangeboden. Hèt alternatief in coronatijd. 

Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd. In Nederland waren dat er meer dan 300.000.

In Helmond gaat op dinsdag 2 maart een Alpha Online van start. Hoe gaat dat in zijn werk? Tijdens elf interactieve en gezellige bijeenkomsten en een kort weekend ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Eerst luisteren de deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal:  “Is er meer?”, “Wie is Jezus?”, “Wat is bidden en hoe doe je dat?”, “Hoe kun je geloven in deze tijd?” Daarna praten de deelnemers erover door in kleine groepen.

Eén van de dingen die we vaak terughoren van Alpha-deelnemers is hoeveel nieuwe en leuke mensen ze ontmoet hebben. Bij Alpha worden vriendschappen voor het leven gesloten! Wat maakt Alpha zo bijzonder? Willem, een deelnemer, zei: "Ik kan hier gewoon zeggen wat ik vind en er wordt naar mij geluisterd."

De cursus kost niets en is geheel vrijwillig.

 • Waar? Online op dinsdagavond 20.00 tot 21.30 uur.
 • Start? Dinsdag 2 maart

Houdt de komende weken de dinsdagavond vrij!

Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!


Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. 

Er is ruimte voor al je vragen. 

Meld je aan bij: Maarten Jansen, 

0614112198 of m.jansen.rosmalen@ziggo.nl

-------------------------------------------------------


Deze Alpha Online is een initiatief van onze Lambertusparochie. Maarten Jansen versterkt de komende maanden ons missionair team voor gezins- en familiepastoraat, door deze cursus aan te bieden en ons als parochie te helpen ook in de toekomst Alpha aan te bieden voor alle (jonge) mensen die stappen willen zetten in geloven, het leven als leerling van Jezus en de betrokkenheid bij de Kerk. Alpha is één van de beproefde wegen om als missionaire gemeenschap zoekende mensen uit te nodigen op weg te gaan.

Vanwege corona kunnen we nu weinig bijeenkomsten met elkaar houden, zoals we hadden gehoopt afgelopen zomer. Alpha online is voor ons een prima manier om tóch iets samen te kunnen doen. 

donderdag 14 januari 2021

Actie Kerkbalans: “Geef vandaag voor de kerk van morgen!”

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van u, onze leden. Zo blijven we van waarde voor elkaar en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021. 

Zeker nu in deze coronacrisis is het financiële plaatje voor de kerken een somber verhaal. Minder collectes, minder inkomsten bij vieringen, vooral beperkingen. Kosten voor gebouwen en pastorale krachten gaan gewoon door. We moeten realistisch zijn. U bent niet gek. Net als veel bedrijven kunnen ook parochies in zwaar weer komen. Voor ons is er geen ander steunpakket… dan wat u als gelovigen geeft.

Wilt u meedoen? Uw kunt een bijdrage overmaken naar NL72RABO 0171 0800 84 t.n.v.R.K. PAROCHIE H. LAMBERTUS in Helmond. Alvast hartelijk dank!

Nieuwsbrief 16 januari

De nieuwsbrief van de komende twee weken is er weer!donderdag 7 januari 2021

Veranderingen dienstverlening parochiekantoor

De coronacrisis heeft voor ons parochiekantoor grote gevolgen. Niet alleen zijn wij vanwege de lockdown nu noodgedwongen gesloten voor bezoek aan het loket, maar veel erger is dat onze vaste gastheer Cor van Duijnhoven vanwege corona is overleden.

Wij hebben met het secretariaat van het parochiebestuur besloten om de dienstverlening flink aan te passen. Niet alleen aan de (trieste) omstandigheden, maar ook aan de veranderde tijdgeest vanwege Covid19 die in de hele samenleving leidt tot meer online-werken en -leven. Ook de mensen van kantoor gaan meer van thuis uit werken en de kantoorfunctie wordt ingekrompen. Dat mag niemand verbazen in deze tijd.

 • Het kantoor zal na de lockdown nog slechts geopend zijn op woensdag en donderdag, van 9:30 -12:00. Minder vaak en korter dus. Tijdens de lockdown is het kantoor op die tijden wel telefonisch te bereiken. Op alle overige tijden staat er een antwoordapparaat aan.
 • De parochie gaat meer inzetten op online-communicatie. Dat wil zeggen dat een heel aantal zaken waarvoor parochianen gewoonlijk aan het loket kwamen, of belden, voortaan via formulieren op onze website worden geregeld. Daarbij moeten we denken aan:

  • Aanmeldingen voor het doopsel en het huwelijk
  • Aanvragen van misintenties en doopbewijzen
  • Inschrijven in de parochie.

Alleen misintenties kunnen ook nog worden aangevraagd via de nieuwe formulieren die achterin de kerk liggen en contant worden betaald. Alle andere bovenstaande zaken die via kantoor lopen, moeten voortaan verplicht via formulieren worden geregeld die u van onze website haalt en mailt naar het parochiekantoor. U kunt deze aanmeldingen en aanvragen ook niet (meer) regelen via de leden van het pastorale team.

 • De begraafplaatsadministratie (dhr. Wildenberg) is alleen op donderdagmorgen bereikbaar. Alle vragen rond grafrechten, verlengingen, opzeggingen, onderhoud etc. worden alleen op donderdag behandeld.
 • Contant geld moet bij voorkeur worden vermeden. Wij gaan sterker benadrukken dat alle geldzaken zoveel mogelijk per bank worden gedaan. Acceptgiro's stoppen dit jaar en ook bijdragen voor het doopsel, communie en vormsel kunnen voortaan niet meer contant. Alleen voor misintenties en bepaalde vormen van grafrechten maken we nog een uitzondering. Voor veel handelingen kunt u ook de GIVT-app gebruiken, net als voor de collecte in de vieringen.

Wij begrijpen dat het voor u, parochianen, wennen zal zijn. Het is ook voor de vrijwilligers wennen. Covid19 heeft de samenleving veranderd en ook ons kantoor hard geraakt. Wij hopen dat u zich kunt aanpassen aan deze veranderingen. Helaas zullen ook op andere terreinen dan de parochie steeds meer mensen die nu niet graag via internet werken, mee moeten met de digitale trein om in de samenleving aansluiting te vinden. In die zin denken we niet dat u verrast kunt zijn over deze aanpassingen.

Wij hopen u op deze vernieuwde manier net zo goed of nog efficiënter van dienst te kunnen zijn.