zaterdag 27 maart 2021

Palmzondag en palmtakjes

Er waren vandaag veel mensen in de kerken, het was vol zover de coronaregels toelaten. Dat is mooi, want de Goede Week is de belangrijkste week van het kerkelijk jaar!

Extra uitdeelmomenten

We deelden op zondag 28 maart palmtakjes uit na de vieringen vanaf 12:00 u bij de Jozefkerk en iets later bij de Edith Steinkerk in de Rijpelberg. 

Tijdens de Goede Week en Pasen nog verkrijgbaar rond de vieringen in de Jozefkerk en evt. in de Lambertuskerk of Edith Stein op eerste paasdag.