woensdag 10 maart 2021

Brief Nederlandse bisschoppen n.a.v. de verkiezingen


Ga stemmen volgende week! 
Maar kies ook vanuit datgene waar we als Kerk samen voor staan.